HoCare


HoCare

Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje

HoCareEuropos gyventojų populiacija vis sensta, kas reiškia, kad asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus vis didėja. Senėjimo tendencijos sukelia daugybė socialinių pokyčių ir iššūkių, kuriems išspręsti reikia inovatyvių sprendimų, tačiau tuo pačiu tai reiškia ir didėjantį darbo vietų skaičių, skirtų socialinės rūpybos paslaugoms teikti bei didėjantį poreikį inovatyviems socialinės rūpybos sprendimams.

8 valstybių projekto partneriai iš Kipro, Slovėnijos, Bulgarijos, Rumunijos, Lietuvos, Vengrijos, Portugalijos ir Čekijos pradėjo įgyvendinti projektą “HoCare” – Inovatyvūs tvarios rūpybos sprendimai stiprinant keturgubos spiralės bendradarbiavimą regioninėje inovacijų vertės grandinėje. Projekto koordinatorius – Nikosijos (Kipras) vystymosi agentūra (Nicosia Development Agency – ANEL).

Projekto trukmė – 4 metai (2016 balandis – 2020 kovas), finansuojamas pagal Interreg Europe programą iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto vertė: 1,2 mln €

Projektu siekiama spręsti senėjančios visuomenės keliamų iššūkių problemas. Projekto tikslas – tobulinti regioninės plėtros politikos ir programų įgyvendinimą.

Gegužės 16-18 dienomis Prahoje (Čekija) vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo 2 atstovai iš INTERREG Europe programos Jungtinio sekretoriato, kurie projekto dalyviams pristatė INTERREG Europe programos pokyčius.

Projektu siekiama teigiamai paveikti Struktūrinių fondų panaudojimo efektyvumą bei jų poveikį. Siekiant šio tikslo, bus atlikta regioninė analizė bei vyks trys teminiai seminarai, bus identifikuota 30 gerosios praktikos atvejų, bus suorganizuoti 2 tarptautiniai bei 8 nacionaliniai aukšto lygio politikų seminarai, bus glaudžiai bendradarbiaujama su suinteresuotomis šalimis 

Daugiau informacijos apie projektą:

Giedrė Stumbrytė, Lietuvos inovacijų centras

El. paštas: g.stumbryte@lic.lt, Tel. 8 52 35 61 16

 

Projekto HoCare partneriai:

  • Nicosia Development Agency – ANEL (Cyprus)
  • Development Centre of the Heart of Slovenia (Slovenia)
  • Business Agency Association (Bulgaria)
  • National Institute for Research and Development in Informatics (Romania)
  • Lithuanian Innovation Centre (Lithuania)
  • National Healthcare Service Centre (Hungary)
  • Business Development Institute of the Authonomous Region of Madeira (Portugal)
  • DEX Innovation Centre (Czech Republic)

 

Informacija apie projekto pirmajį teminį seminarą Madeiroje:

 

Informacija apie projekto antrąjį teminį seminarą Budapešte:

Daugiau apie Interreg Europe programą:

http://www.interregeurope.eu/

HoCare banner

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 11:25

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra