Vykdomi


Pavadinimas
(Pradžia Pabaiga)
Veiklos pobūdis Trukmė
(mėn.)
Programa / Užsakovas Informacija

INOLINK

2016.10.01

2019.09.30

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT Projekto koordinatorius:

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

 

Projekto partneris:

Lietuvos inovacijų centras

BSR Stars S3

2016.05.01 2019.04.30

Projekto tikslas yra patobulinti inovacijų sistemos dalyvių (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, vietos valdžios institucijų ir nacionalinės politikos formuotojų) gebėjimus taikyti tarptautiškumo dimensiją įgyvendinant regionines sumanios specializacijos (S3) strategijas.  36 mėn.  INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME Pagrindinis partneris:

Suomijos Baltijos institutas (FI)

Projekto partneriai:

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Lietuva); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva); Lietuvos inovacijų centras (Lietuva); Tamperės regiono taryba (Suomija); Šiaurės ministrų taryba (Danija); Baltijos vystymo forumas (Danija); Business Link Greater Copenhagen (Danija); Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra (Švedija); Skåne regionas (Švedija); Sør-Trøndelag apskrities tarnyba (Norvegija); Lund universitetas (Švedija).

Plačiau apie projektą

VIP4SME

2015.12.15

2019.12.15

Projekto tikslas – pagerinti intelektinės nuosavybės paramos paslaugas, padedant įmonėms suprasti, kokią vertę turi jų sukurta/kuriama intelektinė nuosavybė. 48 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Fraunhofer IAO (Vokietija)

Projekto partneriai:

19 projekto partnerių ir 32 asocijuoti partneriai iš skirtingų valstybių.

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

2016.09.01  2017.06. 01 

Projekto tikslas – Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES (toliau – sutarčių) įgyvendinimo. 9 mėn.

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto koordinatorius:

Všį Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)

Projekto partneriai:

NATO ir ES informacinis centras (Gruzija), Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministerija (Gruzija), Kijevo nacionalinis T. Ševčenkos vardo universitetas, Tarptautinių santykių institutas (Ukraina), Valstybinė vandens išteklių agentūra (Ukraina), Ternopolio srities valstybinė administracija (Ukraina), Poltavos srities valstybinė administracija (Ukraina), Kirovogrado srities valstybinė administracija (Ukraina), Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (Ukraina), Europos integracijos studijų centras, Moldovos Ekonomikos studijų akademija (Moldova), Lietuvos pramonininkų konfederacija (Lietuva).

Plačiau apie projektą

HIGHER

2016.04.01 2020.12.31

Sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą  vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai. 48 mėn. 

ERDF 2014-2020 INTERREG

V

 

Projekto koordinatorius:

UAB Research Park (Ispanija)

Projekto partneriai: 

Marche Region (Italija), Nordregio (Švedija), INTELI – Intelligence in Innovation, Innovation Centre (Portugalija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), Abruzzo Region (Italija), Association of Urban Municipalities of Slovenia (Slovėnija), Region of Central Macedonia (Graikija), Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership (Didžioji Britanija). Plačiau apie projektą

 

SUPER

2016.04.01 2020.12.31

Vystyti, tobulinti ir atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.  48 mėn.  ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius:

County Administrative board of Östergötland (Švedija).

Projekto partneriai: 

Linköping University (Švedija),

Vaeksthus Zealand (Danija),

Murcia Business Innovation Centre (Ispanija), Province of Utrecht (Olandija), Podlaska Regional Development Foundation (Lenkija), Tipperary County Council (Airija), Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region (Graikija), Vidzeme Planning Region (Latvija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva).

Plačiau apie projektą

HoCare

2016.04.01  2020.03.31

Skatinti inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje, stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų aktorių bendradarbiavimą, paremtą keturgubos spiralės modeliu.   48 mėn. ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius: Nicosia Development Agency (Kipras). Projekto partneriai: Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovėnija), Business Agency Association (Bulgarija), National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), National Healthcare Service Center (Vengrija), IDERAM Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (Portugalija), DEX Innovation Centre (Čekija). 

Plačiau apie projektą

INSPIRE

2016.04.01 2019.03.31

Atvirų inovacijų gerosios patirties tyrimas 36 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra Braitono universitetas (Didžioji Britanija) 8 partneriai: LIC Knowledge & Innovation consultants Symvouleftiki Monoprosopiepe (Graikija) Chemelot campus (Olandija) Science and technology facilities council (Didžioji Britanija) TII association Europeenne pourle transfert des technologies ASBL (Liuksemburgas) Verhaert new products & services (Belgija) Stiftelsen IMIT (Švedija) Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (Suomija) Arvydas Sutkus

SPACEOLYMP

2016.01.01 2017.12.31

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematika didinimas 24 mėn. Europos Kosmoso Agentūra LIC Saulius Lapienis
Peer-BIT

2015.11.01 2016.11.01

Verslo paramos agentūrų patirties pasikeitimas 12 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra JIC, Zajmove Sdruzeni Pravnickch Osob (Čekija) 2 partneriai: LIC Business Upper Austria – OO Wirtschaftsagentur GmBH (Austrija) Arvydas Sutkus
Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse

2015.09.09 2016.04.30

Kompetencijų ugdymas, paslaugų modernizavimas, inovacijų diegimas 8 mėn. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas VšĮ „Ateities visuomenės institutas“ 2 partneriai: LIC Callosum Education (Norvegija) Artūras Jakubavičius
EAGLE 2

2015.09.01 2017.09.01

Tarptautinių verslo misijų organizavimas 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys
EAGLE 1

2015.09.01 2017.09.01

Tarptautinių verslo misijų organizavimas 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys
SME Coach LT Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“

2015.01.01 2016.12.31

Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra LIC Be partnerių Arvydas Sutkus
Europos verslo ir inovacijų tinklas

2015.01.01 2020.12.31

(Enterprise Europe Network)

Tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje 72 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas LIC 3 partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdos PPAR Vilniaus PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/
CoachCom2020 Ugdomojo lavinimo bendruomenės pastangos didinti programos „SME Instrument“ poveikį

2014.09.01 2016.08.31

Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo metodijos kūrimas bei taikymo metodikos SME Instrument kontekste rengimas 24 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Innovayt SA (Danija) 6 partneriai: LIC Platinn (Šveicarija) Centrim (Jungtinė Karalystė) Scottish Enterprise (Jungtinė Karalystė) Oppidoc SA (Prancūzija) TII (Liuksemburgas) Arvydas Sutkus

 

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra