Ukrainoje vykstantis karas stipriai veikia ne tik Lietuvos ir Europos visuomenes, bet ir čia įsikūrusius verslus. Dėl karo veiksmų sutrūkusios tiekimo grandinės daro didelį poveikį įmonėms. Siekdama spręsti šiuos iššūkius, ES ėmėsi veiksmų, kad sustiprintų bendrosios rinkos atsparumą ir sukurtų tvarią, skaitmeninę ir pasauliniu mastu konkurencingą ekonomiką. 

Vertinant tiek situaciją Ukrainoje, tiek kitus iššūkius, su kuriais susiduria Europos kontinentas, ir siekiant spartaus Europos atsigavimo ir sėkmės ateityje, labai svarbu didinti verslininkų, įmonių ir visuomenės gebėjimą atsigauti po krizių. Tačiau ekonomikų restartas po pandemijos ir recesijos nėra lengva užduotis.

Enterprise Europe Network ir ES veikiantys klasteriai yra svarbūs mažinant pažeidžiamumą tarptautinėse tiekimo grandinėse. Todėl Enterprise Europe Network (EEN) bendradarbiaudamas su Europos Komisija bei Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomąja įstaiga (EISMEA) sukūrė Tiekimo grandinės atsparumo platformą (SCR platforma – Supply Chain Resilience platform).

SCR platformos tikslas – padėti Europos įmonėms išlaikyti, pertvarkyti arba pakeisti esamas tiekimo grandines. SCR platformoje įmonės galės rasti partnerius užsienio šalyse, kurie padės užtikrinti gamybos tęstinumą ir užsitikrins žaliavų, dalių, komponentų ir (arba) pusgaminių ar paslaugų tiekimą. Pagrindiniai sektoriai:

  • Žemės ūkio ir maisto produktai;
  • Statyba;
  • Informacinės ir ryšio technologijos (IRT);
  • Elektronika;
  • Energijai imlios pramonės šakos;
  • Sveikata;
  • Mobilumas, transportas, automobiliai;
  • Žaliavos;
  • Atsinaujinanti energetika;
  • Tekstilė.

Registracija SCR platformoje įmonėms suteikia šias galimybes rasti naujų verslo partnerių tiekimo grandinių užtikrinimui ir identifikuoti potencialius tiekėjus ar pirkėjus, pristatyti sėkmingus projektus, novatoriškus produktus ir pažangiausias technologijas, užmegzti tarpvalstybinius ryšius su įmonių, pramonės šakų, paramos organizacijų, akademinės bendruomenės ir svarbių suinteresuotųjų šalių atstovais.

SCR platformoje galima registruotis iki 2023 m. vasario 28 d. (regsitracijos terminas gali būti pratęstas). Išsamesnė informacija ir registracija: https://supply-chain-resilience-platform.b2match.io/. Tikimės, kad SCR platforma padės ne tik rasti naujus bendradarbiavimo partnerius, bet ir sustiprins įmonių atsparumą išorinėms grėsmėms.

Paskutinį kartą redaguota 21 kovo 2022