„BSR Stars S3“


„BSR Stars S3“

Sumanios specializacijos skatinimas įtraukiant MVĮ į atvirųjų inovacijų procesus

 

juosta_bsr3

 

 

 

 

 

Pagrindinis projekto BSR Stars S3  tikslas yra patobulinti inovacijų sistemos dalyvių (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, vietos valdžios institucijų ir nacionalinės politikos formuotojų) gebėjimus taikyti tarptautiškumo dimensiją įgyvendinant regionines sumanios specializacijos (S3) strategijas. Projekto veiklos apima  bio-, žiedinės ir skaitmeninės ekonomikos sritis. Projekte dalyvaujantys regionai – Skåne (Švedija), Kopenhagos (Danija), Tamperės (Suomija), Vilniaus (Lietuva) ir Sør-Trøndelag (Norvegija).

 

Sumanios specializacijos koncepcija tapo iššūkiu Europos regionams sukurti inovacijomis paremtas plėtros strategijas, kurios nukreiptos į ekonomikos augimą ir konkurencinio pranašumo formavimą.  Nors regionai siekia išnaudoti savo stiprybes ir inovacinius pajėgumus tarptautiniu mastu, šiuo metu esamos struktūros, veiklos mechanizmai ir finansinės galimybės nėra tinkamos šioms tarptautinėms ambicijoms įgyvendinti.

 

Projekto metu ES regionai bus skatinami kurti ir išbandyti naujus įrankius ir metodus regioniniam ir tarptautiniam S3 koncepcijos įgyvendinimui.

 

Pagrindiniai laukiami projekto rezultatai: sukurta tarpsektorinė S3 paramos programa, skirta MVĮ, sukurtos naujos inovacijų ekosistemų valdymo priemonės, sukurta tarptautinė platforma, skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui.

 

 

Projekto trukmė: 2016 m. gegužės 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

 

Vilniuje organizuoti projekto renginiai.

 

Projektas finansuojamas pagal INTERREG BALTIC SEA REGION programą.

 

Pagrindinis partneris: Suomijos Baltijos institutas (FI)

 

Projekto partneriai: MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (LT); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (LT); Lietuvos inovacijų centras (LT); Tamperės regiono taryba (FI); Šiaurės ministrų taryba (DK); Baltijos vystymo forumas (DK); Business Link Greater Copenhagen(DK); Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra (SE); Skåne regionas (SE); Sør-Trøndelag apskrities tarnyba (NO); Lund universitetas (SE).

 

Projekto vertė: 2,9 mln. Eur

 

Daugiau informacijos apie projektą:

 

Giedrė Stumbrytė, Lietuvos inovacijų centras

El. paštas: g.stumbryte@lic.lt, Tel. 8 52 35 61 16

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 11:17

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra