Kompetencijos LT


Kompetencijos LT

Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. birželio 11 d. – 2022 m. birželio 11 d.
Projekto kodas: NR. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0010

 

LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS įgyvendina projektą „Apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesinių kompetencijų tobulinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0010, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 -02 „Kompetencijos LT“ (toliau – Projektas).

 

Projekto tikslas: užtikrinti nuolatinį įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, suteikiant jiems aukščiausios kokybės mokymus.

 

Projekto uždavinys: patobulinti apskaitininkų, buhalterių ir auditorių profesines kompetencijas siekiant išplėsti ir pagilinti jų turimas kompetencijas.

 

VšĮ Lietuvos inovacijų centro planuojamas įgyvendinti projektas yra skirtas įmonėms, kurių pagrindinė veikla priskiriama 69.2 grupei „Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais“. Planuojama, kad projekto metu kompetencijų ugdymo iniciatyvose dalyvaus 67 mažos ir labai mažos Lietuvos įmonės, o profesinę kvalifikaciją pakels 310 apskaitininkų, buhalterių ir auditorių iš įvairių Lietuvos regionų.

 

Dalyvavimas projekte leis išsaugoti esamas ir kurti naujas darbo vietas, tuo pačiu užtikrinant valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų augimą. Darbuotojų kvalifikacijos didėjimas tiesiogiai prisidės prie mokymuose dalyvavusių įmonių, o kartu ir viso regiono konkurencingumo augimo.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-08-29 12:04

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra