Kviečiame prisijungti prie Lietuvos inovacijų centro komandos, kur TAVĘS laukia galimybė prisidėti prie sklandžios tarpinstitucinės inovacijų komunikacijos ir jos sisteminimo bei archyvavimo, nestandartinių viešųjų pirkimų iššūkių sprendimo, konkurencingas atlyginimas, lankstūs bei supratingi vadovai ir itin draugiškas, visada pagelbėti pasiruošęs kolektyvas.

Veiklos pobūdis:

 • gaunamos korespondencijos peržiūrėjimas, registravimas ir atsakingų asmenų informavimas;
 • raštų, laiškų, įsakymų ir kitų įstaigos veiklai palaikyti būtinų dokumentų rengimas;
 • viešųjų pirkimų dokumentų rengimas ir procedūrų įgyvendinimas;
 • dokumentų sisteminimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas;
 • įvairių vidaus tvarkos dokumentų rengimas ir priežiūra;
 • atsakymų į gautus valstybės, savivaldybių institucijų ar įstaigų, taip pat asmenų skundus, prašymus ir pasiūlymus paprastu ir elektroniniu paštu rengimas;
 • kitų įstaigos vadovo pavestų funkcijų atlikimas.

Reikalavimai:

 • ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų dokumentų valdymo ir / ar viešųjų pirkimų vykdymo darbo patirtis;
 • būti susipažinus su Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, dokumentų archyvavimą ir archyvo tvarkymą, taip pat viešuosius pirkimus;
 • mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • mokėti atlikti mažos vertės viešuosius pirkimus;
 • mokėti valstybinę kalbą,
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“;
 • mokėti dirbti su CVPIS bei CPO sistemomis;
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • kruopštumas, atidumas ir griežtas terminų laikymasis.

Manai, kad šis darbas kaip tik TAU? Jei taip, lauksime TAVO gyvenimo aprašymo el. paštu v.kolisova@lic.lt iki 2021 m. balandžio 19 d. imtinai. Laiške trumpai (2-3 sakiniais) parašyk, kodėl norėtum dirbti Lietuvos inovacijų centre. Temos laukelyje nurodykit DOKUMENTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTĖ (-AS). Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Darbo vieta: Vilnius

Atlyginimas: 800-1000 eurų (atskaičius mokesčius), nustatomas pagal kompetenciją.

 

Kandidatų asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo politika

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų specialių kategorijų duomenų. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti kitą laisvą darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 1 metus. Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

 • prašyti, kad Lietuvos inovacijų centras leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
 • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisę atšaukti sutikimą;
 • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.