Užbaigti


Nr. Pavadinimas
(pradžia – pabaiga)
Veiklos pobūdis Trukmė
(mėn.)
Programa / Užsakovas Informacija
103.

Innovators2B

2018.03.01

2019.02.28

Projekto tikslas – kurti paslaugas norinčioms inovuoti įmonėms. 12 mėn. Horizon 2020

Pagrindinis projekto partneris:

Poznanės mokslo ir technologijų parkas (Lenkija)

Partneriai:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Espaitec (Ispanija)

102.

Scaleup LT

2016.06.01

2018.12.31

Projekto tikslas – skatinti inovatyvių Lietuvos įmonių tarptautiškumą ir plėtrą. 18 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras

101.

SPACEOLYMP

2016.01.01

2018.10.31

 

Nacionalinių ir tarptautinių mokslo olimpiadų dalyvių motyvacijos kosmoso tematika didinimas 34 mėn. Europos kosmoso agentūra

Lietuvos inovacijų centras (LIC).

 

Plačiau apie projektą

100.

AccesSME

2017.06.01

2017.11.30

Projekto tikslas – bendradarbiaujant tobulinti konsultacinę veiklą, orientuotą į MVĮ inovacinių projektų finansavimo galimybių plėtrą. 6 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Lietuvos inovacijų centras

 

Projekto partneriai:

Enterprise Estonia (Estija),

Praxi Network (Graikija).

99.

Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

2016.09.01  2017.06. 01

Projekto tikslas – Sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES (toliau – sutarčių) įgyvendinimo. 9 mėn. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa

Projekto koordinatorius:

Všį Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)

 

Projekto partneriai:

NATO ir ES informacinis centras (Gruzija), Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministerija (Gruzija), Kijevo nacionalinis T. Ševčenkos vardo universitetas, Tarptautinių santykių institutas (Ukraina), Valstybinė vandens išteklių agentūra (Ukraina), Ternopolio srities valstybinė administracija (Ukraina), Poltavos srities valstybinė administracija (Ukraina), Kirovogrado srities valstybinė administracija (Ukraina), Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (Ukraina), Europos integracijos studijų centras, Moldovos Ekonomikos studijų akademija (Moldova), Lietuvos pramonininkų konfederacija (Lietuva).

Plačiau apie projektą

98.

Peer-BIT

2015.11.01 2016.11.01

Verslo paramos agentūrų patirties pasikeitimas 12 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra JIC, Zajmove Sdruzeni Pravnickch Osob (Čekija) 2 partneriai: LIC Business Upper Austria – OO Wirtschaftsagentur GmBH (Austrija) Arvydas Sutkus
97.

Regionų savivaldybių kultūros įstaigų kompetencijų ugdymas paslaugų modernizavimo, kūrybos inovacijų diegimo ir erdvių įveiklinimo srityse

2015.09.09 2016.04.30

Kompetencijų ugdymas, paslaugų modernizavimas, inovacijų diegimas 8 mėn. 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas VšĮ „Ateities visuomenės institutas“ 2 partneriai: LIC Callosum Education (Norvegija) Artūras Jakubavičius
96.

EAGLE 2

2015.09.01 2017.09.01

Tarptautinių verslo misijų organizavimas 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys
95.

EAGLE 1

2015.09.01 2017.09.01

Tarptautinių verslo misijų organizavimas 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra Londono prekybos ir pramonės rūmai (Didžioji Britanija) 5 partneriai: LIC Confindustria Sicilia Associazione (Italija) Hajdu-Bihar Megyei Kereskedelmi ES Iparkamara (Vengrija) Syndesmos Viomichanion Voreiou Ellados (Graikija) Chambre de Commerce de D’Industrie de Bruxelles (Belgija) Mantas Vilys
94.

SME Coach LT Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“

2015.01.01 2016.12.31

Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument 24 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra LIC Be partnerių Arvydas Sutkus
93.

CoachCom2020 Ugdomojo lavinimo bendruomenės pastangos didinti programos „SME Instrument“ poveikį

2014.09.01 2016.08.31

Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo metodijos kūrimas bei taikymo metodikos SME Instrument kontekste rengimas 24 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Innovayt SA (Danija) 6 partneriai: LIC Platinn (Šveicarija) Centrim (Jungtinė Karalystė) Scottish Enterprise (Jungtinė Karalystė) Oppidoc SA (Prancūzija) TII (Liuksemburgas) Arvydas Sutkus
92. Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas 2012.06.18 2015.11.01 Suteikti profesijos mokytojams ir kolegijų dėstytojams technologinių kompetencijų dirbti naujoje (sektorinio praktinio mokymo centrų) bazėje ir įgyti technologinių kompetencijų   36 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas  Ugdymo plėtotės centras LIC ir LPK yra subrangovai Daiva Besagirskaitė http://www.pmdtkt.upc.smm.lt 
91. Klaster.LT Verslo ir mokslo partnerystės tarptautiškumo skatinimas

2011.10.07 – 2015.10.01

Verslo ir mokslo subjektų jungimosi į klasterius, esamų klasterių plėtros ir tarptautiškumo skatinimas 49 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: ŪM LVPA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2 partneriai: LIC Versli Lietuva Artūras Jakubavičius http://www.klaster.lt
90. INOVEKS Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

2013.10.01 – 2015.09.30

Sudaryti galimybes studentams, jauniesiems tyrėjams ir mokslininkams generuoti ir išgryninti turimas idėjas, ir, gaunant kokybiškas konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei steigti naujus verslus 24 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“ (Komerciniai konkursiniai viešieji pirkimai) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 16 partnerių: VGTU KU KTU ASU VDU Klaipėdos MTP Technopolis KAITP (LIC yra rangovas) LSMU LEI Šiaurės miestelio TP VU VU TVM Saulėtekio slėnis KTU RMP Visorių ITP Artūras Mickus http://www.esparama.lt/projektas?id=39549&order=&page=1&pgsz=10
89. Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui

2012.02.01 – 2015.09.01

  43 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: ŪM LVPA Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 10 partnerių: LIC Saulėtekio slėnis Visorių ITP Kauno MTP Šiaurės miestelio TP Klaipėdos MTP Fizikos instituto MTP LPK LVK LVDK Artūras Jakubavičius http://www.mita.lt/projektai/technologijos/
88. Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ _ Utenos regionas

2014.01.01 – 2015.06.30

Pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektamsir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešąsias paslaugas verslui 18 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-4 Užsakovas: ŪM LVPA Verslo centrų asociacija 7 partneriai: LIC LPK Utenos VIC Molėtų TVIC Ignalinos AE RVI Anykščių VIC Zarasų VIC Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=39315&order=&page=&pgsz=10
87. Sėkmingo verslo receptai „InoVerslas“ _ Marijampolės regionas

2014.01.01 – 2015.06.30

Pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektamsir asmenims, ketinantiems pradėti verslą, teikiant viešąsias paslaugas verslui 18 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-4 Užsakovas: ŪM LVPA Verslo centrų asociacija 6 partneriai: LIC LPK Kazlų Rūdos VI Šakių VIC Vilkaviškio TVIC Verslininkų namai Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=39313&order=&page=&pgsz=10
86. SME Coach LT Ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę „SME Instrument“

2014.09.01 – 2014.12.31

Tarptautinės technologinės partnerystės ugdomojo lavinimo paslaugų teikimas įmonėms gavusioms paramą pagal priemonę SME Instrument 4 mėn. ES 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra* *-buv. Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji LIC Be partnerių Arvydas Sutkus
85. INOVEKS Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

2014.03.10 – 2014.06.01

Sudaryti galimybes studentams, jauniesiems tyrėjams ir mokslininkams generuoti ir išgryninti turimas idėjas, ir, gaunant kokybiškas konsultacijas, kurti produktų maketus ir (ar) prototipus bei steigti naujus verslus 3 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-3 Užsakovas: VšĮ „Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas“ (Komerciniai konkursiniai viešieji pirkimai) Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 16 partnerių: VGTU KU KTU ASU VDU Klaipėdos MTP Technopolis KAITP (LIC yra rangovas) LSMU LEI Šiaurės miestelio TP VU VU TVM Saulėtekio slėnis KTU RMP Visorių ITP Artūras Mickus http://www.esparama.lt/projektas?id=39549&order=&page=1&pgsz=10
84. 2IN Tarptautinio technologijų perdavimo viešinimas

2013.11.05 – 2014.11.05

Europos verslo ir inovacijų tinklo tarptautinio technologijų perdavimo paslaugų viešinimas orientuotas į sėkmingus tarptautinio technologijų perdavimo atvejus 12 mėn. EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa (EIP) LIC Be partnerių Mantas Vilys
83. Europos verslo ir inovacijų tinklas (III etapas)

2013.01.01 – 2014.12.31

Tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos komisijos MVĮ vykdančioji agentūra* Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/
82. INNOVage

2012.03.01 – 2014.12.31

Paskatinti tiek pavienių viešosios politikos priemonių tiek ir jų sistemų, programų tobulinimą 34 mėn. ERDF 2007-2013 INTERREG IVC Marche regiono administracija (Italija) 14 partnerių: LIC Medicalps (Prancūzija) Baltic Institute (Suomija) Sofija (Bulgarija) RCM (Graikija) Castilla y Leon (Ispanija) Geroskipou (Kipras) SEHTA (Jungtinė Karalystė) Razvoj SRCA (Slovėnija) INTRAS (Ispanija) RERA (Čekija) RARR (Lenkija) TNO (Olandija) BTH (Švedija) SWIM (Italija) Mantas Vilys, Sander van der Molen http://www.innovage-project.eu/
81. IN-EUR

2012.03.01 – 2014.12.31

Skatinti tiek pavienių viešosios inovacijų politikos priemonių tiek ir jų sistemų, programų tobulinimą 36 mėn. ERDF 2007-2013 INTERREG IVC SERDA (Rumunija) 8 partneriai: LIC Lucca (Italija) LCA (Malta) Razvoj SRCA (Slovėnija) TGZ Bautzen (Vokietija) CCI Marseille (Prancūzija) Roscommon (Airija) WestBIC (Airija) Mantas Vilys, Sander van der Molen http://www.in-eur.eu/home
80. InoStartas Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“

2012.02.01 – 2014.08.01

Stiprinti studentų verslumo ir praktinius įgūdžius žiniomis grįsto verslo plėtojimo srityje, panaudojant verslo ir inovacijų paramos paslaugų sistemos organizacijų sinergiją 30 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas Užsakovas: ŠMM ESFA Lietuvos pramonininkų konfederacija 11 partnerių: LIC ŽEF VGTU KTU MRU ŠU Alytaus kolegija Panevėžio kolegija Marijampolės kolegija Žemaitijos kolegija Šiaulių valstybinė kolegija Saulius Lapienis http://www.esparama.lt/projektas?id=29776&pgsz=10
79. UniGeb Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas

2012.02.01 – 2014.07.31

Tęstinio mokslinių tyrimų ir žinių bei technologijų perdavimo darbuotojų tobulinimąsi žinių ir technologijų perdavimo srityje skatinimas 30 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA KTU 9 partneriai: LIC NIVC VGTU LSMU VMTI FTMC KTU RMP LAMMC AMMIA LLTI Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/projektas?id=32271&pgsz=10
78. Techninė pagalba trims inovacijų centrams Bosnijoje vykdant vystomojo bendradarbiavimo projektą Parama trims Inovacijų centrams kuriant ir įgyvendinant technologijų perdavimo projektus. 2012 20 mėn. Komercinis konkursinis projektas pagal IPA programą Bosnijoje ir Hercegovinoje Užsakovas: Europos Komisijos delegacija Bosnijoje ir Hercegovinoje HD European Consulting Group (Serbija) Partneriai: LIC Kastytis Gečas
77. Lietuvos įmonių efektyviam dalyvavimui 11 tarptautinių kontaktų mugių skirti mokymai

2012.01.10 – 2013.12.20

Mokymai 23 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-1 Užsakovas: ŪM LVPA Vilniaus pramonės ir verslo asociacija Partneriai: Užsakovas – UAB „Autarė“. Mantas Vilys http://www.esparama.lt/projektas?id=30290&order=&page=&pgsz=10
76. InoLaboratorija Intelektualaus verslo laboratorija „InoLaboratorija“

2011.12.22 – 2014.06.22

Skatinti mokslininkų ir tyrėjų intelektualų verslumą, formuojant praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius, panaudojant mokslo sistemos potencialo bei inovacijų paramos paslaugų sinergiją 30 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA LIC 14 partnerių: LPK ŽEF Saulėtekio slėnis KTU RMP Klaipėdos MTP Visorių ITP ASU KAITP Panevėžio MTP Šiaurės miestelio TP Technopolis VU KTU VGTU Saulius Lapienis http://www.esparama.lt/projektas?id=31358&pgsz=10
75. TP-Uni Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose

2011.12.22 – 2014.06.21

Pagerinti Lietuvos Slėnių mokslo institucijų ir organizacijų žinių ir technologijų perdavimo galimybes 30 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas Užsakovas: ŠMM ESFA Saulėtekio slėnis 13 partnerių: LIC VU ŽEF Visorių ITP Infobalt KU ASU Onkologijos institutas MRU Vilniaus kolegija Brėmeno universitetas (Vokietija) VMTI FTMC Fizikos instituto MTP Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=31835&pgsz=10
74. EEN-PACT Aplinkosaugos valdymo plėtojimas odos, popieriaus, chemijos ir tekstilės sektoriuose

2011.12.14 – 2013.12.13

Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas tekstilės, popieriaus, odos ir chemijos pramonės sektorių įmonėms 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa Arado prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Rumunija) 11 partnerių: LIC Bacau PPR (Rumunija) Veneto RPRA (Italija) Torunės RPA (Lenkija) BIA (Bulgarija) FING (Graikija) Mondimpresa (Italija) LTC (Latvija) Estijos PPR (Estija) Csongrado PPR (Vengrija) Bratislavos VIC (Slovakija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://www.eenpact.eu/lt/EEN-PACT_projektas
73. PRISM Inovatyvūs sprendimai mažoms ir vidutinėms įmonėms statybos sektoriuje

2011.12.13 – 2013.12.12

Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą statybinių medžiagų ir statybinių atliekų valdymo sektoriuose 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa Enterprise Europe SE (Jungtinė Karalystė) 10 partnerių: LIC SWECAST (Švedija) Latvijos TC (Latvija) Kauno PPAR (Lietuva) IMBIGS (Lenkija) Vratsa PPR (Bulgarija) ABIGEM (Turkija) Dublino PR (Airija) IIC (Islandija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://prismenvironment.eu/
72. BEBB Geresnė aplinka – Geresnis verslas

2011.12.12 – 2013.12.11

Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas atliekų tvarkymo, maisto ir statybinių medžiagų gamybos sektoriuose 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa Stiftelseno Europos institutas (Švedija) 6 partneriai: LIC Sandanski VIKC (Bulgarija) Estijos PPR (Estija) Sachsen-Anhalt (Vokietija) Kauno PPAR (Lietuva) TTGV (Turkija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://chamber.lt/LT/Pradzia/Projektai/Ivykdyti/Aplinkosaugos-problemos-galimybes-verslui
71. ECOFood STM Aplinkos apsaugos valdymas maisto bei metalo apdirbimo pramonės sektoriuose

2011.12.05 – 2013.12.04

Skatinti įmones plėtoti aplinkosaugos vadybą, teikti pirmo lygio aplinkosaugines paslaugas maisto perdirbimo, paviršių ir metalo apdirbimo sektoriuose 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Verslumo ir inovacijų veiklos programa Agro Business Park (Danija) 8 partneriai: LIC Burgundijos RPPR (Prancūzija) Steinbeis MTC (Vokietija) LTC (Švedija) ICS (Austrija) Sabanci universitetas (Turkija) NDEU (Danija) TZW (Vokietija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė, Mantas Vilys http://www.bsk-cic.co.uk/ecofood-stm
70. LT.InnoConnect.BY Lietuvos-Baltarusijos inovacijų tinklas

2011.10.10 – 2013.06.10

Inovacijų paramos paslaugų organizavimo patirties perdavimas Baltarusijos inovacinėms struktūroms regionuose 20 mėn. ES 2007-2013 Bendradarbiavimo per sieną programa Latvija-Lietuva-Baltarusija Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė LIC 6 partneriai: Gardino J.K. VU (Baltarusija) Polocko VU (Baltarusija) Akademtechnopark (Baltarusija) Panevėžio MTP (Lietuva) Pietų Lietuvos VKC (Lietuva) KTU (Lietuva) Arvydas Sutkus http://www.enpi.cbc.eu
69. Konsultavimo paslaugos „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“

2011.03.10 – 2011.09.01

Konsultavimo paslaugos 6 mėn. ES 2007-2013 SF Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa Priemonė: Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse LIC Artūras Jakubavičius
68. PROCEED Tvariai plėtrai būtinų mokslinių tyrimų aplinkosaugos srityje Centrinėje ir Rytų Europoje rėmimas ir koordinavimas pasitelkiant Europos verslo ir inovacijų tinklą

2011.01.01 – 2013.06.30

Sustiprinti ir paskatinti mokslo bei verslo atstovų iš Centrinės ir Rytų Europos dalyvavimą bendrojoje mokslinių tyrimų programoje 30 mėn. ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas Teminė sritis: Aplinka (įskaitant klimato kaitą) Europos Komisija Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Arado prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Rumunija) 14 projekto partnerių: LIC INCDPM (Rumunija) Veneto PPAAR (Italija) Sogesca (Italija) Bulgarijos PPR (Bulgarija) Plovdivo PPR (Bulgarija) Slovėnijos PPR (Slovėnija) Tera Technopolis (Kroatija) MIR Foundation (Makedonija) IMP (Serbija) Herakliono PPR (Graikija) Latvijos TC (Latvija) Varšuvos universitetas (Lenkija) Agro Business Park (Danija) Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/97274_en.html
67. Europos verslo ir inovacijų tinklas (II etapas)

2011.01.01 – 2012.12.31

Technologinių partnerių Europoje paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų kurti inovacijas ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kėlimas 24 mėn. EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji agentūra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/
66. Techninė pagalba Kroatijos Mokslo, Švietimo ir sporto ministerijai vykdant Mokslo ir inovacijų investicijų fondo projektą

2010.01.04 2012.06.30

Pagalba Mokslo ir inovacijų investicijų fondo (IPA grantų schema) paramos gavėjams – Kroatijai 18 mėn. Komercinis konkursinis projektas pagal IPA programą Kroatijoje Hulla & CO. Human Dynamics (Austrija) LIC – partneris Kastytis Gečas
65. RAPPORT Tarpusavio supratimo tarp MVĮ ir viešojo bei privataus mokslinių tyrimų sektoriaus stiprinimas

2010.01.01 2012.06.30

Geros praktikos skatinant žinių perdavimą tarp MT institucijų ir MVĮ vadovo sukūrimas; didelių įmonių teikiamos paramos MVĮ atliekamiems moksliniams tyrimams formų (atviros inovacijos koncepcija) analizė 18 mėn. ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Pajėgumai Teminė sritis: MVĮ skirti moksliniai tyrimai Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Braitono universitetas (Jungtinė Karalystė) 7 projekto partneriai: LIC Beacontech (Izraelis) Sussex U (Jungtinė Karalystė) VODERA (Jungtinė Karalystė) Magdeburgo O.G. U (Vokietija) PLATINN (Šveicarija) KiNNO (Graikija) Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/93429_en.html
64. INNOEXPO Inovacijų ir naujovių pristatymas visuomenei

2009.09.01 2012.02.28

Regioninio inovatyvumo pristatymas plačiajai visuomenei, pabrėžiant dizaino kaip vienos iš inovacijų formos svarbą visuomenės poreikiams tenkinti (inofestivalių) organizavimas 30 mėn. EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Portugalijos dizaino centras (Portugalija) 6 partneriai: LIC Milano provincija (Italija) Alintec scarl (Italija) Estijos DA (Estija) Barselonos DC (Ispanija) Kortrijk (Belgija) Raimonda Makrickaitė-Čičelienė
63. Inovatyvaus verslo idėjų turnyras

2009.09.01 2011.10.31

Skatinimas besikuriančias ir jaunas įmones aktyviau plėtot inovacijas panaudojant kūrybinį potencialą, visuomenės, ypač jaunų ir pradedančių verslininkų kūrybiškumo ugdymas 26 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA Šiaurės mietelio technologijų parkas 2 partneriai: LIC TIPV asociacija Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/projektas?id=4632&order=&page=&pgsz=10
62. InPulsas Iniciatyvų inovacijoms versle įgalinimas

2009.02.11 2011.09.15

Viešojo pobūdžio informacinės paslaugos, skatinančios verslo ir mokslo bendruomenę vykdyti inovacinę veiklą 32 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA LIC 2 partneriai: LPK ŽEF Algirdas Davidavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=3661&order=&page=&pgsz=10
61. JOSEFIN

2008.10.25 2012.01.24

Inovacinių procesų skatinimas visame Baltijos jūros regione 39 mėn. ES 2007-2013 BSR Prioritetas: Inovacijų skatinimas Berlyno plėtros bankas (Vokietija) 22 partneriai: LIC Berlyno Senatas (Vokietija) Berlin partner (Vokietija) Brandenburgo IB (Vokietija) ZAB (Vokietija) TZFVP (Vokietija) Kredex (Estija) Technopol (Estija) Latvijos IPA (Latvija) INVEGA (Lietuva) Teknopol (Norvegija) Vroclavo TC (Lenkija) Lenkijos verslo fondas (Lenkija) UMWD (Lenkija) UMWW (Lenkija) WARP (Lenkija) FRIPWW (Lenkija) Regioninė PA (Lenkija) Teknikdalen fondas (Švedija) Innovationsbron (Švedija) Dalarnos regionas (Švedija) Dalarnos AV (Švedija) Sander van der Molen http://www.josefin-org.eu/JOSEFIN-JOint-SME-Finance-for-INnovation.219.0.html?&L=1
60. SM-BIO-POWER Biomedicinos ir bioinžinerijos MVĮ skatinimas dalyvauti 7BP projektuose

2008.09.01 2011.06.30

Aukštųjų technologijų SVV įmonių, intensyviai vykdančių mokslinius tyrimus sveikatos srityje, medicinos technologijų ir biomedicinos inžinerijos sektoriuose skatinimas 34 mėn. ES 2007-2013 7-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas Teminė sritis: Sveikata Beacontech (Izraelis) 10 partnerių: LIC Fraunhofer (Vokietija) PLATINN (Šveicarija) Brighton U (Jungtinė Karalystė) APRE (Italija) Siena universitetas (Italija) KTU (Lietuva) ISPIM (Jungtinė Karalystė) Steinbeis GmbH (Vokietija) Steinbeis Innovation (Vokietija) Milda Garmutė, Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/88223_en.html
59. PKLT Pagalbos klasterizacijai Lietuvoje tinklas (I etapas)

2008.05.01 2011.03.31

Klasterių internetinio portalo sukūrimas ir priežiūra, leidinių apie klasterius, straipsnių žiniasklaidoje publikavimas, konsultacinės paslaugos 35 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Asistentas-3 Užsakovas: ŪM LVPA Investuok Lietuvoje 2 partneriai: LIC LEPA (iki 2009 metų) Milda Garmutė http://www.esparama.lt/projektas?id=3198&order=&page=&pgsz=10
58. InoTinklas Inovacijų paramos tinklas integruoto mokslo, studijų ir verslo centruose (Slėniuose)

2009.04.01 2011.09.30

„Slėnių“ paramos inovacijoms tinklo organizacijų teikiamų inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas, inovacijų partnerystę „Slėnių“ arealuose skatinimas 30 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA LIC 5 partneriai: Saulėtekio slėnis KTU regioninis MP Klaipėdos MTP Visorių ITP Žemės ŪU/ŽŪU MTP Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=4601&order=&page=&pgsz=10
57. InPulsas+ Kooperacijos inovacijoms versle įgalinimas (InPulsas plius)

2008.02.06 2011.09.15

Skatinimas naudotis inovacijų paramos paslaugomis ir plėtoti inovacijų partnerystę 44 mėn. ES 2007-2013 SF Ekonomikos augimo veiksmų programa Priemonė: Inogeb LT-1 Užsakovas: ŪM LVPA LIC 2 partneriai: LPK ŽEF Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/projektas?id=3622&order=&page=&pgsz=10
56. Europos verslo ir inovacijų tinklas (I etapas)

2008.01.01 2010.12.31

Technologinių partnerių Europoje paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų kurti inovacijas ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu, kėlimas 36 mėn. EK 2007-2013 CIP Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Europos Komisijos Konkurencingumo ir inovacijų vykdančioji agentūra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai 3 partneriai: LIC Vilniaus PPAR Klaipėdos PPAR Mantas Vilys http://www.paramaverslui.eu/
55. TOWARDS Žemės ūkio ir maisto sektoriaus tinklinių organizacijų perėjimas nuo gamintojo prie rinkos poreikių

2007.02.01 2009.01.31

Parama tinklinėms organizacijoms ir jų skatinimas įgyvendinti ES principą „nuo maistui skirtų augalų ir gyvūnų auginimo iki maisto tiekimo vartotojams“ bei jo įgyvendinimo tyrimas 24 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Andalūzijos technologijų institutas (Ispanija) 6 partneriai: LIC Eddleston Innovation (Jungtinė Karalystė) Salonikų TP (Graikija) UTP (Lenkija) TDI Ltd. (Bulgarija) AGRITEC (Čekija) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/81092_en.html
54. CLOE Klasteriai Europoje Apsikeitimas informacija ir gerąja praktika apie klasterių inicijavimą, valdymą ir plėtrą Europoje 2007-2008 INTERREG IIIC – Europos komisija, INTERREG IIIC vakarų zonos sekretoriatas Karlsruhės ekonominės plėtros departamentas (Vokietija) 14 partnerių: LIC Atsakingas: http://www.westpa.hu/cgi-bin/itworx/itworx.cgi?modul=doctar/downloadfile&task=downloadfile&vid=8&dokid=321&uid=328
53. INNO-DEAL Analizė, diagnozė, vertinimas, bandomosios priemonės ir mokomieji procesai jungtinėms inovacijų programoms

2006.09.01 2009.08.31

Sisteminis apsikeitimas informacija ir gerąja praktika apie egzistuojančias inovacijų finansavimo programas 36 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas FILAS (Italija) 11 partnerių: LIC MT (Prancūzija) WWTF (Austrija) ADR Nord-East (Rumunija) Advantage WM (Jungtinė Kar.) Navaros PTDD (Ispanija) Kouvola regionas (Suomija) Liubliana (Slovėnija) PRDF (Lenkija) Vidurio Čekijos RPA (Čekija) Štutgarto regiono EP (Vokietija) Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/86505_en.html
52. BSR-InnoNet Baltijos jūros regiono inovacijų tinklas

2006.09.01 2009.08.31

Sisteminis pasikeitimas informacija ir gerąja praktika, bendrų strateginių inovacijų paramos klausimų identifikavimas ir analizė 36 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Nordic inovacijų centras (Norvegija) 12 partnerių: LIC Šiaurės Ministrų Taryba (Danija) FORA (Danija) Vinnova (Švedija) Estonia Enterprise (Estija) Estijos ERK ministerija (Estija) Islandijos MTC (Islandija) Latvijos IPA (Latvija) Innovation Norway (Norvegija) V. Pomeranijos RPA (Lenkija) TBI (Vokietija) TEKES (Suomija) Kastytis Gečas, Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/87878_en.html
51. Technologijų perdavimo centras

2006.09.01 2008.04.30

Sukurti „Saulėtekio slėnio“ žinių ekonomikos branduolyje nuolat veikiančią inovacijų paramos sistemą, skirtą mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklų ir inovacinės veiklos plėtojimui 23 mėn. ES 2004-2006 SF Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Inovacijų paramos sistema Užsakovas: ŪM LVPA Saulėtekio slėnis 4 partneriai: LIC LPK Šiaurės miestelio TP Visorių ITP Arvydas Sutkus http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/?id=7268
50. INO-GEB Inovacinių gebėjimų formuoti ir diegti inovacijas stiprinimas

2006.05.01 2008.08.31

Konsultacijos, informavimas, mokymai, renginiai 28 mėn. ES 2004-2006 SF Prioritetas: Gamybos sektoriaus plėtra Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Užsakovas: ŪM LVPA LIC 1 partneris: Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) Artūras Jakubavičius http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/sekmingi_projektai/?id=7644
49. INO-TECH Lietuvos įmonių ir mokslo organizacijų tarptautinės technologinės partnerystės plėtra

2006.05.01 2008.08.31

Tarptautinis technologijų perdavimas, informavimas, mokymai 28 mėn. ES 2004-2006 SF Prioritetas: Gamybos sektoriaus plėtra Priemonė: Verslo aplinkos gerinimas Užsakovas: ŪM LVPA LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas

http://www.esparama.lt/old/lt/bpd/zemelapis/zemelapis/?id=6202

Jovilė Talat-Kelpšaitė

48. EPISTEP Aktyvesnis SVĮ dalyvavimas IVT europinėse technologijų platformose

2005.09.15 2008.01.14

Lietuvos SVĮ skatinimas dalyvauti 6BP ir 7BP, t.t. 3 (trijų) Europinių IVT platformų veikloje 28 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Targeting Innovation Limited (Jungtinė Karalystė) 25 partneriai: LIC Airija-1 Airija-2 Italija-1 Italija-2 Italija-3 Vokietija-1 Vokietija-2 Suomija-1 Suomija-2 Suomija-3 Estija Prancūzija Jungtinė Karalystė-1 Jungtinė Karalystė-2 Jungtinė Karalystė-3 Rumunija Bulgarija Izraelis Austrija-1 Austrija-2 Slovakija Belgija Švedija-1 Švedija-2 Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/75120_en.html
47. RIS Lithuania –INNPULSE Regiono inovacijų strategijos plėtra Lietuvoje

2005.06.01 2008.01.31

Regioninės inovacijų strategijos Innpulser regionui (Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskritys) parengimas 31 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas LIC 4 partneriai: LPK (Lietuva) ŽEF (Lietuva) Strathclyde European Partnership (Škotija), Milano provincija (Italija) Mantas Jonauskis Marius Ramanauskas http://cordis.europa.eu/project/rcn/75875_en.html
46. ARISE Apsikeitimo regioninėmis inovacijų strategijomis didinimas

2005.06.01 2008.01.31

Inovacijų ir technologijų strategijų skatinimas 32 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Mediterranee Technologies (Prancūzija) 5 partneriai: LIC Kista Science city (Švedija) Ž.Austrijos regionas (Austrija) Toskanos regionas (Italija) Technology Enterprise (Jungtinė Karalystė) Marius Ramanauskas http://cordis.europa.eu/project/rcn/81173_en.html
45. smE-MPOWER SVVĮ susidomėjimo ilgalaikiais moksliniais tyrimais stiprinimas ir aktyvesnis dalyvavimas ES MTTP veiklose

2005.11.01 2007.10.31

SVĮ skatinimas dalyvauti Europos moksliniuose tyrimuose 24 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Fraunhoferio taikomųjų mokslinių tyrimų institutas (Vokietija) 9 partneriai: LIC Arvydas Sutkus http://cordis.europa.eu/project/rcn/75127_en.html
44. IST World Mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros kompetencijos IVT programoje žinių bazė

2005.04.01 2007.11.30

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 32 mėn. ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centras (Vokietija) 14 partnerių: LIC IJS (Slovėnija) Ontotext (Bulgarija) RTD Talos (Kipras) UTIA (Čekija) Archimedes (Estija) MTA SZTAKI (Vengrija) IMCS UL (Latvija) FTZ (Malta) Elektronikos institutas (Lenkija) ICI (Rumunija) FEI STU (Slovakija) TUBITAK (Turkija) EuroCRIS (Olandija) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/74590_en.html
43. PRO NMS Iniciatyvūs naujosioms šalims narėms numatyti veiksmai

2005.03.01 2007.02.28

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 24 mėn. ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės Fundamentinių technologinių tyrimų institutas, LMA (Lenkija) 9 partneriai: LIC (AT,DE,SK,LV,EE,UA, HU,LT) Milda Garmutė
42. EPIST Dalyvavimo IVT projektuose, susijusiuose su el. sveikata ir el. įterptimi, augimas

2005.04.01 2006.11.30

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 18 mėn. ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas Europos verslo asociacija (Italija) 10 partnerių: LIC (IT,IL,RO,PL,TR,MA,SK,SI,EE) Milda Garmutė
41. LSH-ACC-Mentor Gyvybės ir sveikatos mokslų multiplikatorių asocijuotose šalyse kandidatėse mentoringas

2005.01.01 2006.12.31

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 24 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Teminė sritis: Gamtos mokslai, genomika ir biotechnologija sveikatos apsaugai Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Euroconsultants (Graikija) 12 partnerių: LIC Euro-Consultants (Izraelis) INNOVA (Italija) Archimedes (Estija) SPIE Baltic (Latvija) IPPT PAN (Lenkija) TC ASCR (Čekija) Slovakijos MA (Slovakija) EIM (Rumunija) Sofijos universitetas (Bulgarija) ŠMTM (Slovėnija) TUBITAK (Turkija) CING (Kipras) Milda Garmutė http://cordis.europa.eu/project/rcn/75466_en.html
40. Inovaciniai gebėjimai – Inovacijų paramos tinklas

2005.01.01 2005.12.31

Inovacijų versle skatinimas 12 mėn. Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra  
39. Boosting Baltic FP6 4 asocijuotų šalių kandidačių nacionalinių atstovų bei jų klientų sustiprintos partnerystės, verslumo bei konkurencingumo dalyvaujant 6BP skatinimas organizuojant bendradarbiavimą, seminarus ir mokymus

2004.06.01 2007.01.31

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 32 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa INCO – Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Steinbeiso technologijų perdavimas (Vokietija) 6 partneriai: LIC (DK,SE,PL,LV,EE) Milda Garmutė
38. TEICO-Net Technologijų, įmonių, inovacijų ir bendradarbiavimo tinklas

2004.10.01 2007.03.31

Tinklaveika 30 mėn. INTERREG IIIC – Europos Komisija, INTERREG IIIC rytų zonos sekretoriatas Berlyno plėtros bankas (Vokietija) Tinklą sudaro 15 narių: LIC Kastytis Gečas, Mantas Vilys http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/1349
37. GET-IN ES šalių kandidačių SVĮ skatinimas dalyvauti IVT projektuose

2004.06.01 2006.11.30

Parama ir skatinimas dalyvauti ES 6BP IVT programoje 30 mėn. ES 2002-2006 6-oji bendroji programa Teminė sritis: Informacinės visuomenės technologijos Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas Inova+ s.a. (Portugalija) 6 partneriai: LIC (RO,LV,BG,PL,SK) Milda Garmutė
36. Regioninių klasterių kūrimas ir bendradarbiavimo skatinimas plėtojant inovacijas Tinklaveika 2004-2006 Europos bendrijų verslumo veiklos strategija – pagrindinė veikla 06.B – Inovatyvių klasterių skatinimas Inno AG (Vokietija) 13 partnerių: LIC
35. ITE Intelektuali tekstilės aplinka Europoje: kūrimas, ryšių užmezgimas ir sutvirtinimas

2004.07.01 2006.06.30

Parama ekonominei ir technologinei plėtrai – SVĮ konsultavimas 24 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Aprangos tekstilės ir pluošto technologijų plėtra (Graikija) 21 partneris: LIC Rolandas Strazdas http://cordis.europa.eu/project/rcn/75630_en.html
34. NT Monitor Įmonių inovatyvumo indekso ir nematerialaus turto monitoriaus sukūrimas ir išbandymas SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 1 partneris: M. Gurskienės mokymo centras
33. Lietuvos inovacinio – pramoninio potencialo propagavimas ir ekspansija SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos ekonominės plėtros agentūra
32. VERPSTE Verslo paramos institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas teikiant viešąsias paslaugas Lietuvos tekstilės ir aprangos įmonėms bei stiprinant jų konkurencingumą vieningoje ES rinkoje SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 2 partneriai: Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija Lengvosios pramonės centras
31. Specializuotų inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimas SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 4 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos mašinų ir prietaisų gamintojų asociacija Inžinerinės ekologijos asociacija Lietuvos chemijos pramonės įmonių asociacija
30. Viešoji inovacinių projektų laboratorija: projektų rengimas ES Struktūriniams fondams SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 3 partneriai: Alytaus verslo inkubatorius Šiaulių verslo inkubatorius M. Gurskienės mokymo centras
29. Mokslo ir technologijų parkų paslaugų paketų formavimas ir išbandymas SVĮ konsultavimas 2004-2005 PHARE ekonominės socialinės sanglaudos programa 2002 – CPVA, Ūkio ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra LIC 6 partneriai: Mokslo ir technologijų parkas Šiaurės miestelio technologijų parkas Visorių informacinių technologijų parkas Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas Šiaulių universiteto mokslo technologijų parkas
28. Saulėtekio slėnio veiklos plano rengimas: galimybių studija, valdymo gairės, investicinis ir plėtros planas, įgyvendinimo strategija Tyrimas 2004-2005 PHARE PPF; CPVA, Saulėtekio slėnis, Ūkio ministerija, Strategijos ir vertinimo paslaugų centras (Didžioji Britanija) LIC – subrangovas
27. IRC LITHUANIA Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje

2004.01.01 2008.03.31

Technologijų perdavimas 51 mėn. ES 2002-2006 6-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų paprogramė Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas Mantas Vilys http://cordis.europa.eu/project/rcn/73773_en.html
26. SINO Parama Lietuvos inovacinei struktūrai Mokymai ir konsultacijos SVĮ inovacijų vadybos tema 2003-2004 Danijos įmonių plėtros agentūra Danijos technologijų institutas 7 partneriai: LIC Šiaurės miestelio technologijų parkas Žinių ekonomikos forumas Kauno technologijų universitetas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai Klaipėdos ekonominės plėtros agentūra Klaipėdos regioninės plėtros agentūra
25. Inovacijų paramos tinklas Patariamojo pobūdžio konsultacijos SVĮ inovacijų plėtros ir finansavimo klausimais

2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Ūkio ministerija LIC – rangovas
24. Inovaciniai gebėjimai

2002.10.01 2004.03.31

Pasikeitimas patirtimi, institucinių gebėjimų stiprinimas ir konsultacinės paslaugos SVĮ 18 mėn. PHARE 2001 Ekonominės socialinės sanglaudos programa 2001 – CPVA

Federalinė ekonomikos ir darbo ministerija (Vokietija) 2 partneriai: LIC (naudą gaunanti institucija) Strathclyde European Partnership Ltd (Jungtinė Karalystė)

23. BASAN Baltijos jūros šalių Agro – Bio pramonės tinklas Geriausios praktikos tinklas 2002-2003 EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas BIORAF (Danija) 10 partnerių: LIC
22. Inovacijų plėtros skatinimas Marijampolės regione

2002.10.01 2003.04.30

Konsultacijos SVĮ 6 mėn. PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programa 2000 – CFKA LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos mokymų centras Kazlų Rūdos verslo inkubatorius
21. Inovacijų plėtros skatinimas Utenos regione

2002.10.01 2003.04.30

Konsultacijos SVĮ 6 mėn. PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programa 2000 – CFKA LIC 2 partneriai: Lietuvos pramonininkų konfederacijos mokymų centras Utenos kolegija Utenos regiono plėtros agentūra
20. TRAIN-NET Nacionalinių atstovų informacijos lavinimo tinklas asocijuotose šalyse

2001.09.01 2003.02.28

Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 18 mėn. EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Gyvenimo kokybės ir gyvenimiškų išteklių panaudojimo programa Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų bendradarbiavimo biuras (Austrija) 20 partnerių: LIC INRA (Prancūzija) SPIE (Latvija) Maltos MTT (Malta) Research PF (Kipras) ŠMSM (Slovėnija) Eurocenter (Danija) ARD (Olandija) IPPT LMA (Lenkija) APRE (Italija) Švedijos ES MTT (Švedija) Estijos mokslo fondas (Estija) Suomijos akademija (Suomija) ŠMTM (Rumunija) MATIMOP (Izraelis) TETALAP (Vengrija) Sofijos MU (Bulgarija) DLR (Vokietija) Technologijų centras (Čekija) SENTER (Olandija) Atsakingas: http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=c9694ffaf36d4d76a4bc04d87447fde7&SourceDatabaseId=9cd97ac2e51045e39c2ad6b86dce1ac2
19. BEN-TEX Technologijų valdymo lyginimas tekstilės pramonėje Europoje

2001.01.01 2002.12.31

Tyrimai; Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 24 mėn. EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Inovacijų ir smulkaus bei vidutinio verslo įmonių dalyvavimo skatinimo programa Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Aprangos tekstilės ir pluošto technologijų plėtra (Graikija) 15 partnerių LIC (ES2,PT2,IT3,GR,RO2,BE,CZ,DE2)
18. Inovacinių gebėjimų stiprinimas Marijampolės apskrityje, bendradarbiaujant su Suvalkų regionu Tyrimai; Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 2001-2002 ES PHARE Mažųjų projektų fondas Lietuvoje – CFKA LIC Partneriai: Marijampolės apskrities administracija Bialystoko technikos universitetas / inovacijų perdavimo centras
17. IDEALIST–5FP Informacijos sklaida ir europinio supratimo apie Penktosios bendrosios programos IVT programą stiprinimas

2000.11.01 2004.04.30

Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 42 mėn. EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Informacinės visuomenės technologijų programa Europos Komisijos Informacinės visuomenės generalinis direktoratas Vokietijos aviacinis kosminis centras (DLR), Vokietija 31 partneris: LIC
16. Inovacijų perdavimo centras Lietuvoje

2000.07.01 2004.03.31

Parama ir konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 33 mėn. EK 1998-2002 5-oji Bendroji programa Mokslinių tyrimų ir inovacijų programa – Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Ūkio ministerija LIC 1 partneris: Mokslo ir technologijų parkas
15. Europos Komisijos 5BP Tyrimų ir inovacijų programos Nacionalinis atstovas informacijai Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms

2000, 2001, 2002

Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo ir studijų departamentas LIC – rangovas
14. ES PHARE SVĮ plėtros projektas (Verslo plėtros programa) Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 2000 ES PHARE programa Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra Vilniaus verslo konsultacijų centras Partneris: LIC
13. ES PHARE SVĮ plėtros projektas (New Start ir Outreach programa) Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 2000 ES PHARE programa Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra Vilniaus verslo konsultacijų centras Partneris: LIC
12. Valstybinės inovacijų versle programos rengimas Tyrimas 1999 Ūkio ministerija LIC – rangovas
11. Informacinė ir metodologinė parama švietimo ir mokslo institucijoms ir verslo įmonėms skatinant jas dalyvauti ES 5BP Mokslinių tyrimų ir inovacijų programoje Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1999 Mokslo ir studijų departamentas prie LR švietimo ir mokslo ministerijos LIC – rangovas
10. IDEALFIT-EAST Informacijos skleidimas apie ES informacinių technologijų programą Rytų Europoje

1998.07.10 2000.11.09

Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 28 mėn. EK 1994-1998 4-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (INCO) Europos Komisijos III generalinis direktoratas Vokietijos aviacinis kosminis centras (DLR), Vokietija 16 partnerių: LIC Atsakingas: http://cordis.europa.eu/project/rcn/48728_en.html
9. TECCH Programos TECCH (Technologijos, aplinka ir pokyčių valdymas) galimybių studija Tyrimas 1998 Jungtinių Tautų Pramonės plėtros organizacija UNIDO LIC – partneris/rangovas Kastytis Gečas http://institute.unido.org/wp-content/uploads/2014/11/247.-TECCH-Technology-Environment-Competitiveness-and-Change-Management.pdf
8. FEMIRC Lietuva Asocijuoto inovacijų perdavimo centro sukūrimas

1997.01.01

Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1997-2000 EK 1994-1998 4-oji Bendroji programa Specifinė programa: Bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (INCO) Europos Komisijos XII ir XIII generalinis direktoratas LIC 3 partneriai: Mokslo ir technologijų parkas (Lietuva) Consorzio Pisa Reserche (Italija) Teknopol AB (Švedija) Kastytis Gečas http://cordis.europa.eu/news/rcn/7324_en.html
7. Aukštųjų technologijų mokslinių institucijų marketingas (II etapas) Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1997-1999 Jungtinių Tautų vystymo programa LIC – įgyvendinanti ir naudą gaunanti institucija Kastytis Gečas
6. Prielaidų technologinių įmonių verslo inkubatoriaus įsteigimui Vilniuje nustatymas Tyrimai 1997 ES PHARE programa SVV plėtros programa LIC – rangovas
5. Europos Sąjungos plėtimosi į asocijuotas Vidurio ir Rytų Europos valstybes poveikis tyrimams ir technologijų plėtrai – Inovacijos ir struktūrinė politika Tyrimai 1997 Coopers & Lybrand Technology Consultants LIC – rangovas
4. Technologijų perdavimo programa – Parama Lietuvos mokslo institucijų inovacinei veiklai Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1996-1997 Švietimo ir mokslo ministerija; LR Vyriausybė LIC – įgyvendinanti institucija Kastytis Gečas
3. Parama Jungtinių Tautų vystymo programos inovacinei programai Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1996-1999 Know-How Fund – Jungtinių Tautų vystymo programa LIC – įgyvendinanti institucija Kastytis Gečas
2. Konsultacinė ir techninė pagalba Lietuvos inovacijų centrui Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1995-1996 Jungtinių tautų vystymo programa LIC – naudą gaunanti institucija Partneris: Danijos inovacijų centras (Danija) Kastytis Gečas
1. Aukštųjų technologijų mokslinių institucijų marketingas (I etapas) Konsultacijos SVĮ ir MTP institucijoms 1993-1996 Jungtinių tautų vystymo programa LIC – įgyvendinanti ir naudą gaunanti institucija (nuo 1996) Kastytis Gečas

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-04-05 13:23

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra