Lietuvos Statistikos departamentas paskelbė naujausius duomenis apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas, vykdytas Lietuvoje 2020 metais. Šiuo laikotarpiu bendros investicijos į MTEP šalyje siekė 1,17 proc. BVP arba 572 mln. eurų – tai yra geriausias rezultatas Lietuvos istorijoje.

Iki COVID-19 pandemijos pradžios, Lietuvoje investicijos į MTEP buvo pasiekusios iki tol neregėtas aukštumas. Nuo 2010 iki 2019 m., kai Lietuvos BVP augo kasmet, bendrosios šalies investicijos į MTEP 2019 m. pasiekė rekordinius 486 mln. eurų. Visgi, prasidėjus pandemijai iškilo klausimas: koks bus jos poveikis inovacijų kūrimui?

Esminės tendencijos

Istorinė patirtis rodo, kad investicijos į inovacijų kūrimą kriziniu laikotarpiu yra linkusios mažėti. Pavyzdžiui, tarp 2008 ir 2010 m. bendrosios Lietuvos investicijos į MTEP krito apie 15 proc. (38 mln. eurų). Tačiau šįkart tendencija nepasikartojo. Nepaisant neigiamo ekonomikos augimo bei didžiulio neapibrėžtumo, bendros investicijos į MTEP veiklas Lietuvoje pasiekė didžiausią rodiklį per Lietuvos istoriją. Lyginant su 2019 m. MTEP investicijų augimas, nepaisant ekonomikos lėtėjimo, siekė beveik 18 proc.

Labiausiai prie šio augimo prisidėjo verslo sektorius, kurio MTEP investicijos per pastaruosius metus išaugo apie 62 mln. eurų (30 proc.) ir 2020 m. siekė rekordinius 272 mln. eurų. Praėjusiais metais verslo MTEP išlaidos siekė 0,56 proc. BVP ir tai leidžia verslui išlikti didžiausiu MTEP finansuotoju Lietuvoje. Visgi, mūsų šalis vis dar  atsilieka nuo EBPO valstybių vidurkio, kuriose verslas yra atsakingas už 70 proc. visų MTEP investicijų (Lietuvoje – 48 proc.).

Aukštojo mokslo sektoriaus investicijos per pastaruosius metus išaugo 34 mln. eurų (19 proc.) iki 210 mln. eurų (0,43 proc. BVP). Tuo tarpu mažėjimas pastebimas valdžios sektoriuje. 2020 m. šio sektoriaus investicijos į MTEP krito apie 10 mln. (10 proc.) ir siekė 89 mln. eurų (0,18 proc. BVP).

Verslo MTEP investicijų kaita ekonomikos lėtėjimo laikotarpiu

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla atsidūrė Covid-19 sukeltos krizinės situacijos dėmesio centre. Didėjant skaitmeninių sprendimų poreikiui šių įmonių pardavimų pajamos 2020 m. augo 23 proc. Auganti paklausa paskatino ir įmonių investicijas į MTEP. 2020m. sektoriaus įmonės investicijas į MTEP padidino apie 19 mln. eurų (antras geriausias rezultatas visoje ekonomikoje), o tai leido bendras investicijas išauginti iki 45 mln. eurų.

Lietuvoje Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriui priskiriamos įmonės  savo gamybos apimtis 2020 m. lyginant su 2019 m. padidino 19 proc. – tai antras pagal procentines augimo apimtis rezultatas apdirbamojoje pramonėje. Auganti produkcijos paklausa šio sektoriaus įmones taip pat paskatino didinti MTEP investicijas, kurios išaugo apie 7 mln. eurų ir 2020 m. siekė 26 mln. eurų.

Dar viena įdomi tendencija pastebima analizuojant Transporto ir saugojimo sektorių. Tarp 2019-2020 m. šis sektorius MTEP investicijas sugebėjo padidinti nuo 2 iki 14 mln. eurų (trečias didžiausias augimas visoje ekonomikoje). Tai gali būti siejama su faktu, jog COVID-19 stipriai paveikė lokalias ir globalias tiekimo grandines, todėl inovatyvių sprendimų ieškojimas ir jų diegimas buvo suvokiamas kaip priemonė, padėsianti pertvarkyti sritį, siekiant dar didesnio jos efektyvumo bei atsparumo.

Nepaisant bendrai teigiamų augimo tendencijų, Lietuvoje galime pastebėti ir tam neigiamų aspektų. Pavyzdžiui, 2020 m. Lietuvos apdirbamosios gamybos sektorius išlaikė teigiamas gamybos apimčių augimo tendencijas, tačiau sektoriaus MTEP investicijos krito apie 4 mln. eurų. Įdomu ir tai, kad Lietuvos vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektorius nepasinaudojo atsivėrusia galimybe. Nors gamybos apimtis sektorius 2019-2020 m. išaugino 13 proc., MTEP investicijos tuo pačiu metu krito nuo 3,5 iki 0,6 mln. eurų.

Darbuotojų, dalyvaujančių MTEP veiklose, skaičius 2020 m. augo

Kriziniu laikotarpiu verslai yra linkę išlaikyti darbo jėgą, kuri yra sunkiai pakeičiama dėl savo žinių bei įgūdžių ir kurios pasirinkimas darbo rinkoje yra ribotas. Visgi, šios krizės metu įmonės ne tik išlaikė, bet ir padidino šių darbuotojų skaičių iki 8091 (augimas tarp 2019 ir 2020 m. siekia 1018 darbuotojų). Tai rodo reikšmingus skirtumus tarp dabartinės ir prieš daugiau nei dešimtmetį ekonomiką užklupusios krizių, nes 2008 m. MTEP darbuotojų ir tyrėjų skaičius privačiame versle sumažėjo 430 darbuotojų (17 proc.)

Daugiau į MTEP investuojantys sektoriai didino ne tik savo investicijas, tačiau ir tam reikalingų darbuotojų skaičių. Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius paskutiniais duomenimis įdarbina 970 tokių darbuotojų (augimas siekia 36 proc.), o tuo tarpu Kompiuterių programavimo, konsultavimo ir susijusios veiklos sektorius 1654 (augimas siekia 51 proc.). Įdomu ir tai, jog nepaisant kritusių MTEP investicijų apdirbamosios pramonės sektoriuje, darbuotojų, dalyvaujančių MTEP skaičius taip pat išaugo iki 2609 (8 proc.).

Verslo MTEP išlaidos ir verslo ciklas

Verslo MTEP investicijos yra siejamos su verslo ciklo svyravimais. Lietuvos ir pasaulio patirtis rodo, kad ekonominiai sukrėtimai dažniausiai neigiamai veikdavo verslo MTEP investicijas. Tarkime, tarp 2007 ir 2009 m. verslo MTEP išlaidos Lietuvoje smuko apie 18 proc. (12 mln. eurų).

Nors buvo galima numanyti, kad Lietuvos investicijos į MTEP šiuo kriziniu laikotarpiu taip pat kris, atsitiko priešingai. Šią situaciją galima aiškinti COVID-19 krizės asimetriniu pobūdžiu. Iš vienos pusės, COVID-19 labiausiai paveikė įmones iš industrijų, tokių kaip kultūra, paslaugos bei didmeninė prekyba. Šios įmonės stipriausiai susidūrė su finansų ir žmogiškojo kapitalo suvaržymais, prekių bei paslaugų paklausos mažėjimu bei didele nežinomybe, o tai turėjo jas atbaidyti nuo rizikingų MTEP veiklų. Visgi, Lietuvos MTEP struktūroje tokių įmonių indėlis į MTEP veiklas yra ganėtinai mažas, lyginant su jų ekonominiu svoriu.

Iš kitos pusės, COVID-19 didino įmonių, susijusių su informaciniai ryšiais bei technologijomis, gyvybės mokslais, transportavimu ir logistika, moksliniais tyrimais, produktų bei paslaugų paklausą, o būtent su šiomis veiklomis susiję sektoriai yra atsakingi už didžiąją dalį Lietuvos MTEP investicijų (sudaro apie 30 proc. visų verslo MTEP investicijų). Galima numatyti, kad atsivėręs naujas galimybių langas paskatino įmones įgyvendinti naujus MTEP projektus.

Tikėtina, kad situacija Lietuvoje atspindi ir globalias tendencijas. Šiuo metu EBPO ir kitų organizacijų analizuojami pasauliniai duomenys rodo, jog iki šiol vyravusi tendencija, kai krizių metu MTEP investicijos krenta, šios krizės akivaizdoje gali nepasitvirtinti. Panašu, jog Covid-19 krizės unikalumas atsiskleis ir savita pasaulio ekonomikų reakcija į šį šoką. Tai patvirtinančias analizes pamatysime randantis vis daugiau duomenų apie įvairių sektorių elgseną šiuo laikotarpiu.

Paskutinį kartą redaguota 11 spalio 2021