Nacionaliniai projektai

Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.06.11-2022.12.08 (42 mėn.)

Projekto vertė: 494 342,04 Eur

Lietuvos verslo integracija į tarptautines eksperimentinės plėtros ir inovacijų vertės grandines (InterInoLT)

Projekto tikslas – sukurti Lietuvos eksperimentinės plėtros ir inovacijų atstovų („ambasadorių“) tinklą, viešinantį Lietuvos ekperimentinės plėtros ir inovacijų (EPI) potencialą užsienyje: didinant LT subjektų pritraukiamas lėšas iš tarptautinių MTEPI programų; investicijų pritraukimą į globaliai rinkai skirtus inovacinius projektus bei aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų (inovacijų) eksportą (padėti įmonėms išeiti iš MTEPI „smėlio dėžės“ Lietuvoje į užsienį).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkritis  – 2022 m. lapkritis (36 mėn.).

Skirtas finansavimas: 2 046 264,00 Eur.

Sumanios specializacijos MTEP  rezultatų diegimo, skaitmeninant gamybos procesus, pramonės įmonėse fasilitavimas (Smart InoTech pramonei)

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2022 m. lapkritis

Projekto vertė: 2,2 mln. Eur.

Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra (InoLink)

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2016.07.12 – 2022.11.30

Projekto vertė: 2 411 024,02 Eur.

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms

Įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. kovo – 2022 lapkritis

Projekto vertė: 3 815 791,31 Eur.

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre