Tarptautiniai projektai

Projekto tikslas – sukurti vieno langelio principu veikiantį ir su nacionaliniais poreikiais suderintą Europos skaitmeninių inovacijų centrą (EDIH4IAE.LT) Lietuvoje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.09.01 – 2025.08.31 (36 mėn.)

Vertė: 3 238 516 Eur

Projekto tikslas – įgalinti Enterprise Europe Network tinklo biurus remti potencialius EIC pareiškėjus, ypač moteris verslininkes, besiplečiančias šalis (angl. widening countries) ir kompetencijos ženklo (angl. Seal of Excellence, SoE) turėtojus.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.09.01 – 2025.08.31 (36 mėn.)

Vertė: 7 299 999 EUR

Projekto tikslassukurti Europos pramonės MVĮ perėjimo prie tvarumo ekosistemą ir suteikti aukštos kokybės paslaugas ne mažiau kaip 2000 MVĮ per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, kad šios taptų veržliomis ir ekologiškomis įmonėmis, konkurencingomis ir tvariomis Europos pramonės ekonomikos lyderėmis.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.06.01 – 2025.05.31 (36 mėn.)

Vertė: 4 999 880 EUR

Projekto tikslas – stiprinti klasterių organizacijų ir jų narių bendradarbiavimą žemės ūkio, maisto ir pramonės 5.0 sektoriuose, gerinti jų valdymo gebėjimus ir mokymąsi, siekiant profesionalizuoti verslo paramos paslaugas, teikiamas arba nukreiptas į MVĮ.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.01 – 2024.01.31 (24 mėn.)

Vertė651 473 EUR

Projekto tikslas – tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2022.01.01 – 2025.06.30 (42 mėn.)

Vertė1 080 848 EUR

Projekto tikslas – pagerinti skaitmeninio švietimo sąlygas ES šalyse ir parengti kvalifikuotą skaitmeninio švietimo infrastruktūrą ateities kartoms, skiriant ypatingą dėmesį inovacijoms. Siekdami šio tikslo, partneriai išsikėlė du pagrindinius uždavinius – nustatyti skaitmenines spragas robotikos, daiktų interneto ir debesų kompiuterijos sferose profesinio mokymo srityje ir parengti mokymo medžiagą su modernia vertinimo sistema, kad būtų galima pagerinti šią situaciją pasitelkiant tarpdisciplininį ugdymą.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.11.01 – 2023.11.01 (24 mėn.)

Vertė181 330 EUR

Projekto tikslassustiprinti gamybinių MVĮ konkurencingumą, suteikiant greitą ir lanksčią visos Europos prieigą prie pažangių gamybos konsultacijų ir patirties, taip pat mokymus, pasinaudojant patirtimi, kurią turi partnerių, atstovaujančių visoms 27 ES valstybėms narėms, konsorciumas.

Įgyvendinimo laikotarpis – 2021.10.01 – 2024.09.30 (36 mėn.)

Vertė: 5,6 mln. EUR

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant viešosios politikos priemones, skatinančias regionus ieškoti strateginių verslo nišų.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,86 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasstiprinti aukštojo mokslo institucijų bei jų tyrimų infrastruktūrų vaidmenį regioninių inovacijų plėtros procese.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 1,96 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti viešosios politikos formuotojams kurti veiksmingą politiką, remiančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei netechnologinėms inovacijoms.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,55 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – tobulinti politikos formavimą bei pristatyti išmaniąsias priemones, leidžiančias kurti palankią aplinką verslo pradžiai bei skatinti startuolių atsiradimą ir konkurencingumą Europoje.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.01.31

Biudžetas: 1,59 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – padėti šeimų valdomoms mažoms ir vidutinėms įmonėms geriau pasiruošti verslo perdavimo ar paveldėjimo procesui bei didinti jų konkurencingumą ir tvarumą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019.08.01 2023.07.31

Biudžetas: 859 000 EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 2,2 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslasskatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus mažų ir vidutinio dydžio įmonių bei sudaryti palankesnes sąlygas joms taikyti ir kurti inovatyvias paslaugas bei produktus.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2023.05.31

Biudžetas: 1,1 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių sprendimų ir produktų diegimą gydymo, reabilitacijos bei terminių paslaugų sektoriuose ir tokiu būdu tobulinti sveikatos apsaugą bei prisidėti prie senėjančios visuomenės iššūkių sprendimo.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,3 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

Projekto tikslas – skatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įgalinant šio sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovatyvių viešųjų pirkimų būdą.

Įgyvendinimo laikotarpis: 2018.06.01 2022.11.30

Biudžetas: 1,47 mln. EUR

Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre