Projekto InterIno partneriai, kuriuos sudaro Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, Lietuvos inovacijų centras ir Lietuvos pramoninkų konfederacija, kviečia Lietuvos įmones registruotis ir dalyvauti tvaraus vartojimo įsipareigojimo iniciatyvoje (angl. Green Consumption Pledge Initiative), suteiksiančioje galimybę įmonėms tapti matomoms ir įvertintoms tarptautiniu mastu.

Iniciatyva siekiama skatinti įmones savanoriškai prisiimti konkrečius ir viešus įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų pėdsaką, gaminti tvaresnius produktus, taip paspartinant verslo indėlį į tvarų ekonomikos atsigavimą ir sukurti vartotojų pasitikėjimą įmonių ir gaminių aplinkosaugos veiksmingumu.

Iniciatyvoje dalyvauti gali visos įmonės, tiesiogiai bendraujančios su vartotojais, išskyrus įmones, veikiančias išskirtinai tik maisto sektoriuje (į jas bus orientuotas atsakingo verslo ir rinkodaros praktikos maisto sektoriuje elgesio kodeksas). Įmonės turi pateikti savo veiklos pristatymą ir aprašyti, kaip jos laikosi pagrindinių savanoriškų tvarumo įsipareigojimų. Yra siūlomi penkių rūšių pagrindiniai įsipareigojimai:

I. Anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsako skaičiavimas ir indėlis jį mažinant

  1. Įsipareigojimas skaičiuoti įmonės anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsaką
  2. Įsipareigojimas skaičiuoti vieno ar kelių pagrindinių įmonės produktų anglies dvideginio ar jo ekvivalento `pėdsaką
  3. Įsipareigojimas padidinti pasirinktų produktų dalį procentais įmonės apyvartoje arba produktų kategorijoje.

II. Vartotojų sąmoningumo ir informavimo didinimas

  1. Įsipareigojimas skirti dalį reklamai skirtų įmonės resursų tvaraus vartojimo skatinimui
  2. Įsipareigojimas dėl informacijos vartotojams teikimo – informacija apie anglies dvideginio ar jo ekvivalento pėdsako mažinimą turi būti lengvai pasiekiama, aiški, tiksli ir aktuali.

Įmonės gali prisiimti visus penkis rekomenduojamus įsipareigojimus, tačiau minimaliai turėtų prisiimti II dalyje nurodytus įsipareigojimus ir 1 arba 2, nurodytus I dalyje. Įmonės prie minimalių įsipareigojimų gali pasirinkti dar du papildomus įsipareigojimus savo nuožiūra.

Daugiau informacijos apie iniciatyvą galite rasti čia. Pateiktoje nuorodoje galite susipažinti su projekte dalyvaujančių tarptautinių kompanijų, tokių kaip LEGO ir L‘Oreal, įsipareigojimais.

Įmonių pristatymų pateikimo terminas – 2021 m. kovo 31 d.

 Susidomėjus dėl dalyvavimo, daugiau informacijos apie procesą kreiptis el. p. adresu  JUST-GREEN-PLEDGE@ec.europa.eu  

Paskutinį kartą redaguota 4 kovo 2021