Lietuvos inovacijų centras suteikė konsultacijas Ukrainos, Gruzijos bei Moldovos valdžios atstovams integracijos į ES klausimais

2014 m. Ukraina, Moldova ir Gruzija žengė svarbų žingsnį glaudesnės ekonominės integracijos su Europos Sąjunga link, pasirašydamos Asociacijos sutartis su ES. Viena esminių Asociacijos sutarčių dalis yra laisvosios prekybos susitarimas, kuris turėtų paskatinti abipusių ES ir minėtų Rytų partnerių ekonominius ir verslo ryšius bei reikšmingai sumažino muitų mokesčius. Todėl akivaizdu, kad Asociacijos sutarčių pasirašymas atvėrė naują Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos santykių su ES etapą.

Tačiau siekiant sėkmingai įgyvendinti Asociacijos sutartis, Ukraina, Moldova ir Gruzija turi susitelkti į ekonominio augimo skatinimą, konkurencingumo didinimą, reformų privačiame ir valstybiniame sektoriuje įgyvendinimą. Visos minėtos Rytų partnerystės valstybės pasižymi stipriu intelektiniu potencialu ir talentų gausa, tačiau tuo pat metu kenčia nuo prastai išvystytos mokslinės infrastruktūros, o valstybės investicijos didele dalimi yra sutelktos į tradicinius, žemu konkurencingumu pasižyminčius, ekonomikos sektorius. Negana to, visų minėtų Rytų partnerystės šalių verslo bei viešojo sektorius dalyviai stokoja kompetencijų politikos tobulinimo ir reformų vykdymo srityse, kas taipogi apsunkina glaudesnę ekonominę integraciją su ES regionu. Todėl akivaizdu, kad Ukrainai, Baltarusijai ir Gruzijai reikalinga pagalba ir konsultacijos stiprinant gebėjimus verslo skatinimo, verslo aplinkos gerinimo, mokslinių tyrimų komercializavimo srityse.

2016 m. rugsėjo – 2017 m. birželio mėn. VŠĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC) įgyvendino Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis finansuojamą projektą, kurio rėmuose LIC ekspertai teikė aukšto lygio konsultacijas Ukrainos, Moldovos bei Gruzijos valdžios institucijomis. Projekto rėmuose Lietuvos inovacijų centro konsultantai surengė darbines sesijas pačiose valstybėse bei organizavo Ukrainos, Gruzijos bei Moldovos valdžios atstovų išvažiuojamuosius vizitus į Lietuvą siekiant perduoti gerąją Lietuvos praktiką bendradarbiavimo ir integracijos į ES aspektais. Konsultacijų metu LIC ekspertai stiprino Rytų partnerystės valstybių-projekto dalyvių kompetencijas ekonomikos politikos ir integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo sektoriuose. Konsultacijų metu taip pat buvo paliestos tokios temos kaip ES taikoma verslo ir valdžios bendradarbiavimo bei lobizmo praktika; ES verslo asociacijų struktūra bei veiklos principai; laisvosios prekybos sutarčių su ES aspektai ir praktinė svarba; pagrindiniai iššūkiai ir eksporto plėtros į ES rinką galimybės. Galų gale, konsultacijų ir seminarų metu Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos vykdančiosios valdžios atstovams buvo perduota Lietuvos geroji praktika verslo skatinimo, inovacijų politikos formavimo, mokslinių tyrimų komercializavimo srityse.