iBuy


iBuy

Viešųjų institucijų vaidmens skatinant inovacijas per viešuosius pirkimus stiprinimas

Projektu siekiama paskatinti viešojo sektoriaus įsitraukimą į inovacijų kūrimą, diegimą ir taikymą įgalinant viešojo sektoriaus institucijas aktyviau taikyti inovatyvių viešųjų pirkimų būdą tam panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir tokiu būdu tapti inovacijų varikliu šalyje.

 

Visų projekte dalyvaujančių partnerių šalyse inovatyvūs viešieji pirkimai dar tik pradedami reglamentuoti ir taikyti, todėl tikėtina, kad bus susiduriama su tiek panašiais iššūkiais, tiek ir su skirtingais. Todėl įgyvendinant projektą bus mokomasi iš geriausių inovatyvių viešųjų pirkimų patirčių ir ieškoma būdų, kaip patobulinti kiekvienoje šalyje veikiančią viešųjų pirkimų sistemą, kad kuo daugiau viešųjų institucijų ryžtųsi taikyti būtent šį pirkimų būdą ir tokiu būdu skatintų inovacijų kūrimą. 

 

Įgyvendinant projektą planuojama sukurti inovatyvių viešųjų pirkimų taikymo modelius, kai viešojo sektoriaus institucijos perka ne konkretų rinkoje jau egzistuojantį, tačiau jų poreikių iki gali nesprendžiantį produktą, o pirks sprendimą, siūlantį geriausią būdą egzistuojančiai problemai spręsti.

 

Pagrindinis projekto partneris: VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LT).

 

Projekto partneriai: Balerų salų inovacijų ir technologijų fondas – Balerų salų administracija (ES), Suomijos Baltijos institutas (FI), Bukarešto regioninės plėtros agentūra (RO), Centrinės Graikijos regioninė administracija (EL), Latvijos ūkio ministerija (LV), Portugalijos nacionalinė agentūra (PT).

 

Projekto internetinė svetainė: https://www.interregeurope.eu/ibuy/.

 

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 1 d.-2022 m. lapkričio 30 d. (54 mėnesių).

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo. Visas projekto biudžetas – 1,4711 mln. EUR.

 

Kontaktinis asmuo: Justė Rakštytė-Hoimian, projekto koordinatorė, tel. +370 694 39886, el.p. j.rakstyte@lic.lt.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 10:17

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra