Vykdomi


Pavadinimas
(Pradžia Pabaiga)
Veiklos pobūdis Trukmė
(mėn.)
Programa / Užsakovas Informacija

FOUNDATION

 

2019.08.01

2023.07.31

 

Projekto tikslas – stiprinti regionų atsparumą pramonės struktūriniams pokyčiams, plėtojant politiką bei priemones, remiančias regioninių strateginių verslo nišų ieškojimo procesą bei susijusias paramos sistemas.

36 + 12 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Korko technologijų universitetas (IE)

 

Projekto partneriai: Oldamo taryba (UK), Oulu universitetas (FI), Lietuvos inovacijų centras (LT), Žešuvo regioninės plėtros agentūra (PL), Pannon regiono verslo tinklo asociacija (HU), Redžio Emilijos savivaldybė (IT), Kartaginos verslo inovacijų centras (ES), Verslo agentūra „Business Upper Austria“ (AT).

 

Plačiau apie projektą.

START EASY

 

2019.08.01

2023.01.31

 

Projekto tikslas – tobulinti politikos formavimą bei pristatyti išmaniąsias priemones, leidžiančias kurti palankią aplinką verslo pradžiai bei skatinti startuolių atsiradimą ir konkurencingumą Europoje.

30 + 12 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Katalonijos vyriausybė (ES)

 

Projekto partneriai: Bolonijos miestas (IT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Liublino mokslo ir technologijų parkas (PL), Rytų Flandrijos ekonomikos taryba (BE), Mazovijos plėtros agentūra (PL), Įmonių generalinis direktoratas (FR), Latvijos Respublikos ekonomikos ministerija (LV).

 

Plačiau apie projektą.

Success Road

 

2019.08.01

2022.07.31

Projekto tikslas – paruošti ir valdyti gamybos verslo perdavimo modelį, apimantį tiek verslo paveldėjimą šeimos viduje, tiek pardavimą tretiesiems asmenims.

20 + 12 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Graikijos ekonomikos ir plėtros ministerija (EL)

 

Projekto partneriai: Europos avalynės pramonės konfederacija (BE), Lietuvos inovacijų centras (LT), AVECAL – Valensijos avalynės verslininkų asociacija (ES), Graikijos drabužių pramonės asociacija (EL), Valensijos verslininkų konkurencingumo institutas (ES), Mazovijos plėtros agentūra Plc (PL).

 

Plačiau apie projektą.

 

InnoHEIs

 

2019.08.01

2023.07.31

Projekto tikslas – aukštojo mokslo institucijų ir jų mokslinių tyrimų bei inovacijų infrastruktūros vaidmens didinimas, skatinant jas tapti pagrindinėmis regioninių inovacijų plėtros suinteresuotomis šalimis.  

36 + 12 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (NL)

 

Projekto partneriai: Šiaurės Nyderlandų provincijų aljansas (NL), Barselonos autonominis universitetas (ES), Luaros slėnio DEV’UP centras (FR), Tamperės regiono taryba (FI), Tamperės taikomųjų mokslų universitetas (FI), Vidurio Švedijos universitetas (SE), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Silezijos universitetas Katovicuose (PL), Silezijos vaivadijos maršalkos skyrius (PL).

 

Plačiau apie projektą.

 

PASSPARTOOL

 

2019.08.01

2023.01.31

Projekto tikslas – pagerinti viešosios politikos formuotojų gebėjimą kurti veiksmingą politiką, palaikančią neformalius ir atvirus inovacijų procesus regioniniu lygmeniu, daugiausiai dėmesio skiriant socialinėms bei ne MTEP inovacijoms.

30 + 12 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris:

Italijos regioninė technologijų ir inovacijų agentūra (IT)

 

Projekto partneriai:

Lietuvos inovacijų centras (LT), Fondas FUNDECYT – Estremadūros technologijų ir mokslo parkas (ES), Šiaurės Nyderlandų aljansas (NL), Groningeno universitetas (NL), Donegalo apskrities tarybos vietos įmonių biuras (IE), Žešuvo regioninės plėtros agentūra (PL), Šiaurės Karelijos regioninė taryba (FI).

 

Plačiau apie projektą.

 

Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas

2019.06.11

2022.06.11

 

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė „Kompetencijos LT“ 

Projekto vykdytojas – Lietuvos inovacijų centras.

 

Plačiau apie projektą.

Smart InoTech pramonei

2019.03.01

2022.03.01

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos pramonės įmones absorbuoti (diegti) MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje,  skaitmeninant gamybos procesus, siekiant didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą. 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT

Projekto koordinatorius – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.

 

Projekto partneris – Lietuvos inovacijų centras.

 

Moterų inovatyvaus verslo plėtra Dramblio Kaulo Krante „Expand Ivory Coast“

2019.03.01.

2019.10.01.

 

Projekto tikslas – mažinti moterų ir vyrų nelygybę Dramblio Kaulo Krante bei gerinti moterų ekonominę bei socialinę padėtį įgyvendinant priemones, įgalinančias moteris kurti bei plėtoti inovatyvų verslą. 7 mėn. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa

Pagrindinis partneris – Lietuvos inovacijų centras.

 

Projekto partneris – ONG paslaugos darbui (CI)

 

Plačiau apie projektą.

Asociacijos susitarimuose tarp ES ir Moldovos numatytų reformų įgyvendinimas mokslo, inovacijų ir technologijų srityje

2019.03.01.

2019.10.01.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie veiksmingo ES ir Moldovos Asociacijos susitarimo įgyvendinimo mokslo, inovacijų ir technologijų srityje. 7 mėn. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa

Pagrindinis partneris – Lietuvos inovacijų centras.

 

Projekto partneriai: Pietų regioninės plėtros agentūra (MD), Moldovos technologijų perdavimo tinklas (MD), Smulkių ir vidutinių įmonių sektorinės plėtros ir bendradarbiavimo su verslu organizacija (MD).

 

Plačiau apie projektą.

BalticLSC

2019.01.01

2021.06.30

Projekto tikslas – mažoms ir vidutinėms įmonėms sukurti supaprastintą prieigą prie didelės apimties duomenų apdorojimo panaudojant superkompiuteriją įtraukiant ir programavimo ekspertus bei technologus ir superkompiuterijos resursų valdytojas. 30 mėn. Interreg Baltijos jūros regiono programa

Pagrindinis partneris: Varšuvos technologijos universitetas (PL)

 

Partneriai: RISE SICS (SE), Latvijos universiteto Matematikos ir Kompiuterijos mokslų institutas (LV), EurAG (DE), Vejle savivaldybė (DK), Lietuvos inovacijų centras (LT), Turkų mašinų technologijų centras (FI), Tartu mokslo parkas (EE).

 

Plačiau apie projektą.

 

 CAROTS

2019.01.01

2021.06.30

Projekto tikslas – sukurti naujo tipo MVĮ – komercinių analitinių tyrimų organizacijas (CARO) – teikiantį paslaugas įvairiose srityse. 30 mėn. Interreg Baltijos jūros regiono programa

Pagrindinis partneris: Vokietijos elektronikos sinchotronas DESI (DE)

 

Partneriai: Helmholtz-Zentrum Geesthacht medžiagų ir pakrančių tyrimų centras (DE), Turku universitetas (FI), LINX asociacija (DK), Inovatyvių iniciatyvų fondas (PL), Sankt Peterburgo valstybinis ekonomikos universitetas (RU), Lietuvos inovacijų centras (LT), Tartu universitetas (EE), Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LV).

 

Plačiau apie projektą.

 

 INforM

2019.01.01

2021.06.30

Projekto tikslas – sukurti tarpsektorinę integruotą inovacijų rėmimo skaitmeninę sistemą mechatronikos ir mašinų gamybos mažoms ir vidutinėms įmonėms, siekiant remti įmones skaitmeninio transformavimo procese. 30 mėn. Interreg Baltijos jūros regiono programa

Pagrindinis partneris: Talino technologijų universitetas (EE)

 

Partneriai: Inovatyvios gamybos inžinerijos sistemų kompetencijų centras (EE), Turku mašinų technologijų centras (FI), Lappeenranta technologijų universitetas (FI), „Fyn“ kūrimas (DK), Profesinio rengimo centras „Liepajas
Valstybinė technikos mokykla“ (LV), Lietuvos inovacijų centras (LT), Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (LT), Torunės regioninės plėtros agentūra (PL).

 

Plačiau apie projektą.

 

 OSIRIS

2019.01.01

2021.06.30

Projekto tikslas – didinti inovacijų dalyvių gebėjimus pritaikyti sumaniąją specializaciją regioninei plėtrai, ištirti naujas verslumo galimybes, skatinant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, siekiant spręsti senėjančios Baltijos jūros regiono visuomenės problemas. 30 mėn. Interreg Baltijos jūros regiono programa

Pagrindinis partneris: Häme taikomųjų mokslų universitetas (FI)

 

Partneriai: Riihimäki verslo plėtros bendrovė (FI), Klaipėdos valstybinė kolegija (LT), UAB Iamus Inovacijos (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Rygos technologijų universitetas (LV), CONNECT Latvija (LV), Talino technologijų universitetas (EE), EnLife OÜ (EE), Orhuso savivaldybės gyvenimo technologijų, sveikatos ir priežiūros centras (DK), VIA universiteto kolegija (DK), Sankt Peterburgo nacionalinis mokslinių tyrimų universitetas informacinėms technologijoms, mechanikai ir optikai (RU), AB „Saint-
Petersburgo techparkas“ (RU).

 

Plačiau apie projektą.

 

DIGICLUSTERS

2018.10.01

2020.03.31

Nauja Europos strateginė klasterių partnerystė, skirta investicijoms į sumanią specializaciją ir pramoninių
žemės ūkio maisto produktų bei pakuočių sektorių modernizavimui pagal Pramonė 4.0 koncepciją.
18 mėn. EK 2014-2020 COSME

Pagrindinis partneris: Latvijos IT klasteris (LV)

 

Partneriai: Klasterių asociacija „Granada Technology“ ir „Biotechnology Plaza“(ES), Lietuvos spaustuvininkų asociacija (LT), Maisto produktų kokybės klasteris (LV), Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LT), AgroBioklasteris (PL), Lietuvos inovacijų centras (LT).

 

RECREATE

2018.06.01

2023.05.31

Projekto tikslas – skatinti konkurencingumą tarp regioninių transporto sektoriaus MVĮ.

 

36+24 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: UAB „Coventy universiteto įmonės“ (UK)

 

Projekto partneriai: Campania regiono administracija (IT), Pietų Aegeano regiono plėtros agentūra READ S.A. (EL), VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Pietų_vakarų Otlenijos regioninė plėtros agentūra (RO).

 

Plačiau apie projektą.

 

INNOVASPA

2018.06.01

2022.11.30

Projekto tikslas – gerinti žinių perdavimą ir prieigą prie atvirų inovacijų tarp trigubos spiralės partnerių prevencinės sveikatos apsaugos ir terminių šaltinių srityje siekiant paskatinti naujų sveikai gyvensenai skirtų inovatyvių produktų kūrimą ir diegimą rinkoje.

 

30+24 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Thermauvergne asociacija (FR)

 

Projekto partneriai: Debreceno universitetas (HU), Baltijos jūros regiono ekspertų klasteris (LV), Varmijos ir Mazurijos regioninės plėtros agentūra JSC Olštyne (PL), Regioninės plėtros agentūros centras (RO), VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT), Porto universiteto medicinos fakultetas (PT), Savinjska regiono plėtros agentūra (SI).

 

Plačiau apie projektą.

 

Future Ecom

2018.06.01

2022.05.31

Projekto tikslas – sumažinti reguliacinius barjerus ir atverti egzistuojančias technologines galimybes siekiant Europoje sukurti rinką be sienų, kurioje veiktų verslui palankus teisinis reguliavimas ir taisyklės.

 

24+24 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: Šiaurės Danijos verslo plėtros centras (DK)

 

Projekto partneriai: Šiaurės Danijos regiono administracija (DK), Verslo ir inovacijų centras „Lippe-Detmold GILDE“ (DE), Magnezijos rūmai (EL), VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT), Santaremo regiono verslo asociacija NERSANT (PT), Emilia-Romagna plėtros agentūra ERVET (IT), UBA „Conventy universiteto įmonės“ (UK), Kotka_hamina regioninės plėtros kompancija Cursor Oy (FI), Kymenlaasko regioninė taryba (FI).

 

Plačiau apie projektą.

 

CircPro

2018.06.01

2023.05.31

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

 

36+24 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: UAB „Kouvola inovacijos“ (FI)

 

Projekto partneriai: Andalūzijos regiono aplinkos ir erdvės planavimo ministerija (ES), Pjemonto administracija (IT), Turino universitetas (IT), Rytinės Makedonijos ir Traso administracija (EL), Alentėjo koordinavimo ir regioninės plėtros komisija (PT), Bulgarijos atliekų perdirbimo asociacija (BG), IGRA plėtros agentūra (HR), VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT), Stokholmo aplinkos institutas Taline (EE), Elverum savivaldybė (NO), Alando administracija (FI).

 

Plačiau apie projektą.

 

iBuy

2018.06.01

2022.11.30

Projekto tikslas – stiprinti viešųjų institucijų vaidmenį skatinant inovacijas per viešuosius pirkimus.

 

30+24 mėn. Interreg Europe

Pagrindinis projekto partneris: VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT)

 

Projekto partneriai: Balerų salų inovacijų ir technologijų fondas – Balerų salų administracija (ES), Suomijos Baltijos institutas (FI), Bukarešto regioninės plėtros agentūra (RO), Centrinės Graikijos regioninė administracija (EL), Latvijos ūkio ministerija (LV), Portugalijos nacionalinė agentūra (PT).

 

Plačiau apie projektą.

 

EMPOWA

2017.11.01

2019.10.31

Projekto tikslas – paskatinti moteris verslininkes ir išradėjas teikti paraiškas programos Horizontas 2020 MVĮ priemonės finansavimui gauti.  24 mėn.  Horizontas 2020

Koordinatorius: Nacionalinis dokumentų centras EKT (GR)

 

Projekto partneriai: ZENIT GmbH (DE), Europos tyrimų paskatos agentūra (IT), ACCIÓ (ES), Bulgarijos pramonininkų asociacija: Bulgarijos verslo sąjunga (BR), Lietuvos inovacijų centras (LT).

 

Plačiau apie projektą. 

 

SNOwMAN

2017.10.01

2020.09.30

Projekto tikslas – tobulinti Baltijos jūros regione veikiančių gamybos MVĮ, kurioms vadovauja jų savininkai, veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant inovacijų veikėjų gebėjimus. 36 mėn. INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME

Pagrindinis partneris: VIA Universiteto koledžas (DK).

 

Projekto partneriai: Gdansko technologijų universitetas (PL), UAB Häme taikomųjų moksų universitetas (FI), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (LT), Hanseatic parlamentas (DE), BusinessHorsens (DK), Centrinės Danijos verslo plėtros centras (DK), Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Suomijos Häme verslo federacija (FI), Pomeranijos plėtros agentūros bendorvė (PL), Laisvoji verslumo asociacija: Gdansko regioninis departamentas (PL), Suomijos verslo valdymo institutas (FI).

 

Plačiau apie projektą.

 

 

BGI

2017.10.01

2020.09.30

Projekto tikslas – skatinti Baltijos jūros regiono žaidimų industrijos plėtrą.  36 mėn. INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME

Pagrindinis partneris: BGZ Berlyno tarptautinė bendradarbiavimo agentūra GmbH (DE)

 

Projekto partneriai: Berlyno žemė (DE), Hamburgo tarptautinės ekonomikos institutas (DE), HTW Berlyno taikomųjų mokslų universitetas (DE), Medicininis centras – Universitetas „Hamburg-Eppendorf“(DE), Dania taikomųjų mokslų universitetas (DK), Norddjurs savivaldybė (DK), Pietų Danijos universiteto Klinikinių tyrimų instituto Klinikinių alkoholio tyrimų skyrius (DK), Tartu mokslo parkas (EE), Tartu miesto savivaldybė (EE), Metropolia taikomųjų mokslų universitetas (FI), „Suomijos neožaidimai“ (FI), Helsinkio miestas (FI), Ventspilio aukštųjų technologijų parkas (LV), Ventspilio miesto savivaldybės administracijos Skaitmeninis centras (LV), AHK Servisas SIA (LV), Kauno mokslo ir technologijų parkas (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Krokuvos technologijų parkas LLC (PL), Psichiatrijos ir Neurologijos institutas (PL), Švedijos žaidimų vystytojų žaidimų industrijos asociacija (SE), Investuok Stokholmo verslo regione (SE).

 

Plačiau apie projektą.

 

 

GoSmart BSR

2017.10.01

2020.09.30

Projekto tikslas – skatinti efektyvų tarpvalstybinį pramonės, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sektoriaus bei viešųjų institucijų bendradarbiavimą.

 36 mėn. INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME

Pagrindinis partneris: Bialystok University of Technology (PL)

 

Projekto partneriai: Podlaska regioninės plėtros fondas (PL); Vidzeme planavimo regionas (LV); Valga miesto administracija (ES); Lietuvos inovacijų centras (LT); Kouvola Innovation Ltd. (FI);  Hamburgo tarptautinės ekonomikos institutas(HWWI) (DE); Versli Aabenraa (DK).

 

Plačiau apie projektą.

 

 

LARS

2017.10.01

2020.09.30

Projekto tikslas – stiprinti sumanios specializacijos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą projekto partnerių atstovaujamuose regionuose. 36 mėn. INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME

Pagrindinis partneris: Regioninė Ostrobothnijos taryba (FI)

 

Projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras (LT); Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LT) Vaasa Universitetas (FI); Regioninė Päijat-Häme taryba (FI); Ostrobothnijos regionas (FI); Norbotteno grafystės taryba (SE); Opplando apygardos administracija (NO); Periferinių jūros regionų konferencija (FR); Pomeranijos vaivadijos maršalo administracija (PL); Hamburgo Taikomųjų mokslų universitetas (DE).

 

Plačiau apie projektą.

 

 

Inospurtas

2017.03.01

2020.02.29

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT Projekto koordinatorius:

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

 

Projekto partneriai:

Lietuvos inovacijų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Visorių informacinių technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas, Šiaurės miestelio technologijų parkas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija.

 

 

INOLINK

2016.10.01

2019.09.30

Projekto tikslas – skatinti įmonių jungimąsi į klasterius, didinti klasterių brandą, skatinti augimą bei tarptautinį bendradarbiavimą. 36 mėn. Struktūriniai fondai, priemonė – INOGEB LT Projekto koordinatorius:

Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra

 

Projekto partneris:

Lietuvos inovacijų centras

BSR Stars S3

2016.05.01 2019.04.30

Projekto tikslas yra patobulinti inovacijų sistemos dalyvių (MVĮ, universitetų, verslo plėtros organizacijų, vietos valdžios institucijų ir nacionalinės politikos formuotojų) gebėjimus taikyti tarptautiškumo dimensiją įgyvendinant regionines sumanios specializacijos (S3) strategijas.  36 mėn.  INTERREG BALTIC SEA REGION PROGRAMME Pagrindinis partneris:

Suomijos Baltijos institutas (FI)

 

Projekto partneriai:

MITA – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (Lietuva); Vilniaus Gedimino technikos universitetas (Lietuva); Lietuvos inovacijų centras (Lietuva); Tamperės regiono taryba (Suomija); Šiaurės ministrų taryba (Danija); Baltijos vystymo forumas (Danija); Business Link Greater Copenhagen (Danija); Švedijos ekonomikos ir regionų augimo agentūra (Švedija); Skåne regionas (Švedija); Sør-Trøndelag apskrities tarnyba (Norvegija); Lund universitetas (Švedija).

 

Plačiau apie projektą

VIP4SME

2015.12.15

2019.12.15

Projekto tikslas – pagerinti intelektinės nuosavybės paramos paslaugas, padedant įmonėms suprasti, kokią vertę turi jų sukurta/kuriama intelektinė nuosavybė. 48 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Fraunhofer IAO (Vokietija)

Projekto partneriai:

19 projekto partnerių ir 32 asocijuoti partneriai iš skirtingų valstybių.

HIGHER

2016.04.01 2020.12.31

Sukurti inovatyvius viešosios-privačios partnerystės modelius, galinčius sutelkti investicijas sumanios specializacijos srityse ir skatinti verslumą  vystant inovacijas, pasitelkiant politikos instrumentus, skirtus sumaniai specializacijai. 48 mėn. 

ERDF 2014-2020 INTERREG

V

 

Projekto koordinatorius:

UAB Research Park (Ispanija)

Projekto partneriai: 

Marche Region (Italija), Nordregio (Švedija), INTELI – Intelligence in Innovation, Innovation Centre (Portugalija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), Abruzzo Region (Italija), Association of Urban Municipalities of Slovenia (Slovėnija), Region of Central Macedonia (Graikija), Greater Cambridge Greater Peterborough Enterprise Partnership (Didžioji Britanija).

 

Plačiau apie projektą

 

SUPER

2016.04.01 2020.12.31

Vystyti, tobulinti ir atnaujinti regioninę politiką, kuri skatintų MVĮ kuriamų ir vystomų aplinką tausojančių inovacijų bei aplinkai palankių produktų tarptautinį komercializavimą.  48 mėn.  ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius:

County Administrative board of Östergötland (Švedija).

Projekto partneriai: 

Linköping University (Švedija),

Vaeksthus Zealand (Danija),

Murcia Business Innovation Centre (Ispanija), Province of Utrecht (Olandija), Podlaska Regional Development Foundation (Lenkija), Tipperary County Council (Airija), Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region (Graikija), Vidzeme Planning Region (Latvija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva).

 

Plačiau apie projektą

HoCare

2016.04.01  2020.03.31

Skatinti inovatyvių tvarios rūpybos sprendimų kūrimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje, stiprinant regioninių inovacijų ekosistemų aktorių bendradarbiavimą, paremtą keturgubos spiralės modeliu.   48 mėn. ERDF 2014-2020 INTERREG

V

Projekto koordinatorius: Nicosia Development Agency (Kipras). Projekto partneriai: Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovėnija), Business Agency Association (Bulgarija), National Institute for Research and Development in Informatics (Rumunija), Lietuvos inovacijų centras (Lietuva), National Healthcare Service Center (Vengrija), IDERAM Business Development Institute of the Autonomous Region of Madeira (Portugalija), DEX Innovation Centre (Čekija). 

 

Plačiau apie projektą

INSPIRE

2016.04.01 2019.03.31

Atvirų inovacijų gerosios patirties tyrimas 36 mėn. ES 2014-2020 Horizon2020 Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas MVĮ vykdančioji agentūra

Projekto koordinatorius:

Braitono universitetas (Didžioji Britanija)

 

Projekto partneriai: Lietuvos inovacijų centras (LT), Žinių ir Inovacijų konsultantai Symvouleftiki Monoprosopiepe (EL), Chemelot parkas (NL), Mokslo ir technologijų pajėgumų taryba (UK), TII Europos asociacija technologijoms perduoti ASBL (LUX), Verhaert nauji produktai ir paslaugos (BE), Stiftelsen IMIT (SE), Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (FI).

Europos įmonių tinklas

2015.01.01 2020.12.31

(Enterprise Europe Network)

Tarptautinių technologinių partnerių paieška Lietuvos įmonėms ir mokslo institucijoms, įmonių gebėjimų (kurti inovacijas ir bendradarbiauti) kėlimas; informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, Lietuvos verslo ir mokslo inovacinio potencialo propagavimas užsienyje 72 mėn. EK 2014-2020 COSME Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas

Projekto koordinatorius:

Lietuvos inovacijų centras.

 

Projekto partneriai: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai,  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-09-11 11:08

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra