Kai tarptautinių partnerių ieško patyrę ir platų pažinčių bei ryšių tinklą visoje Europoje turintys ekspertai, rezultatai kartais pranoksta lūkesčius. Tuo įsitikino fiksuoto sparno dronus kurianti Lietuvos įmonė UAB AeroDiagnostika, kuri pasitelkė Lietuvos inovacijų centro specialistus partneriams užsienyje surasti ir nepasigailėjo.

Nusprendė išplėsti veiklos sritį

Ilgą laiką fiksuoto sparno dronus elektros tinklų inspektavimui kūrusi UAB AeroDiagnostika, veikianti THRUST® – Intelligent UAV systems prekiniu ženklu, nusprendė išplėsti veiklos kryptis ir pritaikyti energetikos sektoriuje sukauptą nuotolinio stebėjimo (angl. Remote Sensing) patirtį žemės ūkyje. Įmonė nutarė pritaikyti savo bepiločius orlaivius žemės ūkio sektoriui, integruoti multispektrines kameras bei išbandyti analitinę programinę įrangą, tačiau naujų produktų kūrimas yra rizikinga veikla, ypač, jei įmonė neturi ilgametės darbo specifiniame sektoriuje patirties.

Siekdama sumažinti galimą riziką, įmonė nusprendė pasinaudoti finansinės paramos priemone AgROBOfood. Ši priemonė skiria finansavimą robotinių technologijų pritaikymui žemės ūkyje, tačiau norint turėti realių galimybių gauti finansavimą, būtina suburti tarptautinį konsorciumą iš subjektų, veikiančių programoje dar nedalyvaujančiose šalyse. Nors THRUST turi stiprių tarptautinių partnerių užnugarį, dauguma jų yra iš šalių, kurios jau dalyvavo arba dalyvauja AgROBOfood iniciatyvose.

Nuo pavienių partnerių iki konsorciumo

THRUST kreipėsi pagalbos į Lietuvos inovacijų centrą, su kuriuo bendradarbiauja jau ne vienerius metus ir gauna patikimas ir kokybiškas paslaugas. Šis kartas taip pat nenuvylė. Vos per savaitę įmonė gavo pirmųjų potencialių partnerių Lenkijoje kontaktus. Tiesa, paaiškėjo, kad šie partneriai negali dalyvauti priemonėje dėl keliamų teisinės formos reikalavimų, tačiau įmonė planuoja kontaktą išlaikyti ir ieškoti bendradarbiavimo galimybių ateityje.

Ieškodamas potencialių partnerių įmonei, Lietuvos inovacijų centro ekspertas Alfred Šostko susisiekė su kolegomis iš Valgos savivaldybės Estijoje, su kuria bendrai įgyvendina Interreg Baltijos jūros regiono programos projektą „GoSmart&Excel BSR“. Šie pasiūlė Estijos programinės įrangos kūrėjų ir ūkininkų konsultantų inovacijų klausimais eAgronom kontaktus. Po keleto nuotolinių susitikimų užsimezgė THRUST ir eAgronom partnerystė. Įmonės ne tik sutarė dėl bendro konsorciumo, tačiau eAgronom klientų tinklas Baltijos šalyse leido atrasti papildomus partnerius iš Latvijos ir Lenkijos, kurių trūko konsorciumo konkurencingumui užtikrinti.

Partnerystėms palankus regionas

„Esame labai patenkinti. Jau ne pirmą kartą dirbame su Lietuvos inovacijų centru ir Alfred Šostko, todėl žinojome, kad galime tikėtis surasti bent vieną partnerį, o čia – radome visą konsorciumą. Viena užklausa davė tiek vaisių, kad dabar vos spėjame iš jų spausti sultis,“ – sako  THRUST Verslo plėtros vadovas Gintautas Nedzveckas.

Pasak jo, konsorciumas jau parengė bendrą paraišką ir pateikė ją priemonės vertintojams. Dabar telieka nekantriai laukti –  rezultatai turėtų būti paskelbti liepos pabaigoje.  

Lietuvos inovacijų centro eksperto A. Šostko teigimu, šis sėkmingas partnerių suradimas nėra pavienis reiškinys, ypač kalbant apie Baltijos jūros regioną. „Lietuvos įmonės turi daug daugiau galimybių surasti užsienio partnerių tarp kaimyninių šalių nei tarp tolimųjų ar egzotinių valstybių, nes kultūrinės, verslo brandos ir organizavimo sąlygos su kaimyninėmis valstybėmis yra labai panašios, o tai leidžia pasiekti didesnį tarpusavio pasitikėjimą partnerystės pradžioje. Negana to, mums patiems, kaip tarpininkams, dažnai pavyksta pasiekti geresnių rezultatų su kaimyninių šalių kolegomis dėl tų pačių kultūrinių panašumų ir regiono sukeliamo bendrumo jausmo“, – paaiškina A. Šostko.

Lietuvos inovacijų centras yra tarptautinio konsorciumo „Sumanios specializacijos stiprinimas skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir praktinį naujų sprendimų taikymą regionams ir MVĮ (angl. Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation and practical application of novel solutions for regions and SMEs – GoSmart&Excel BSR)“ narys. Konsorciumas yra finansuojamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg Baltijos jūros regiono programos 2014-2020 lėšomis. Konsorciumas sudarytas iš dešimt institucijų, veikiančių devyniose Baltijos jūros regiono valstybėse. Jo tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį verslo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros institucijų bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą inovacijų klausimais.

Paskutinį kartą redaguota 30 birželio 2021