Vykdomi


Pavadinimas
(Pradžia Pabaiga)
Veiklos pobūdis Trukmė
(mėn.)
Programa / Užsakovas Informacija

LARS

2017.10.01

2020.09.30

Projekto tikslas – stiprinti sumanios specializacijos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą projekto partnerių atstovaujamuose regionuose. 36 mėn. INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME

Pagrindinis partneris: Regioninė Ostrobothnijos taryba (FI)

 

Projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras (LT); Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LT) Vaasa Universitetas (FI); Regioninė Päijat-Häme taryba (FI); Ostrobothnijos regionas (FI); Norbotteno grafystės taryba (SE); Opplando apygardos administracija (NO); Periferinių jūros regionų konferencija (FR); Pomeranijos vaivadijos maršalo administracija (PL); Hamburgo Taikomųjų mokslų universitetas (DE).

Plačiau apie projektą.

 

 

AccesSME

2017.06.01

2017.11.30

Projekto tikslas – bendradarbiaujant tobulinti konsultacinę veiklą, orientuotą į MVĮ inovacinių projektų finansavimo galimybių plėtrą. 6 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Lietuvos inovacijų centras

 

Projekto partneriai:

Enterprise Estonia (Estija)

Praxi Network (Graikija)

Inospurtas

2017.03.01

2020.02.29

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT Projekto koordinatorius:

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

 

Projekto partneriai:

Lietuvos inovacijų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija.

 

 

INOLINK

2016.10.01

2019.09.30

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT Projekto koordinatorius:

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

 

Projekto partneris:

Lietuvos inovacijų centras

BSR Stars S3

2016.05.01 2019.04.30

Projekto tikslas yra patobulinti inovacijų sistemos dalyvių (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, vietos valdžios institucijų ir nacionalinės politikos formuotojų) gebėjimus taikyti tarptautiškumo dimensiją įgyvendinant regionines sumanios specializacijos (S3) strategijas.  36 mėn.  INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME Pagrindinis partneris:

Suomijos Baltijos institutas (FI)

 

Projekto partneriai:

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Lietuva); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva); Lietuvos inovacijų centras (Lietuva); Tamperės regiono taryba (Suomija); Šiaurės ministrų taryba (Danija); Baltijos vystymo forumas (Danija); Business Link Greater Copenhagen (Danija); Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra (Švedija); Skåne regionas (Švedija); Sør-Trøndelag apskrities tarnyba (Norvegija); Lund universitetas (Švedija).

Plačiau apie projektą

VIP4SME

2015.12.15

2019.12.15

Projekto tikslas – pagerinti intelektinės nuosavybės paramos paslaugas, padedant įmonėms suprasti, kokią vertę turi jų sukurta/kuriama intelektinė nuosavybė. 48 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Fraunhofer IAO (Vokietija)

Projekto partneriai:

19 projekto partnerių ir 32 asocijuoti partneriai iš skirtingų valstybių.

HIGHER

2016.04.01 2020.12.31

Sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą  vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai. 48 mėn. 

ERDF 2014-2020 INTERREG

V

 

Projekto koordinatorius:

UAB Research Park (Ispanija)

Projekto partneriai: 

Marche Region (Italija), Nordregio (Švedija), INTELI – Intelligence in Innovation, Innovation Centre (Portugalija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), Abruzzo Region (Italija), Association of Urban Municipalities of Slovenia (Slovėnija), Region of Central Macedonia (Graikija), Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership (Didžioji Britanija). Plačiau apie projektą

 

SUPER

2016.04.01 2020.12.31

Vystyti, tobulinti ir atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.  48 mėn.  ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius:

County Administrative board of Östergötland (Švedija).

Projekto partneriai: 

Linköping University (Švedija),

Vaeksthus Zealand (Danija),

Murcia Business Innovation Centre (Ispanija), Province of Utrecht (Olandija), Podlaska Regional Development Foundation (Lenkija), Tipperary County Council (Airija), Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region (Graikija), Vidzeme Planning Region (Latvija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva).

Plačiau apie projektą

HoCare

2016.04.01  2020.03.31

Skatinti inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje, stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų aktorių bendradarbiavimą, paremtą keturgubos spiralės modeliu.   48 mėn. ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius: Nicosia Development Agency (Kipras). Projekto partneriai: Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovėnija), Business Agency Association (Bulgarija), National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), National Healthcare Service Center (Vengrija), IDERAM Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (Portugalija), DEX Innovation Centre (Čekija). 

Plačiau apie projektą

INSPIRE

2016.04.01 2019.03.31

Atvirų inovacijų gerosios patirties tyrimas 36 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra Braitono universitetas (Didžioji Britanija) 8 partneriai: LIC Knowledge & Innovation consultants Symvouleftiki Monoprosopiepe (Graikija) Chemelot campus (Olandija) Science and technology facilities council (Didžioji Britanija) TII association Europeenne pourle transfert des technologies ASBL (Liuksemburgas) Verhaert new products & services (Belgija) Stiftelsen IMIT (Švedija) Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (Suomija) Arvydas Sutkus

SPACEOLYMP

2016.01.01 2017.12.31

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematika didinimas 24 mėn. Europos Kosmoso Agentūra LIC Saulius Lapienis
Europos verslo ir inovacijų tinklas

2015.01.01 2020.12.31

(Enterprise Europe Network)

Tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje 72 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas LIC 3 partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdos PPAR Vilniaus PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/

 

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra