Kaip padidinti gamybos procesų efektyvumą? Kokius būdus pasirinkti siekiant judėti link tvaresnės gamybos? Kaip į jūsų įmonės veiklą sėkmingai integruoti robotus? – tai tik keli klausimai, į kuriuos atsakymus gali padėti surasti Lietuvos inovacijų centro konsultantai, atlikdami įmonės inovacijų auditą.

Inovacijų auditas – kas tai?

Atliekant skaitmeninius inovacijų auditus pastebima, kad sparčiai augančios ar reikšmingas veiklos transformacijas patiriančios įmonės dažnai susiduria su problema, kai išsiskiria įmonės valdymo procesų, naudojamų instrumentų, darbuotojų skaičiaus ar net įmonės struktūros pokyčių tempai. Natūraliai susidaro tinkamos sąlygos rastis neefektyvumams ir vadinamiesiems butelio kakleliams ten, kur istoriškai galbūt jų visiškai nebuvo.

Atsirandantys trukdžiai ne visada yra savalaikiai identifikuojami, todėl įmonių vadovai negali priimti realiais duomenimis grįstų sprendimų, o operacinio lygio darbuotojai susiduria su sunkumais planuojant kasdienius darbus. Ieškant būdų iš chaotiško įmonės būvio grįžti prie sistemingos veiklos į pagalbą gali ateiti skaitmeninis įmonės inovacijų auditas.

Inovacijų audito metu detaliai išanalizuojami visi įmonėje vykstantys procesai, naudojama programinė ir/ar gamyklinė įranga, įvertinamas jų atitikimas įmonės esamai situacijai, planams bei standartams. Visa surinkta informacija sisteminama į tam tikrą įmonės profilį, pagal kurį inovacijų auditą atliekantys ekspertai pateikia įmonės pokyčių rekomendacijas. Inovacijų auditų verte įmonėms jau spėjo įsitikinti ne vienas Lietuvos inovacijų centro klientas.

Sprendžiami žaliosios transformacijos iššūkiai

Europos Sąjungai vis daugiau dėmesio skiriant tvariai gamybai, žaliosios transformacijos srityje tikslus kelia ir mūsų šalies įmonės. Augant dėmesiui pasaulinei plastiko taršai, viena didžiausių plastikinių pakuočių gamintojų Lietuvoje UAB „Gerovė” užsibrėžė ambicingą tikslą – siekti maksimalaus žiedinės ekonomikos veikimo principų įgyvendinimo.

Siekiant įvertinti, kurios investicijos į gamybinius procesus ir jų valdymą duotų didžiausią efektyvumą, įmonė pasirinko drauge su Lietuvos inovacijų centro konsultantais atlikti inovacinį auditą. UAB „Gerovė“ direktorius Jaunius Ramoška teigia, kad šis auditas buvo itin naudinga patirtis, sukūrusi prielaidas sustoti ir tarsi iš šono pažiūrėti į įmonės artimiausių kelių metų perspektyvą, išsigryninti tikslus bei uždavinius tvaresnės gamybos srityje ir pasitvirtinti, kad einama geru keliu.

Audito rezultatai pagrindžia pokyčių būtinybę

Tezę, jog inovacijų auditai padeda pažvelgti į įmonės veiklą tarsi iš šalies bei iš naujo įvertinti reikalingus pokyčius, galėtų patvirtinti ir spaustuvės „Druka” vadovas. Lietuvos inovacijų centro konsultantams atlikus inovacijų auditą, įmonės direktorius priėmė sprendimą atnaujinti turimą techninę bazę įgyvendinant projektą „Įmonės spaudos proceso modernizavimas, diegiant skaitmenines technologijas”.

Šios iniciatyvos įgyvendinimo metu siekiama įsigyti modernius spaudos įrenginius, kurie sudarys sąlygas padidinti gamybos proceso efektyvumą bei pagerinti gaminamos produkcijos kokybę. Įgyvendinti pokyčiai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių tenkinimą, padidinti įmonės darbo našumą ir įgyti konkurencinį pranašumą.

Pranašumui įgyti – išmanios sistemos

Konkurencingumas rinkoje – bene svarbiausias kiekvienos įmonės veikimo bruožas, kuriamas itin kompleksiškomis priemonėmis. Prie didesnio įmonės pranašumo gali prisidėti ir versle naudojamų sistemų optimizavimas. Neretas atvejis, jog viena įmonė gali naudoti nuo 2 iki net 5 ar 6 įvairių programų, kurios sprendžia skirtingus uždavinius. Tai parodė ir atliktas inovacijų auditas UAB „Sportinė aviacija ir Ko.

Atliktas auditas padėjo įmonei apsispręsti diegti vieningą sistemą, kuri apimtų ne tik finansų apskaitą, bet ir gamybą, sandėlio vadybą, projektų valdymą, pardavimus bei personalo valdymo užduotis. Šio sistemų optimizavimo sprendimo įgyvendinimas įgalino įmonę integruoti visus verslo procesus, efektyviau naudoti turimus resursus, sėkmingiau valdyti kontaktus, užtikrinti sklandų tiekimo grandinės veikimą bei analitinės įmonės veiklos ataskaitų sudarymą. 

Atrandame geriausius sprendimus jūsų verslui

Šiandien vertinant įmonių ambicijas judėti konkurencingumo keliu vis dažniau nebeužtenka modernesnės technikos, optimizuotų sistemų ar tvaresnių gamybos metodų. Į įmonių veiklą vis dažniau įsiveržia ir įvairūs robotizacijos sprendimai. Kiek robotizuota galėtų būti jūsų įmonės veikla? Kokios skaitmeninimo priemonės tiktų dabartinėje konkrečios įmonės situacijoje? Kaip efektyviai judėti link žaliosios transformacijos? Į šiuos ir kitus klausimus gali padėti atsakyti Lietuvos inovacijų centro konsultantai, atlikę inovacijų auditą. Jei sukate galvą, kaip jūsų verslui įgyti didesnį konkurencinį pranašumą rinkoje, kviečiame kreiptis į LIC ekspertus, kurie visada pasiruošę pateikti rekomendacijas, koks galėtų būti planas, kad įmonė judėtų efektyvesnės gamybos link.

Paskutinį kartą redaguota 8 lapkričio 2021