Misija ir tikslai


Lietuvos inovacijų centro misija – teikti inovacijų paramos paslaugas, įgyvendinant Lietuvos inovacinę ūkio plėtros politiką.

 

Pagrindinis strateginis tikslas – didinti tarptautinį Lietuvos verslo konkurencingumą, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle. Šis tikslas skaidomas į dalykinius tikslus:

  • Aktyvinti inovacinę verslo plėtrą, didinant įmonių pasirengimą priimti, formuoti ir įgyvendinti inovacijas;
  • Spartinti pažangių mokslo pasiekimų komercializavimą, aktyvinant naujų technologijų, idėjų ir metodų komercinį pritaikymą versle, pateikiant rinkai naujus arba tobulinant jau egzistuojančias lietuviškos kilmės technologijas, produktus ir technologinius procesus;
  • Mažinti inovacijų įgyvendinimo riziką, didinant inovacijų plėtra suinteresuotų pusių savitarpio supratimą ir multiplikuojant sėkmingus inovacinius sprendimus verslo struktūrose atskiruose regionuose.
  • Realizuodamas tikslus LIC teikia viešąsias (nemokamas) inovacijų paramos paslaugas ir vykdo inovacijų skatinimo veiklą.

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra