OSIRIS


OSIRIS

Sumanios specializacijos požiūrio į sidabrinę ekonomiką rėmimas siekiant didinti regioninių inovacijų pajėgumus ir tvarų augimą

 

Projekto tikslas – didinti inovacijų dalyvių gebėjimus pritaikyti sumaniąją specializaciją regioninei plėtrai, ištirti naujas verslumo galimybes, skatinant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, siekiant spręsti senėjančios Baltijos jūros regiono visuomenės problemas.

 

Projekto kuriama išmani sistema veiks kaip inovatyvus bendradarbiavimo modelis, skirtas  tobulinti sumaniąją specializaciją bei sidabrinės ekonomikos kuriamų produktų ir paslaugų įsisavinimą rinkoje. „Smart Silver Labs“ – unikali daugiapakopė valdymo struktūra bandys įdiegti sumaniąją sistemą sidabrinei ekonomikai, įgyvendinant inovacijų programą, siekiant, kad būtų remiami inovacijų dalyviai, kuriantys naujus perspektyvius produktus ar paslaugas. „Smart Silver Labs“ bus dislokuojama penkiose Baltijos jūros regiono vietose, užtikrinant vertikalų bei horizontalų bendradarbiavimą tarp sidabrinės ekonomikos inovacijų ekosistema suinteresuotų šalių.

 

Pagrindinis partneris: Häme taikomųjų mokslų universitetas (FI)

 

Partneriai: Riihimäki verslo plėtros bendrovė (FI), Klaipėdos valstybinė kolegija (LT), UAB Iamus Inovacijos (LT), Lietuvos inovacijų centras (LT), Rygos technologijų universitetas (LV), CONNECT Latvija (LV), Talino technologijų universitetas (EE), EnLife OÜ (EE), Orhuso savivaldybės gyvenimo technologijų, sveikatos ir priežiūros centras (DK), VIA universiteto kolegija (DK), Sankt Peterburgo nacionalinis mokslinių tyrimų universitetas informacinėms technologijoms, mechanikai ir optikai (RU), AB „Sankt Peterburgo techparkas“ (RU).

 

Projektas finansuojamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. (30 mėn.)

Projekto vertė –  2,38 mln. EUR

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el.p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-06-20 19:39

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra