HoCare – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje.

Europos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybė socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų, tačiau tuo pačiu tai reiškia ir didėjantį darbo vietų skaičių, skirtų socialinės rūpybos paslaugoms teikti bei didėjantį poreikį inovatyviems socialinės rūpybos sprendimams.

8 valstybių projekto partneriai iš Kipro, Slovėnijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lietuvos, Vengrijos, Portugalijos ir Čekijos pradėjo įgyvendinti projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. Projekto koordinatorius – Nikosijos (Kipras) vystymosi agentūra (Nicosia Development Agency – ANEL).

Projekto trukmė – 4 metai (2016 balandis – 2020 kovas), finansuojamas pagal Interreg Europe programą iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė: 1,2 mln €

Projektu siekiama spręsti senėjančios visuomenės keliamų iššūkių problemas. Projekto tikslas – tobulinti regioninės plėtros politikos ir programų įgyvendinimą.

Gegužės 16-18 dienomis Prahoje (Čekija) vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 2 atstovai iš INTERREG Europe programos Jungtinio sekretoriato, kurie projekto dalyviams pristatė INTERREG Europe programos pokyčius.

Projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo, bus atlikta regioninė analizė bei vyks trys teminiai seminarai, bus identifikuota 30 gerosios praktikos atvejų, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis

Daugiau informacijos apie projektą:

Giedrė Ramanauskienė, Lietuvos inovacijų centras

El. paštas: g.ramanauskienė@lic.lt, tel. 8 52 35 61 16