InnoHEIS


InnoHEIS

Mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros tobulinimas: nuo fragmentuoto iki integruoto ir tvaraus bendradarbiavimo

Projekto tikslas – aukštojo mokslo institucijų ir jų mokslinių tyrimų bei inovacijų infrastruktūros vaidmens didinimas, skatinant jas tapti pagrindinėmis regioninių inovacijų plėtros suinteresuotomis šalimis.

Aukštojo mokslo institucijos ir jų mokslinių tyrimų bei inovacijų infrastruktūra kartu su žmogiškuoju kapitalu gali vystyti partnerystę, remiančią verslumo žinių integraciją ir pritaikymą įvairioms organizacijoms, įmonėms, universitetams, klientams bei vartotojams. Dėl šios priežasties InnoHEIs partneriai ieškos galimybių mobilizuoti aukštojo mokslo institucijas ir jų mokslinių tyrimų bei inovacijų infrastruktūras regioninei inovacijų plėtrai bei skatinti jų tarpinstitucinį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą.

Projektas siekia sukurti palankią aplinką, padėsiančią tobulinti inovacijų infrastruktūros naudojimą ir užimtumą geriau įtraukiant jos vartotojus ir klientus bei stiprinant mokslo, pramonės ir visuomenės bendradarbiavimą. Bendradarbiaudami projekto partneriai atsižvelgs į regioninius poreikius bei iššūkius, naudodamiesi bendrojo kūrimo, paklausos ir vartotojo poreikiais, grindžiamais atvirais inovacijų metodais.

Pagrindinis projekto partneris: Hanzos taikomųjų mokslų universitetas (NL).

Projekto partneriai: Šiaurės Nyderlandų provincijų aljansas (NL), Barselonos autonominis universitetas (ES), Luaros slėnio DEV’UP centras (FR), Tamperės regiono taryba (FI), Tamperės taikomųjų mokslų universitetas (FI), Vidurio Švedijos universitetas (SE), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Silezijos universitetas Katovicuose (PL), Silezijos vaivadijos maršalkos skyrius (PL).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė: 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. (48 mėnesiai).

Projekto vertė – 1,96 mln. EUR

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el. p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-03-13 14:01

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra