Inovacijų populiarinimas


Siekiant spartinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir žinių visuomenę apie mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo, diegimo ir naudojimo naudą, vykdome inovacijų populiarinimo veiklas – periodiškai organizuojame informacinius seminarus, rengiame ir leidžiame metodinius ir analitinius leidinius, organizuoja kasmetinius inovatyviausių Lietuvos įmonių bei produktų rinkimus, administruoja inovacijų populiarinimo portalą www.inovacijos.lt ir kt.

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra