Future Ecom


Future Ecom

Skaitmeninimo išnaudojimas siekiant padidinti verslo verslui e-komerciją

Projektas siekia paveikti viešojo sektoriaus institucijas ir verslo paramos organizacijas Europoje, kad šios geriau suprastų MVĮ kylančius iššūkius ir jiems spręsti išnaudotų globalaus interneto siūlomus sprendimus, ypač skatinant skaitmeninimą ir automatizaciją.

 

Partneriai iš aštuonių Europos valstybių dalinsis ir analizuos geriausias tokio poveikio patirtis.

 

Planuojama kiekvienam projekte atstovaujamam regionui parengti po Veiksmų planą. Gerojo šalių patirtis įgalins projekto partnerius sugeneruoti verslo paramos iniciatyvas ar programas, atitinkančius gerųjų praktikų principus.

 

Galiausiai bus vertinama, kaip naujosios iniciatyvos ir programos prisideda prie regione egzistuojančios padėties gerinimo tokiu būdu sukuriant naująją gerąją praktiką, kuria bus dalijamasi Europoje.

 

Projekto svetainė: https://www.interregeurope.eu/future-ecom/.

 

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 1 d.-2022 m. gegužės 31 d. (48 mėnesiai).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo. Visas projekto biudžetas – 1,810 mln. EUR.

 

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el.p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 10:16

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra