CAROTS


CAROTS

Komercinių analitinių tyrimų organizacijų tarptautinė strategija

Projekto tikslas – sukurti naujo tipo MVĮ – komercinių analitinių tyrimų organizacijas (angl. commercial analytical research organisations – CARO) – teikiančias paslaugas įvairiose srityse.

Komercinių analitinių tyrimų organizacijos padės įmonėms pasinaudoti Baltijos jūros regiono mokslininkų ir mokslinių tyrimų įstaigų žiniomis bei potencialu. Jos palengvins įmonių prieigą prie mokslinių tyrimų infrastruktūros ir mokslinės patirties, būtinos analitinėms problemoms spręsti (tokiose srityse kaip, pvz., naujos žaliavos, nanotechnologijos, gyvybės mokslai), taip smarkiai pagreitindamos naujovių diegimą.

Nors Europoje šiuo metu jau egzistuoja kelios CARO, rinkai nepavyksta sukurti papildomų tokio pobūdžio įstaigų. Pagrindinės to priežastys – rizikos kapitalo arba paskolų, skirtų naujų CARO steigimui, trūkumas bei esamų CARO nepastebimumas. CARO sieks integruoti viešojo administravimo subjektus, universitetus, didelio masto tyrimų infrastruktūras, rizikos kapitalo investuotojus, bankus, o taip pat ir esamas tokio pobūdžio organizacijas.

CARO veikla apims:

  • rinkos bei finansinių duomenų apie CARO rinkimą, analizavimą bei pateikimą;
  • CARO matomumo gerinimą;
  • visuomenės paramos skatinimą;
  • investuotojų informatyvumo skatinimą;
  • potencialių komercinių klientų pasitikėjimo didinimą;
  • 3 naujai įsteigtų CARO įgyvendinimą, kaip bandomąją veiklą.

Pagrindinis partneris: Vokietijos elektronikos sinchotronas DESI (DE)

Partneriai: Helmholtz-Zentrum Geesthacht medžiagų ir pakrančių tyrimų centras (DE), Turku universitetas (FI), LINX asociacija (DK), Inovatyvių iniciatyvų fondas (PL), Sankt Peterburgo valstybinis ekonomikos universitetas (RU), Lietuvos inovacijų centras (LT), Tartu universitetas (EE), Latvijos investicijų ir plėtros agentūra (LV).

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. (30 mėn.)

Projekto vertė – 2,1 mln. EUR

Kontaktinis asmuo: Vilma Vilutytė, projekto koordinatorė, tel. +370 686 53415, el.p. v.vilutyte@lic.lt

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-01-08 16:09

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra