RECREATE


RECREATE

Konkurencingumo skatinimas tarp regioninių transporto sektoriaus MVĮ

Projektas daugiausiai dėmesio skiria rinkos kuriamiems ir siūlomiems dinamiškiems ir inovatyviems sprendimams transporto sektoriaus MVĮ ir kaip juos galima būtų perimti pasinaudojant regioninės paramos sistemomis. Projektas siekia padidinti regioninių transporto srityje veikiančių MVĮ pajėgumus ir norą dar labiau augti ir plėstis rinkoje. Tam reikia, kad MVĮ daugiau pajėgumų skirtų:

  • Tyrimams ir plėtros strategijoms
  • Nuolatiniam produktų ir paslaugų atnaujinimui bei tobulinimui
  • Prieigai prie finansavimo galimybių
  • Išėjimo į tarptautines rinkas galimybėms

Projektas vadovaujasi holistine prieiga, kai MVĮ įgalinti bus taikomos visos žinomos ir egzistuojančios verslo paramos schemos ir metodai, tinkantys verslo plėtrai paskatinti. Įgyvendinant projektą bus sukurtas paramos priemonių transporto sektoriuje veikiančioms MVĮ žemėlapis ir pateiktas šių priemonių efektyvumo vertinimas. Galiausiai bus rengiami priemonių gerinimo veiksmų planai ir valstybinėms institucijoms teikiamos rekomendacijos, kaip jos galėtų pagerinti konkrečioje šalyje ar regione veikiančią paramos sistemą.

Pagrindinis projekto partneris: UAB „Coventy universiteto įmonės“ (UK).

Projekto partneriai: Campania regiono administracija (IT), Pietų Aegeano regiono plėtros agentūra READ S.A. (EL), VšĮ Lietuvos inovacijų centras, Pietų_vakarų Otlenijos regioninė plėtros agentūra (RO).

Projekto internetinis puslapis: https://www.interregeurope.eu/recreate/.

Projekto trukmė: 2018 m. birželio 1 d.-2023 m. gegužės 31 d. (60 mėnesių).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo. Visas projekto biudžetas – 1,1235 mln. EUR.

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el.p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-02-12 10:13

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra