Žalioji transformacija Klaipėdos regione – matome daugiau grėsmių ar galimybių? – tokį klausimą praėjusį trečiadienį gvildenome drauge su Klaipėdos regiono savivaldybių asociacija organizuotame renginyje „Klaipėdos regiono žalioji transformacija”. 

LIC konsultantė Karolina Kužmarskytė renginio svečiams pristatė LIC įgyvendinamos iniciatyvos GRETA rėmuose parengtą Klaipėdos regiono maisto ir gėrimų sektoriaus žaliosios transformacijos perspektyvų analizę:

„Netolimoje ateityje Lietuvos įmonės pradės jausti vis didesnį spaudimą judėti link tvarios gamybos, tačiau to spaudimo priežastys bus įvairios. Poreikį keistis formuoja tiek politinių sprendimų priėmėjai nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu, tiek vertės grandinėje esantys partneriai, tiek gaminių realizavimo rinkos ir jose esančių vartotojų pasirinkimai. Jau ir dabar galime įžvelgti tvarumo pokyčius įmonėse, kurios orientuojasi į Vakarų Europos ar Skandinavijos rinkas. Klausimai apie aplinkai palankią gamybą darosi vis aktualesni, o ateityje ši tendencija tik dar stiprės“ – teigė pranešėja. 

Asociacijos „Klaipėdos regionas” projektų vadovė Raimonda Mc Geever konferencijos dalyviams pasakojo apie Klaipėdos regiono specializaciją 2030. Pranešėja džiaugėsi, kad Klaipėdos regionas pirmasis Lietuvoje parengė regiono specializacijos strategiją – svarbiausią regiono plėtros dokumentą, apibrėžiantį regiono savivaldų, verslo, mokslo ir švietimo bei bendruomeninių struktūrų sutartą regiono plėtros viziją, jos įgyvendinimo kryptis ir priemones.

Lietuvos bankų asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė savo pranešime komentavo naują ES taksonomiją ir kaip ši politika pakeis projektų finansavimo galimybes bei pasidalino vertingomis įžvalgomis apie Europos investicijų banko planus didinti tvarių finansuojamų projektų apimtis nuo 30% iki 50% iki 2025 metų. 

Renginį apibendrino turininga diskusija, moderuojama LIC Inovacijų analizės ir politikos departamento vadovės Giedrės Ramanauskienės, kurioje dalyvavo Klaipėdos regiono lyderiai iš savivaldybių, Klaipėdos universiteto, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Klaipėdos pramonininkų asociacijos. Diskusijos metu surinktos įžvalgos taps LIC rekomendacijomis nacionalinės ir vietos politikos formuotojams bei jos įgyvendintojams. 

Paskutinį kartą redaguota 20 rugsėjo 2021