Projektų archyvas

BGI

Projekto tikslas – konsoliduoti žaidimų industrijos pramonę Baltijos jūros regione, didinant jos inovacinį ir konkurencinį potencialą bei stiprinant įvaizdį valstybinių institucijų ir visuomenės akyse.

Pagrindinis projekto partneris:

Partneriai:

Trukmė

42 mėn.

2017.10.01 - 2021.03.31

LARS

Projekto tikslas – didinti projekto partnerių atstovaujamų regionų galimybes, stiprinant sumanios specializacijos strategijų kūrimą bei inovacijos sistemų veikimą.

Pagrindinis projekto partneris:

Partneriai:

Trukmė

42 mėn.

2017.10.01 - 2021.03.31

Innovators2B

Projekto tikslas – kurti paslaugas norinčioms inovuoti įmonėms.

Programa/užsakovas – Horizon 2020

Pagrindinis projekto partneris:

Partneriai:

Trukmė

12 mėn.

2018.03.01 - 2019.02.28​

HoCare

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje, stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų aktorių bendradarbiavimą, paremtą keturgubos spiralės modeliu.

Programa/užsakovas – Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris:

Partneriai:

Trukmė

48 mėn.

2016.04.01–2020.03.31

HIGHER

Projekto tikslas – sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai.

Programa/užsakovas – Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris:

Partneriai:

Trukmė

60 mėn.

2016.04.01–2021.03.31​

Scaleup LT

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių Lietuvos įmonių tarptautiškumą ir plėtrą.

Programa/užsakovas – EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Trukmė

18 mėn.

2016.06.01 - 2018.12.31

SPACEOLYMP

Projekto tikslas – Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematika didinimas

Programa/užsakovas – Europos kosmoso agentūra

Projekto koordinatorius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

Plačiau apie projektą.

Trukmė

34 mėn.

2016.01.01 - 2018.10.31

AccesSME

Projekto tikslas – bendradarbiaujant tobulinti konsultacinę veiklą, orientuotą į MVĮ inovacinių projektų finansavimo galimybių plėtrą.

Programa/užsakovas – ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras.

Projekto partneriai: Enterprise Estonia (Estija), Praxi Network (Graikija)

Trukmė

6 mėn.

2017.06.01 - 2017.11.30

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

Projekto tikslas – Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES (toliau – sutarčių) įgyvendinimo.

Programa/užsakovas – Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demorkatijai programa 

Projekto koordinatorius: VšĮ Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)

Projekto partneriai:

NATO ir ES informacinis centras (Gruzija), Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministerija (Gruzija), Kijevo nacionalinis T. Ševčenkos vardo universitetas, Tarptautinių santykių institutas (Ukraina), Valstybinė vandens išteklių agentūra (Ukraina), Ternopolio srities valstybinė administracija (Ukraina), Poltavos srities valstybinė administracija (Ukraina), Kirovogrado srities valstybinė administracija (Ukraina), Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (Ukraina), Europos integracijos studijų centras, Moldovos Ekonomikos studijų akademija (Moldova), Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Plačiau apie projektą

Trukmė

9 mėn.

2016.09.01 - 2017.06.01

Peer-BIT

Projekto tikslas – Verslo paramos agentūrų patirties pasikeitimas

Programa/užsakovas – ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

JIC, Zajmove Sdruzeni Pravnickch Osob (Čekija) 2 partneriai: LIC Business Upper Austria – OO Wirtschaftsagentur GmBH (Austrija) Arvydas Sutkus

Trukmė

12 mėn.

2015.11.01 - 2016.11.01

Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse

Projekto tikslas – Kompetencijų ugdymas, paslaugų modernizavimas, inovacijų diegimas

Programa/užsakovas – 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas

VšĮ „Ateities visuomenės institutas“ 2 partneriai

Trukmė

8 mėn.

2015.09.09 - 2016.04.30

Eagle 2

Projekto tikslas – Tarptautinių verslo misijų organizavimas

Programa/užsakovas – EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys

Trukmė

24 mėn.

2015.09.01 - 2017.09.01

Eagle 1

Projekto tikslas – Tarptautinių verslo misijų organizavimas

Programa/užsakovas – EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys

Trukmė

24 mėn.

2015.09.01 - 2017.09.01

SME Coach LT Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument

Programa/užsakovas – EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

LIC Be partnerių Arvydas Sutkus

Trukmė

24 mėn.

2015.01.01 - 2016.12.31

CoachCom2020 Ugdomojo lavinimo bendruomenės pastangos didinti programos „SME Instrument“ poveikį

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo metodijos kūrimas bei taikymo metodikos SME Instrument kontekste rengimas

Programa/užsakovas – ES 2014-2020 Horizon2020 Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Innovayt SA (Danija) 6 partneriai: LIC Platinn (Šveicarija) Centrim (Jungtinė Karalystė) Scottish Enterprise (Jungtinė Karalystė) Oppidoc SA (Prancūzija) TII (Liuksemburgas) Arvydas Sutkus

Trukmė

24 mėn.

2014.09.01 - 2016.08.31

Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas

Projekto tikslas – Suteikti profesijos mokytojams ir kolegijų dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje (sektorinio praktinio mokymo centrų) bazėje ir įgyti technologinių kompetencijų

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas.

Ugdymo plėtotės centras LIC ir LPK yra subrangovai Daiva Besagirskaitė http://www.pmdtkt.upc.smm.lt 

Trukmė

36 mėn.

2012.06.18 - 2015.11.01

Klaster.LT Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas

Projekto tikslas – Verslo ir mokslo subjektų jungimosi į klasterius, esamų klasterių plėtros ir tarptautiškumo skatinimas

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: ŪM LVPA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2 partneriai: LIC Versli Lietuva Artūras Jakubavičius http://www.klaster.lt

Trukmė

49 mėn.

2011.10.07 - 2015.10.01

INOVEKS Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

Projekto tikslas – Sudaryti galimybes studentams, jauniesiems tyrėjams ir mokslininkams generuoti ir išgryninti turimas idėjas, ir, gaunant kokybiškas konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei steigti naujus verslus

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“ (Komerciniai konkursiniai viešieji pirkimai)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 16 partnerių: VGTU KU KTU ASU VDU Klaipėdos MTP Technopolis KAITP (LIC yra rangovas) LSMU LEI Šiaurės miestelio TP VU VU TVM Saulėtekio slėnis KTU RMP Visorių ITP Artūras Mickus http://www.esparama.lt/projektas?id=39549&order=&page=1&pgsz=10

Trukmė

24 mėn.

2013.10.01 - 2015.09.30

Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

Projekto tikslas – 

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: ŪM LVPA

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 10 partnerių: LIC Saulėtekio slėnis Visorių ITP Kauno MTP Šiaurės miestelio TP Klaipėdos MTP Fizikos instituto MTP LPK LVK LVDK Artūras Jakubavičius http://www.mita.lt/projektai/technologijos/

Trukmė

43 mėn.

2012.02.01 - 2015.09.01

Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ _ Utenos regionas

Projekto tikslas – Pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektamsir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešąsias paslaugas verslui

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-4 Užsakovas: ŪM LVPA

Verslo centrų asociacija 7 partneriai: LIC LPK Utenos VIC Molėtų TVIC Ignalinos AE RVI Anykščių VIC Zarasų VIC Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=39315&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

18 mėn.

2014.01.01 - 2015.06.30

Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ _ Marijampolės regionas

Projekto tikslas – Pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektamsir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešąsias paslaugas verslui

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-4 Užsakovas: ŪM LVPA

Verslo centrų asociacija 6 partneriai: LIC LPK Kazlų Rūdos VI Šakių VIC Vilkaviškio TVIC Verslininkų namai Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=39313&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

18 mėn.

2014.01.01 - 2015.06.30

SME Coach LT Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“

Projekto tikslas – Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument

Programa/užsakovas – ES 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra* *-buv. Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji

LIC Be partnerių Arvydas Sutkus

Trukmė

4 mėn.

2014.09.01 - 2014.12.31

INOVEKS Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

Projekto tikslas – Sudaryti galimybes studentams, jauniesiems tyrėjams ir mokslininkams generuoti ir išgryninti turimas idėjas, ir, gaunant kokybiškas konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei steigti naujus verslus

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“ (Komerciniai konkursiniai viešieji pirkimai)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 16 partnerių: VGTU KU KTU ASU VDU Klaipėdos MTP Technopolis KAITP (LIC yra rangovas) LSMU LEI Šiaurės miestelio TP VU VU TVM Saulėtekio slėnis KTU RMP Visorių ITP Artūras Mickus http://www.esparama.lt/projektas?id=39549&order=&page=1&pgsz=10

Trukmė

3 mėn.

2014.03.10 - 2014.06.01

2IN Tarptautinio technologijų perdavimo viešinimas

Projekto tikslas –Europos verslo ir inovacijų tinklo tarptautinio technologijų perdavimo paslaugų viešinimas orientuotas į sėkmingus tarptautinio technologijų perdavimo atvejus

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa (EIP)

LIC Be partnerių Mantas Vilys

Trukmė

12 mėn.

2013.11.05 - 2014.11.05

Europos verslo ir inovacijų tinklas (III etapas)

Projekto tikslas – Tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra*

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/

Trukmė

24 mėn.

2013.01.01 - 2014.12.31

INNOVage

Projekto tikslas – Paskatinti tiek pavienių viešosios politikos priemonių tiek ir jų sistemų, programų tobulinimą

Programa/užsakovas – ERDF 2007-2013 INTERREG IVC

Marche regiono administracija (Italija) 14 partnerių: LIC Medicalps (Prancūzija) Baltic Institute (Suomija) Sofija (Bulgarija) RCM (Graikija) Castilla y Leon (Ispanija) Geroskipou (Kipras) SEHTA (Jungtinė Karalystė) Razvoj SRCA (Slovėnija) INTRAS (Ispanija) RERA (Čekija) RARR (Lenkija) TNO (Olandija) BTH (Švedija) SWIM (Italija) Mantas Vilys, Sander van der Molen http://www.innovage-project.eu/

Trukmė

34 mėn.

2012.03.01 - 2014.12.31

IN-EUR

Projekto tikslas – Skatinti tiek pavienių viešosios inovacijų politikos priemonių tiek ir jų sistemų, programų tobulinimą

Programa/užsakovas – ERDF 2007-2013 INTERREG IVC

SERDA (Rumunija) 8 partneriai: LIC Lucca (Italija) LCA (Malta) Razvoj SRCA (Slovėnija) TGZ Bautzen (Vokietija) CCI Marseille (Prancūzija) Roscommon (Airija) WestBIC (Airija) Mantas Vilys, Sander van der Molen http://www.in-eur.eu/home

Trukmė

36 mėn.

2012.01.01 - 2014.12.31

InoStartas Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“

Projekto tikslas – Stiprinti studentų verslumo ir praktinius įgūdžius žiniomis grįsto verslo plėtojimo srityje, panaudojant verslo ir inovacijų paramos paslaugų sistemos organizacijų sinergiją

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas Užsakovas: ŠMM ESFA

Lietuvos pramonininkų konfederacija 11 partnerių: LIC ŽEF VGTU KTU MRU ŠU Alytaus kolegija Panevėžio kolegija Marijampolės kolegija Žemaitijos kolegija Šiaulių valstybinė kolegija Saulius Lapienis http://www.esparama.lt/projektas?id=29776&pgsz=10

Trukmė

30 mėn.

2012.02.01 - 2014.08.01

UniGeb Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas

Projekto tikslas – Tęstinio mokslinių tyrimų ir žinių bei technologijų perdavimo darbuotojų tobulinimąsi žinių ir technologijų perdavimo srityje skatinimas

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA

KTU 9 partneriai: LIC NIVC VGTU LSMU VMTI FTMC KTU RMP LAMMC AMMIA LLTI Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/projektas?id=32271&pgsz=10

Trukmė

30 mėn.

2012.02.01 - 2014.07.31

Techninė pagalba trims inovacijų centrams Bosnijoje vykdant vystomojo bendradarbiavimo projektą

Parama trims Inovacijų centrams kuriant ir įgyvendinant technologijų perdavimo projektus.

Programa/užsakovas – Komercinis konkursinis projektas pagal IPA programą Bosnijoje ir Hercegovinoje Užsakovas: Europos Komisijos delegacija Bosnijoje ir Hercegovinoje

HD European Consulting Group (Serbija) Partneriai: LIC Kastytis Gečas

Trukmė

20 mėn.

Lietuvos įmonių efektyviam dalyvavimui 11 tarptautinių kontaktų mugių skirti mokymai

Mokymai

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-1 Užsakovas: ŪM LVPA

Vilniaus pramonės ir verslo asociacija Partneriai: Užsakovas – UAB „Autarė“. Mantas Vilys http://www.esparama.lt/projektas?id=30290&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

23 mėn.

2012.01.10 - 2013.12.20

InoLaboratorija Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“ 2011.12.22 – 2014.06.22

Projekto tikslas – Skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA

LIC 14 partnerių: LPK ŽEF Saulėtekio slėnis KTU RMP Klaipėdos MTP Visorių ITP ASU KAITP Panevėžio MTP Šiaurės miestelio TP Technopolis VU KTU VGTU Saulius Lapienis http://www.esparama.lt/projektas?id=31358&pgsz=10

Trukmė

30 mėn.

2011.12.22 - 2014.06.22

TP-Uni Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose

Projekto tikslas – Pagerinti Lietuvos Slėnių mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA

Saulėtekio slėnis 13 partnerių: LIC VU ŽEF Visorių ITP Infobalt KU ASU Onkologijos institutas MRU Vilniaus kolegija Brėmeno universitetas (Vokietija) VMTI FTMC Fizikos instituto MTP Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=31835&pgsz=10

Trukmė

30 mėn.

2011.12.22 - 2014.06.21

EEN-PACT Aplinkosaugos valdymo plėtojimas odos, popieriaus, chemijos ir tekstilės sektoriuose

Projekto tikslas – Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas tekstilės, popieriaus, odos ir chemijos pramonės sektorių įmonėms

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa

Arado prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Rumunija) 11 partnerių: LIC Bacau PPR (Rumunija) Veneto RPRA (Italija) Torunės RPA (Lenkija) BIA (Bulgarija) FING (Graikija) Mondimpresa (Italija) LTC (Latvija) Estijos PPR (Estija) Csongrado PPR (Vengrija) Bratislavos VIC (Slovakija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://www.eenpact.eu/lt/EEN-PACT_projektas

Trukmė

24 mėn.

2011.12.14 - 2013.12.13

PRISM Inovatyvūs sprendimai mažoms ir vidutinėms įmonėms statybos sektoriuje

Projekto tikslas – Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą statybinių medžiagų ir statybinių atliekų valdymo sektoriuose

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa

Enterprise Europe SE (Jungtinė Karalystė) 10 partnerių: LIC SWECAST (Švedija) Latvijos TC (Latvija) Kauno PPAR (Lietuva) IMBIGS (Lenkija) Vratsa PPR (Bulgarija) ABIGEM (Turkija) Dublino PR (Airija) IIC (Islandija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://prismenvironment.eu/

Trukmė

24 mėn.

2011.12.13 - 2013.12.12

BEBB Geresnė aplinka – Geresnis verslas

Projekto tikslas – Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas atliekų tvarkymo, maisto ir statybinių medžiagų gamybos sektoriuose

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa

Stiftelseno Europos institutas (Švedija) 6 partneriai: LIC Sandanski VIKC (Bulgarija) Estijos PPR (Estija) Sachsen-Anhalt (Vokietija) Kauno PPAR (Lietuva) TTGV (Turkija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://chamber.lt/LT/Pradzia/Projektai/Ivykdyti/Aplinkosaugos-problemos-galimybes-verslui

Trukmė

24 mėn.

2011.12.12 - 2013.12.11

ECOFood STM Aplinkos apsaugos valdymas maisto bei metalo apdirbimo pramonės sektoriuose

Projekto tikslas – Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas maisto perdirbimo, paviršių ir metalo apdirbimo sektoriuose

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa

Agro Business Park (Danija) 8 partneriai: LIC Burgundijos RPPR (Prancūzija) Steinbeis MTC (Vokietija) LTC (Švedija) ICS (Austrija) Sabanci universitetas (Turkija) NDEU (Danija) TZW (Vokietija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://www.bsk-cic.co.uk/ecofood-stm

Trukmė

24 mėn.

2011.12.05 - 2013.12.04

LT.InnoConnect.BY Lietuvos-Baltarusijos inovacijų tinklas

Projekto tikslas – Inovacijų paramos paslaugų organizavimo patirties perdavimas Baltarusijos inovacinėms struktūroms regionuose

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 Bendradarbiavimo per sieną programa Latvija-Lietuva-Baltarusija Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė

LIC 6 partneriai: Gardino J.K. VU (Baltarusija) Polocko VU (Baltarusija) Akademtechnopark (Baltarusija) Panevėžio MTP (Lietuva) Pietų Lietuvos VKC (Lietuva) KTU (Lietuva) Arvydas Sutkus http://www.enpi.cbc.eu

Trukmė

20 mėn.

2011.10.10 - 2013.06.10

Konsultavimo paslaugos „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“

Konsultavimo paslaugos

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse

LIC Artūras Jakubavičius

Trukmė

6 mėn.

2011.03.10 - 2011.09.01

PROCEED Tvariai plėtrai būtinų mokslinių tyrimų aplinkosaugos srityje Centrinėje ir Rytų Europoje rėmimas ir koordinavimas pasitelkiant Europos verslo ir inovacijų tinklą

Projekto tikslas – Sustiprinti ir paskatinti mokslo bei verslo atstovų iš Centrinės ir Rytų Europos dalyvavimą bendrojoje mokslinių tyrimų programoje

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas Teminė sritis: Aplinka (įskaitant klimato kaitą) Europos Komisija Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Arado prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Rumunija) 14 projekto partnerių: LIC INCDPM (Rumunija) Veneto PPAAR (Italija) Sogesca (Italija) Bulgarijos PPR (Bulgarija) Plovdivo PPR (Bulgarija) Slovėnijos PPR (Slovėnija) Tera Technopolis (Kroatija) MIR Foundation (Makedonija) IMP (Serbija) Herakliono PPR (Graikija) Latvijos TC (Latvija) Varšuvos universitetas (Lenkija) Agro Business Park (Danija) Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/97274_en.html

Trukmė

30 mėn.

2011.01.01 - 2013.06.30

Europos verslo ir inovacijų tinklas (II etapas) 2011.01.01 – 2012.12.31

Projekto tikslas – Technologinių partnerių Europoje paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų kurti inovacijas ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kėlimas

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji agentūra

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/

Trukmė

24 mėn.

2011.01.01 - 2012.12.31

Techninė pagalba Kroatijos Mokslo, Švietimo ir sporto ministerijai vykdant Mokslo ir inovacijų investicijų fondo projektą

Pagalba Mokslo ir inovacijų investicijų fondo (IPA grantų schema) paramos gavėjams – Kroatijai

Programa/užsakovas – Komercinis konkursinis projektas pagal IPA programą Kroatijoje

Hulla & CO. Human Dynamics (Austrija) LIC – partneris Kastytis Gečas

Trukmė

18 mėn.

2010.01.04 - 2012.06.30

RAPPORT Tarpusavio supratimo tarp MVĮ ir viešojo bei privataus mokslinių tyrimų sektoriaus stiprinimas

Projekto tikslas – Geros praktikos skatinant žinių perdavimą tarp MT institucijų ir MVĮ vadovo sukūrimas; didelių įmonių teikiamos paramos MVĮ atliekamiems moksliniams tyrimams formų (atviros inovacijos koncepcija) analizė

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Pajėgumai Teminė sritis: MVĮ skirti moksliniai tyrimai Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Braitono universitetas (Jungtinė Karalystė) 7 projekto partneriai: LIC Beacontech (Izraelis) Sussex U (Jungtinė Karalystė) VODERA (Jungtinė Karalystė) Magdeburgo O.G. U (Vokietija) PLATINN (Šveicarija) KiNNO (Graikija) Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/93429_en.html

Trukmė

18 mėn.

2010.01.01 - 2012.06.30

INNOEXPO Inovacijų ir naujovių pristatymas visuomenei

Projekto tikslas – Regioninio inovatyvumo pristatymas plačiajai visuomenei, pabrėžiant dizaino kaip vienos iš inovacijų formos svarbą visuomenės poreikiams tenkinti (inofestivalių) organizavimas

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Portugalijos dizaino centras (Portugalija) 6 partneriai: LIC Milano provincija (Italija) Alintec scarl (Italija) Estijos DA (Estija) Barselonos DC (Ispanija) Kortrijk (Belgija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė

Trukmė

30 mėn.

2009.09.01 - 2012.02.28

Inovatyvaus verslo idėjų turnyras

Projekto tikslas – Skatinimas besikuriančias ir jaunas įmones aktyviau plėtot inovacijas panaudojant kūrybinį potencialą, visuomenės, ypač jaunų ir pradedančių verslininkų kūrybiškumo ugdymas

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA

Šiaurės mietelio technologijų parkas 2 partneriai: LIC TIPV asociacija Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/projektas?id=4632&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

26 mėn.

2009.09.01 - 2011.10.31

InPulsas Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimas 2009.02.11 2011.09.15

Projekto tikslas – Viešojo pobūdžio informacinės paslaugos, skatinančios verslo ir mokslo bendruomenę vykdyti inovacinę veiklą

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA

LIC 2 partneriai: LPK ŽEF Algirdas Davidavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=3661&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

32 mėn.

2009.02.11 - 2011.09.15

JOSEFIN

Projekto tikslas – Inovacinių procesų skatinimas visame Baltijos jūros regione

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 BSR Prioritetas: Inovacijų skatinimas

Berlyno plėtros bankas (Vokietija) 22 partneriai: LIC Berlyno Senatas (Vokietija) Berlin partner (Vokietija) Brandenburgo IB (Vokietija) ZAB (Vokietija) TZFVP (Vokietija) Kredex (Estija) Technopol (Estija) Latvijos IPA (Latvija) INVEGA (Lietuva) Teknopol (Norvegija) Vroclavo TC (Lenkija) Lenkijos verslo fondas (Lenkija) UMWD (Lenkija) UMWW (Lenkija) WARP (Lenkija) FRIPWW (Lenkija) Regioninė PA (Lenkija) Teknikdalen fondas (Švedija) Innovationsbron (Švedija) Dalarnos regionas (Švedija) Dalarnos AV (Švedija) Sander van der Molen http://www.josefin-org.eu/JOSEFIN-JOint-SME-Finance-for-INnovation.219.0.html?&L=1

Trukmė

39 mėn.

2008.10.25 - 2012.01.24

SM-BIO-POWER Biomedicinos ir bioinžinerijos MVĮ skatinimas dalyvauti 7BP projektuose

Projekto tikslas – Aukštųjų technologijų SVV įmonių, intensyviai vykdančių mokslinius tyrimus sveikatos srityje, medicinos technologijų ir biomedicinos inžinerijos sektoriuose skatinimas

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas Teminė sritis: Sveikata

Beacontech (Izraelis) 10 partnerių: LIC Fraunhofer (Vokietija) PLATINN (Šveicarija) Brighton U (Jungtinė Karalystė) APRE (Italija) Siena universitetas (Italija) KTU (Lietuva) ISPIM (Jungtinė Karalystė) Steinbeis GmbH (Vokietija) Steinbeis Innovation (Vokietija) Milda Garmutė, Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/88223_en.html

Trukmė

34 mėn.

2008.09.01 - 2011.06.30

PKLT Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (I etapas)

Projekto tikslas – Klasterių internetinio portalo sukūrimas ir priežiūra, leidinių apie klasterius, straipsnių žiniasklaidoje publikavimas, konsultacinės paslaugos

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-3 Užsakovas: ŪM LVPA

Investuok Lietuvoje 2 partneriai: LIC LEPA (iki 2009 metų) Milda Garmutė http://www.esparama.lt/projektas?id=3198&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

35 mėn.

2008.05.01 - 2011.03.31

InoTinklas Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose)

Projekto tikslas – „Slėnių“ paramos inovacijoms tinklo organizacijų teikiamų inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas, inovacijų partnerystę „Slėnių“ arealuose skatinimas

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA

LIC 5 partneriai: Saulėtekio slėnis KTU regioninis MP Klaipėdos MTP Visorių ITP Žemės ŪU/ŽŪU MTP Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=4601&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

30 mėn.

2009.04.01 - 2011.09.30

InPulsas+ Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas (InPulsas plius)

Projekto tikslas – Skatinimas naudotis inovacijų paramos paslaugomis ir plėtoti inovacijų partnerystę

Programa/užsakovas – ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA

LIC 2 partneriai: LPK ŽEF Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=3622&order=&page=&pgsz=10

Trukmė

44 mėn.

2008.02.06 - 2011.09.15

Europos verslo ir inovacijų tinklas (I etapas)

Projekto tikslas – Technologinių partnerių Europoje paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų kurti inovacijas ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kėlimas

Programa/užsakovas – EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji agentūra

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/

Trukmė

36 mėn.

2008.01.01 - 2010.12.31

TOWARDS Žemės ūkio ir maisto sektoriaus tinklinių organizacijų perėjimas nuo gamintojo prie rinkos poreikių

Projekto tikslas – Parama tinklinėms organizacijoms ir jų skatinimas įgyvendinti ES principą „nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams“ bei jo įgyvendinimo tyrimas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Andalūzijos technologijų institutas (Ispanija) 6 partneriai: LIC Eddleston Innovation (Jungtinė Karalystė) Salonikų TP (Graikija) UTP (Lenkija) TDI Ltd. (Bulgarija) AGRITEC (Čekija) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/81092_en.html

Trukmė

24 mėn.

2007.02.01 - 2009.01.31

CLOE Klasteriai Europoje

Projekto tikslas – Apsikeitimas informacija ir gerąja praktika apie klasterių inicijavimą, valdymą ir plėtrą Europoje

Programa/užsakovas – INTERREG IIIC – Europos komisija, INTERREG IIIC vakarų zonos sekretoriatas

Karlsruhės ekonominės plėtros departamentas (Vokietija) 14 partnerių: LIC Atsakingas: http://www.westpa.hu/cgi-bin/itworx/itworx.cgi?modul=doctar/downloadfile&task=downloadfile&vid=8&dokid=321&uid=328

Trukmė

2007-2008m.

INNO-DEAL Analizė, diagnozė, vertinimas, bandomosios priemonės ir mokomieji procesai jungtinėms inovacijų programoms

Projekto tikslas – Sisteminis apsikeitimas informacija ir gerąja praktika apie egzistuojančias inovacijų finansavimo programas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

FILAS (Italija) 11 partnerių: LIC MT (Prancūzija) WWTF (Austrija) ADR Nord-East (Rumunija) Advantage WM (Jungtinė Kar.) Navaros PTDD (Ispanija) Kouvola regionas (Suomija) Liubliana (Slovėnija) PRDF (Lenkija) Vidurio Čekijos RPA (Čekija) Štutgarto regiono EP (Vokietija) Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/86505_en.html

Trukmė

36mėn.

2006.09.01 - 2009.08.31

BSR-InnoNet Baltijos jūros regiono inovacijų tinklas

Projekto tikslas – Sisteminis pasikeitimas informacija ir gerąja praktika, bendrų strateginių inovacijų paramos klausimų identifikavimas ir analizė

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Nordic inovacijų centras (Norvegija) 12 partnerių: LIC Šiaurės Ministrų Taryba (Danija) FORA (Danija) Vinnova (Švedija) Estonia Enterprise (Estija) Estijos ERK ministerija (Estija) Islandijos MTC (Islandija) Latvijos IPA (Latvija) Innovation Norway (Norvegija) V. Pomeranijos RPA (Lenkija) TBI (Vokietija) TEKES (Suomija) Kastytis Gečas, Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/87878_en.html

Trukmė

36mėn.

2006.09.01 - 2009.08.31

Technologijų perdavimo centras

Projekto tikslas – Sukurti „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolyje nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui

Programa/užsakovas – ES 2004-2006 SF Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Inovacijų paramos sistema Užsakovas: ŪM LVPA

Saulėtekio slėnis 4 partneriai: LIC LPK Šiaurės miestelio TP Visorių ITP Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/?id=7268

Trukmė

23mėn.

2006.09.01 - 2008.04.30

INO-GEB Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas

Projekto tikslas – Konsultacijos, informavimas, mokymai, renginiai

Programa/užsakovas – ES 2004-2006 SF Prioritetas: Gamybos sektoriaus plėtra Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Užsakovas: ŪM LVPAA

LIC 1 partneris: Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/sekmingi_projektai/?id=7644

Trukmė

28mėn.

2006.05.01 - 2008.08.31

INO-TECH Lietuvos įmonių ir mokslo organizacijų tarptautinės technologinės partnerystės plėtra

Projekto tikslas – Tarptautinis technologijų perdavimas, informavimas, mokymai

Programa/užsakovas – ES 2004-2006 SF Prioritetas: Gamybos sektoriaus plėtra Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Užsakovas: ŪM LVPA

LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas

http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/zemelapis/?id=6202

Jovilė Talat-Kelpšaitė

Trukmė

28mėn.

2006.05.01 - 2008.08.31

EPISTEP Aktyvesnis SVĮ dalyvavimas IVT europinėse technologijų platformose

Projekto tikslas – Lietuvos SVĮ skatinimas dalyvauti 6BP ir 7BP, t.t. 3 (trijų) Europinių IVT platformų veikloje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Targeting Innovation Limited (Jungtinė Karalystė) 25 partneriai: LIC Airija-1 Airija-2 Italija-1 Italija-2 Italija-3 Vokietija-1 Vokietija-2 Suomija-1 Suomija-2 Suomija-3 Estija Prancūzija Jungtinė Karalystė-1 Jungtinė Karalystė-2 Jungtinė Karalystė-3 Rumunija Bulgarija Izraelis Austrija-1 Austrija-2 Slovakija Belgija Švedija-1 Švedija-2 Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/75120_en.html

Trukmė

28mėn.

2005.09.15 - 2008.01.14

RIS Lithuania –INNPULSE Regiono inovacijų strategijos plėtra Lietuvoje

Projekto tikslas – Regioninės inovacijų strategijos Innpulser regionui (Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskritys) parengimas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

LIC 4 partneriai: LPK (Lietuva) ŽEF (Lietuva) Strathclyde European Partnership (Škotija), Milano provincija (Italija) Mantas Jonauskis Marius Ramanauskas http://cordis.europa.eu/project/rcn/75875_en.html

Trukmė

31mėn.

2005.06.01 - 2008.01.31

ARISE Apsikeitimo regioninėmis inovacijų strategijomis didinimas

Projekto tikslas – Inovacijų ir technologijų strategijų skatinimas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Mediterranee Technologies (Prancūzija) 5 partneriai: LIC Kista Science city (Švedija) Ž.Austrijos regionas (Austrija) Toskanos regionas (Italija) Technology Enterprise (Jungtinė Karalystė) Marius Ramanauskas http://cordis.europa.eu/project/rcn/81173_en.html

Trukmė

32mėn.

2005.06.01 - 2008.01.31

smE-MPOWER SVVĮ susidomėjimo ilgalaikiais moksliniais tyrimais stiprinimas ir aktyvesnis dalyvavimas ES MTTP veiklose

Projekto tikslas – SVĮ skatinimas dalyvauti Europos moksliniuose tyrimuose

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Fraunhoferio taikomųjų mokslinių tyrimų institutas (Vokietija) 9 partneriai: LIC Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/75127_en.html

Trukmė

24mėn.

2005.11.01 - 2007.10.31

IST World Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kompetencijos IVT programoje žinių bazė

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas

Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centras (Vokietija) 14 partnerių: LIC IJS (Slovėnija) Ontotext (Bulgarija) RTD Talos (Kipras) UTIA (Čekija) Archimedes (Estija) MTA SZTAKI (Vengrija) IMCS UL (Latvija) FTZ (Malta) Elektronikos institutas (Lenkija) ICI (Rumunija) FEI STU (Slovakija) TUBITAK (Turkija) EuroCRIS (Olandija) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/74590_en.html

Trukmė

32mėn.

2005.04.01 - 2007.11.30

PRO NMS Iniciatyvūs naujosioms šalims narėms numatyti veiksmai

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės

Fundamentinių technologinių tyrimų institutas, LMA (Lenkija) 9 partneriai: LIC (AT,DE,SK,LV,EE,UA, HU,LT) Milda Garmutė

Trukmė

24mėn.

2005.03.01 - 2007.02.28

EPIST Dalyvavimo IVT projektuose, susijusiuose su el. sveikata ir el. įterptimi, augimas

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas

Europos verslo asociacija (Italija) 10 partnerių: LIC (IT,IL,RO,PL,TR,MA,SK,SI,EE) Milda Garmutė

Trukmė

18mėn.

2005.04.01 - 2006.11.30

LSH-ACC-Mentor Gyvybės ir sveikatos mokslų multiplikatorių asocijuotose šalyse kandidatėse mentoringas

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Teminė sritis: Gamtos mokslai, genomika ir biotechnologija sveikatos apsaugai Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Euroconsultants (Graikija) 12 partnerių: LIC Euro-Consultants (Izraelis) INNOVA (Italija) Archimedes (Estija) SPIE Baltic (Latvija) IPPT PAN (Lenkija) TC ASCR (Čekija) Slovakijos MA (Slovakija) EIM (Rumunija) Sofijos universitetas (Bulgarija) ŠMTM (Slovėnija) TUBITAK (Turkija) CING (Kipras) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/75466_en.html

Trukmė

24mėn.

2005.01.01 - 2006.12.31

Inovaciniai gebėjimai – Inovacijų paramos tinklas

Projekto tikslas – Inovacijų versle skatinimas

Programa/užsakovas – Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra

Trukmė

12mėn.

2005.01.01 - 2005.12.31

Boosting Baltic FP6 4 asocijuotų šalių kandidačių nacionalinių atstovų bei jų klientų sustiprintos partnerystės, verslumo bei konkurencingumo dalyvaujant 6BP skatinimas organizuojant bendradarbiavimą, seminarus ir mokymus

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa INCO – Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Steinbeiso technologijų perdavimas (Vokietija) 6 partneriai: LIC (DK,SE,PL,LV,EE) Milda Garmutė

Trukmė

32mėn.

2004.06.01 - 2007.01.31

TEICO-Net Technologijų, įmonių, inovacijų ir bendradarbiavimo tinklas 2004.10.01 2007.03.31

Projekto tikslas – Tinklaveika

Programa/užsakovas – INTERREG IIIC – Europos Komisija, INTERREG IIIC rytų zonos sekretoriatas

Berlyno plėtros bankas (Vokietija) Tinklą sudaro 15 narių: LIC Kastytis Gečas, Mantas Vilys http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/1349

Trukmė

30mėn.

2004.10.01 - 2007.03.31

GET-IN ES šalių kandidačių SVĮ skatinimas dalyvauti IVT projektuose

Projekto tikslas – Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas

Inova+ s.a. (Portugalija) 6 partneriai: LIC (RO,LV,BG,PL,SK) Milda Garmutė

Trukmė

30mėn.

2004.06.01 - 2006.11.30

Regioninių klasterių kūrimas ir bendradarbiavimo skatinimas plėtojant inovacijas

Projekto tikslas – Tinklaveika

Programa/užsakovas – Europos bendrijų verslumo veiklos strategija – pagrindinė veikla 06.B – Inovatyvių klasterių skatinimas

Inno AG (Vokietija) 13 partnerių: LICTrukmė

2004-2006m.

ITE Intelektuali tekstilės aplinka Europoje: kūrimas, ryšių užmezgimas ir sutvirtinimas

Projekto tikslas – Parama ekonominei ir technologinei plėtrai – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Aprangos tekstilės ir pluošto technologijų plėtra (Graikija) 21 partneris: LIC Rolandas Strazdas http://cordis.europa.eu/project/rcn/75630_en.html

Trukmė

24mėn.

2004.07.01 - 2006.06.30

NT Monitor Įmonių inovatyvumo indekso ir nematerialaus turto monitoriaus sukūrimas ir išbandymas

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 1 partneris: M. Gurskienės mokymo centras

 

Trukmė

2004-2005m.

Lietuvos inovacinio – pramoninio potencialo propagavimas ir ekspansija

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos ekonominės plėtros agentūra

Trukmė

2004-2005m.

VERPSTE Verslo paramos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas teikiant viešąsias paslaugas Lietuvos tekstilės ir aprangos įmonėms bei stiprinant jų konkurencingumą vieningoje ES rinkoje

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 2 partneriai: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija Lengvosios pramonės centras

Trukmė

2004-2005m.

Specializuotų inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 4 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos mašinų ir prietaisų gamintojų asociacija Inžinerinės ekologijos asociacija Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija

Trukmė

2004-2005m.

Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 3 partneriai: Alytaus verslo inkubatorius Šiaulių verslo inkubatorius M. Gurskienės mokymo centras

Trukmė

2004-2005m.

Mokslo ir technologijų parkų paslaugų paketų formavimas ir išbandymas

Projekto tikslas – SVĮ konsultavimas

Programa/užsakovas – PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra

LIC 6 partneriai: Mokslo ir technologijų parkas Šiaurės miestelio technologijų parkas Visorių informacinių technologijų parkas Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas Šiaulių universiteto mokslo technologijų parkas

Trukmė

2004-2005m.

Saulėtekio slėnio veiklos plano rengimas: galimybių studija, valdymo gairės, investicinis ir plėtros planas, įgyvendinimo strategija

Projekto tikslas – Tyrimas

Programa/užsakovas – PHARE PPF; CPVA, Saulėtekio slėnis, Ūkio ministerija, Strategijos ir vertinimo paslaugų centras (Didžioji Britanija)

LIC – subrangovas

Trukmė

2004-2005m.

IRC LITHUANIA Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje

Projekto tikslas – Technologijų perdavimas

Programa/užsakovas – ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/73773_en.html

Trukmė

51mėn.

2004.01.01 - 2008.03.31

SINO Parama Lietuvos inovacinei struktūrai

Projekto tikslas – Mokymai ir konsultacijos SVĮ inovacijų vadybos tema

Programa/užsakovas – Danijos įmonių plėtros agentūra

Danijos technologijų institutas 7 partneriai: LIC Šiaurės miestelio technologijų parkas Žinių ekonomikos forumas Kauno technologijų universitetas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra Klaipėdos regioninės plėtros agentūra

Trukmė

2003-2004m.

Inovacijų paramos tinklas

Projekto tikslas – Patariamojo pobūdžio konsultacijos SVĮ inovacijų plėtros ir finansavimo klausimais

Programa/užsakovas – Ūkio ministerija

LIC- rangovas

Trukmė

2003-2006m.

Inovaciniai gebėjimai

Projekto tikslas – Pasikeitimas patirtimi, institucinių gebėjimų stiprinimas ir konsultacinės paslaugos SVĮ

Programa/užsakovas – PHARE 2001 Ekonominės socialinės sanglaudos programa 2001 – CPVA

Federalinė ekonomikos ir darbo ministerija (Vokietija) 2 partneriai: LIC (naudą gaunanti institucija) Strathclyde European Partnership Ltd (Jungtinė Karalystė)

Trukmė

18mėn.

2002.10.01 - 2004.03.31

BASAN Baltijos jūros šalių Agro – Bio pramonės tinklas

Projekto tikslas – Geriausios praktikos tinklas

Programa/užsakovas – EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

BIORAF (Danija) 10 partnerių: LIC

Trukmė

2002-2003m.

Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ

Programa/užsakovas – PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programa 2000 – CFKA

LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos mokymų centras Kazlų Rūdos verslo inkubatorius

Trukmė

6mėn.

2002.10.01 - 2003.04.30

Inovacijų plėtros skatinimas Utenos regione

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ

Programa/užsakovas – PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programa 2000 – CFKA

LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos mokymų centras Utenos kolegija Utenos regiono plėtros agentūra

Trukmė

6mėn.

2002.10.01 - 2003.04.30

TRAIN-NET Nacionalinių atstovų informacijos lavinimo tinklas asocijuotose šalyse

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Gyvenimo kokybės ir gyvenimiškų išteklių panaudojimo programa Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas

Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų bendradarbiavimo biuras (Austrija) 20 partnerių: LIC INRA (Prancūzija) SPIE (Latvija) Maltos MTT (Malta) Research PF (Kipras) ŠMSM (Slovėnija) Eurocenter (Danija) ARD (Olandija) IPPT LMA (Lenkija) APRE (Italija) Švedijos ES MTT (Švedija) Estijos mokslo fondas (Estija) Suomijos akademija (Suomija) ŠMTM (Rumunija) MATIMOP (Izraelis) TETALAP (Vengrija) Sofijos MU (Bulgarija) DLR (Vokietija) Technologijų centras (Čekija) SENTER (Olandija) Atsakingas: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=c9694ffaf36d4d76a4bc04d87447fde7&SourceDatabaseId=9cd97ac2e51045e39c2ad6b86dce1ac2

Trukmė

18mėn.

2001.09.01 - 2003.02.28

BEN-TEX Technologijų valdymo lyginimas tekstilės pramonėje Europoje

Projekto tikslas – Tyrimai; Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Inovacijų ir smulkaus bei vidutinio verslo įmonių dalyvavimo skatinimo programa Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Aprangos tekstilės ir pluošto technologijų plėtra (Graikija) 15 partnerių LIC (ES2,PT2,IT3,GR,RO2,BE,CZ,DE2)

Trukmė

24mėn.

2001.01.01 - 2002.12.31

Inovacinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės apskrityje, bendradarbiaujant su Suvalkų regionu

Projekto tikslas – Tyrimai; Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – ES PHARE Mažųjų projektų fondas Lietuvoje – CFKA

LIC Partneriai: Marijampolės apskrities administracija Bialystoko technikos universitetas / inovacijų perdavimo centras

 

Trukmė

2001-2002m.

IDEALIST–5FP Informacijos sklaida ir europinio supratimo apie Penktosios bendrosios programos IVT programą stiprinimas

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Informacinės visuomenės technologijų programa Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas

Vokietijos aviacinis kosminis centras (DLR), Vokietija 31 partneris: LIC

Trukmė

42mėn.

2000.11.01 - 2004,04,30

Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje

Projekto tikslas – Parama ir konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa – Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Ūkio ministerija

LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas

Trukmė

33mėn.

2000.07.01 - 2004,03,31

Europos Komisijos 5BP Tyrimų ir inovacijų programos Nacionalinis atstovas informacijai

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo ir studijų departamentas

LIC – rangovas

Trukmė

2000-2002m.

ES PHARE SVĮ plėtros projektas (Verslo plėtros programa)

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – ES PHARE programa Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra

Vilniaus verslo konsultacijų centras Partneris: LIC

Trukmė

2000m.

ES PHARE SVĮ plėtros projektas (New Start ir Outreach programa)

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – ES PHARE programa Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra

Vilniaus verslo konsultacijų centras Partneris: LIC

Trukmė

2000m.

Valstybinės inovacijų versle programos rengimas

Tyrimas

Programa/užsakovas – Ūkio ministerija

LIC – rangovas

Trukmė

1999m.

Informacinė ir metodologinė parama švietimo ir mokslo institucijoms ir verslo įmonėms skatinant jas dalyvauti ES 5BP Mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Mokslo ir studijų departamentas prie LR švietimo ir mokslo ministerijos

LIC – rangovas

Trukmė

1999m.

IDEALFIT-EAST Informacijos skleidimas apie ES informacinių technologijų programą Rytų Europoje

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1994-1998 4-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (INCO) Europos Komisijos III generalinis direktoratas

Vokietijos aviacinis kosminis centras (DLR), Vokietija 16 partnerių: LIC Atsakingas: http://cordis.europa.eu/project/rcn/48728_en.html

Trukmė

28mėn.

1998.07.10 - 2000.11.09

TECCH Programos TECCH (Technologijos, aplinka ir pokyčių valdymas) galimybių studija

Tyrimas

Programa/užsakovas – Jungtinių Tautų Pramonės plėtros organizacija UNIDO

LIC – partneris/rangovas Kastytis Gečas http://institute.unido.org/wp-content/uploads/2014/11/247.-TECCH-Technology-Environment-Competitiveness-and-Change-Management.pdf

Trukmė

1998m.

FEMIRC Lietuva Asocijuoto inovacijų perdavimo centro sukūrimas 1997.01.01

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – EK 1994-1998 4-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (INCO) Europos Komisijos XII ir XIII generalinis direktoratas

LIC 3 partneriai: Mokslo ir technologijų parkas (Lietuva) Consorzio Pisa Reserche (Italija) Teknopol AB (Švedija) Kastytis Gečas http://cordis.europa.eu/news/rcn/7324_en.html

Trukmė

1997-2000m.

Aukštųjų technologijų mokslinių institucijų marketingas (II etapas)

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Jungtinių Tautų vystymo programa

LIC – įgyvendinanti ir naudą gaunanti institucija Kastytis Gečas

Trukmė

1997-1999m.

Prielaidų technologinių įmonių verslo inkubatoriaus įsteigimui Vilniuje nustatymas

Tyrimai

Programa/užsakovas – ES PHARE programa SVV plėtros programa

LIC – rangovas

Trukmė

1997m.

Europos Sąjungos plėtimosi į asocijuotas Vidurio ir Rytų Europos valstybes poveikis tyrimams ir technologijų plėtrai – Inovacijos ir struktūrinė politika

Tyrimai

Programa/užsakovas – Coopers & Lybrand Technology Consultants

LIC – rangovas

Trukmė

1997m.

Technologijų perdavimo programa – Parama Lietuvos mokslo institucijų inovacinei veiklai

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Švietimo ir mokslo ministerija; LR Vyriausybė

LIC – įgyvendinanti institucija Kastytis Gečas

Trukmė

1996-1997m.

Parama Jungtinių Tautų vystymo programos inovacinei programai

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Know-How Fund – Jungtinių Tautų vystymo programa

LIC – įgyvendinanti institucija Kastytis Gečas

Trukmė

1996-1999m.

Konsultacinė ir techninė pagalba Lietuvos inovacijų centrui

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa

LIC – naudą gaunanti institucija Partneris: Danijos inovacijų centras (Danija) Kastytis Gečas

 

Trukmė

1995-1996m.

Aukštųjų technologijų mokslinių institucijų marketingas (I etapas)

Projekto tikslas – Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

Programa/užsakovas – Jungtinių tautų vystymo programa

LIC – įgyvendinanti ir naudą gaunanti institucija (nuo 1996) Kastytis Gečas

 

Trukmė

1993-1996m.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre