GRETA

Sumaniosios specializacijos inovacijų strategijų politinių priemonių kūrimas Baltijos jūros regione

Didėjant klimato kaitai, auga inovacijų poreikis jam sustabdyti.  Taip išryškėja atotrūkis tarp inovacijų augimo ir tvaraus gyvenimo būdo, kurį sumažinti galima tik įgyvendinant strategijas, nukreiptas į inovacijų sistemų ir regioninių bei nacionalinių ekonomikų struktūras. Pažangi ir į ekologiją orientuota ekonomikos augimo pertvarka reikalauja įvertinti taikomas politines priemones, inovacijų ir pokyčių galimybes.

Projekto tikslas – sukurti tvarių sumanios specializacijos inovacijų strategijų politines priemones Baltijos jūros regione, skatinančias verslo ir visuomenės perėjimą prie žaliųjų vertybių pagal Europos Komisijos parengto Europos Žaliojo Kurso viziją.  

Projekto GRETA metu bus ieškomos ekonomikos augimo galimybės atsižvelgiant į pagrindinius žiedinės ekonomikos ir žaliosios energijos veiksnius. Kiekvienas atskiras veiksnys bus aptartas atsižvelgiant į laukiamus rezultatus ir galimybes, kurie yra svarbūs skirtingiems ateities scenarijams. Tai bus daroma apklausiant aplinkos apsaugos specialistus, įtraukiant atitinkamas suinteresuotąsias šalis ir žalios transformacijos partnerius. Projekto GRETA veikla bus nukreipta į tikslines grupes, regioninėms institucijoms ir politikos formuotojams bus pasiūlytos politikos gairės, įrankiai ir įžvalgos, kaip plėtoti savo regionines sumanios specializacijos strategijas būdais, kurie yra svarbūs skatinant Europos Žaliojo Kurso vykdymą.

Projekto nuoroda: 

https://projects.interreg-baltic.eu/projects/greta-249.html

Projekto partneriai:

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2021.01.01 – 2021.09.30

Projekto vertė: 396.910,81 tūkst. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre