Projektas „ORANGE“


Projektas „ORANGE“

2014 m. Ukraina, Moldova ir Gruzija pasirašė asociacijos sutartis su ES, kurios yra nuo 2009 m. vykdomos ES Rytų partnerystės politikos rezultatas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti asociacijos sutarčių įsipareigojimus, Ukraina, Moldova ir Gruzija privalo susitelkti į ekonominį augimą. Šiuo metu minėtos šalys yra dinamiškai besivystančios, į eksportą orientuotos valstybės. Šios šalys turi stiprų intelektualinį potencialą, tačiau per mažai taiko aukštas technologijas įvairiose ūkio srityse, mokslinė techninė infrastruktūra nėra išvystyta, o neinovacinės į vidines tradicines pramonės šakas orientuotos valstybės investicijos bei biudžeto formavimo problemos neleidžia šioms valstybėms pasinaudoti moksliniu technologiniu ir inovaciniu potencialu. Todėl yra būtina stiprinti šių šalių administracinius ir institucinius gebėjimus pramonės ir verslo skatinimo, verslo aplinkos gerinimo, mokslinių tyrimų komercializavimo ir pan. srityse.

Projekto metu Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijoms Lietuvos ekspertai teiks aukšto lygio konsultacijas šalių Asociacijų susitarimų su ES įgyvendinimo klausimais, organizuojant ekspertų darbines sesijas šalyse, gerosios patirties perdavimo vizitus Lietuvoje, bei užtikrinant nuolatinę konsultacinę-ekspertinę pagalbą. Įgyvendinus projektą bus sustiprinti Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos vykdomosios valdžios institucijų administraciniai ir instituciniai gebėjimai ekonominės politikos bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje bei paskatintas Europinės integracijos reformų įgyvendinimas Ukrainoje, Moldovoje ir Gruzijoje, pritaikant gerąją Lietuvos patirtį.

Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. birželio 1 d.

Projektas finansuojamas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis

Projekto koordinatorius:

Všį Lietuvos inovacijų centras (Lietuva)

Projekto partneriai:

NATO ir ES informacinis centras (Gruzija), Gruzijos ekonomikos ir tvarios plėtros ministerija (Gruzija), Kijevo nacionalinis T. Ševčenkos vardo universitetas, Tarptautinių santykių institutas (Ukraina), Valstybinė vandens išteklių agentūra (Ukraina), Ternopolio srities valstybinė administracija (Ukraina), Poltavos srities valstybinė administracija (Ukraina), Kirovogrado srities valstybinė administracija (Ukraina), Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjunga (Ukraina), Europos integracijos studijų centras, Moldovos Ekonomikos studijų akademija (Moldova), Lietuvos pramonininkų konfederacija (Lietuva).

Projekto vertė: 30 000  Eur

Daugiau informacijos apie projektą:

Daiva Besagirskaitė, Lietuvos inovacijų centras

El. paštas: d.besagirskaite@lic.lt, Tel. 8 52 35 61 16

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-09-20 16:47

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra