Enterprise Europe Network (EEN) yra didžiausias Europoje vieno langelio principu veikiantis verslo paramos tinklas, kuris vienija beveik 600 organizacijų daugiau nei 50 šalių.

Nuo 2022 m. sausio prasidėjo naujas Enterprise Europe Network veiklos periodas, kuris tęsis 3,5 metų. Naujo etapo pradžią pažymėjo vasario 22 d. organizuotas „EEN Launch event” renginys, kurio metu pristatytos tinklo veiklos gairės, atsinaujęs partnerių tinklas, nauja bendradarbiavimo ir paslaugų įmonėms teikimo platforma.

Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių (MVĮ) generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Jokūbas Boratynski sveikinimo kalboje akcentavo Europos Sąjungos tinklų tarpusavio bendradarbiavimo svarbą, taip pat Enterprise Europe Network bendradarbiavimą su klasteriais, mokslinių tyrimų organizacijomis, Europos skaitmeninių inovacijų centrais ir kitomis organizacijomis, siekiant teikti įmonėms paslaugas, kurios padėtų atstatyti nutrūkusias tiekimo grandines ir užtikrintų įmonių augimą, tvarumą ir atsparumą bei pasirengti žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkiams ir galimybėms.

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos (EISMEA) direktorius Jean-David Malo kalbėjo apie Europos inovacijų tarybos priemones, skirtas įmonių inovatyvių projektų finansavimui, Enterprise Europe Network sektorinių ir tematinių grupių bendradarbiavimą teikiant paslaugas įmonėms, tinklo tvarumo ekspertų pagalbą įmonėms pereinant prie tvaresnių verslo modelių.

Naujam periodui sukurta ir nauja bendradarbiavimo platforma, kuri paskatins bendravimą, bendradarbiavimą, pagerins paslaugų teikimą. Drauge naujame periode bus tęsiama verslo, technologijų bei mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) tarptautinių bendradarbiavimo partnerių paieška, organizuojamos verslo misijos bei verslo kontaktų renginiai, taip pat atsiras ir naujų paslaugų tvarumo ir skaitmenizacijos srityse, kurias teiks Enterprise Europe Network ekspertai.

Lietuvoje Enterprise Europe Network nuo 2008 m. atstovauja keturios organizacijos: Lietuvos inovacijų centras bei Vilniaus, Kauno, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Norėdami sužinoti apie naujas galimybes ir paslaugas įmonėms maloniai prašome susisiekti https://eenlietuva.eu/kontaktai/

Paskutinį kartą redaguota 25 vasario 2022