CircPro


CircPro

Sumanūs, į žiedinę ekonomiką nukreipti viešieji pirkimai

Projekto tikslas – skatinti perėjimą į žiedinės ekonomikos principais grįstą nacionalinių ir regioninių sprendimų priėmimą per žiedinę ekonomiką palaikančius viešuosius pirkimus.

Pradėjus taikytis žiedinės ekonomikos viešuosius pirkimus (tokių kol kas nėra ir pati sąvoką nėra galutinai išgryninta) turėtų būti sukurta paskata tausoti energiją ir materialiuosius išteklius, ieškant naujų inovatyvių sprendimų ir sukuriant aplinkai draugiškų sprendimų rinką.  

Didžiausi iššūkiai žiedinės ekonomikos viešiesiems pirkimams kyla dėl per menko žinojimo apie šią galimybę ir patirties trūkumo, kaip galima būtų geriausiai juos įgyvendinti. Kita vertus, reguliaciniai apribojimai, neigiamas perkančiųjų organizacijų požiūris į gaminius iš perdirbtų atliekų ir tokių produktų pasiūlos stoka taip pat kelia sunkumų taikant žiedine ekonomika grįstus viešuosius pirkimus.

12 partnerių iš 10 ES valstybių bei Norvegijos šiuos iššūkius bandys įveikti:

– identifikuodami pagrindinius veikėjus ir institucijas, kurios galėtų taikyti šiuos pirkimus ir galimas pirmąsias tokių pirkimų užuomazgas;

– identifikuodami reguliacinius sunkumus ir ieškodami jiems sprendimo;

– suteikdami galimybę perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams užmegzti dialogą apie poreikius ir galimybes.

Pagrindinis projekto partneris: UAB „Kouvola inovacijos“ (FI).

Projekto partneriai: Andalūzijos regiono aplinkos ir erdvės planavimo ministerija (ES), Pjemonto administracija (IT), Turino universitetas (IT), Rytinės Makedonijos ir Traso administracija (EL), Alentėjo koordinavimo ir regioninės plėtros komisija (PT), Bulgarijos atliekų perdirbimo asociacija (BG), IGRA plėtros agentūra (HR), VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT), Stokholmo aplinkos institutas Taline (EE), Elverum savivaldybė (NO), Alando administracija (FI).

Projekto svetainė: https://www.interregeurope.eu/circpro/.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 1 d.-2023 m. gegužės 31 d. (60 mėnesių).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo. Visas projekto biudžetas – 2,5836 mln. EUR.

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el.p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 10:16

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra