Success Road


Success Road

Europos MVĮ konkurencingumo ir tvarumo didinimas įgyvendinant paveldėjimo procedūras ir modelius

Projekto tikslas – paruošti ir valdyti gamybos verslo perdavimo modelį, apimantį tiek verslo paveldėjimą šeimos viduje, tiek pardavimą tretiesiems asmenims.

Įmonės paveldėjimo procesas – probleminė sritis. Tik 30 proc. šeimai priklausančių įmonių pereina antrajai kartai ir tik 10 proc. – trečiajai. Be to, stinga priemonių remti įmonių perdavimo ir paveldėjimo procesus, nors MVĮ konkurencingumo skatinimas yra svarbi Europos Komisijos darbotvarkės dalis.

Projektas rems politikos programų bei naujų verslo perdavimo priemonių įgyvendinimą, siekiant didinti MVĮ konkurencingumą ir tvarumą bei užtikrinti įmonės gyvybingumą pasikeitus savininkams. Tuo pačiu skatindamas ekonominę veiklą ir darbo vietų išsaugojimą, projektas prisidės ir prie bendrojo ekonomikos tvarumo bei augimo.

Pagrindinis projekto partneris: Graikijos ekonomikos ir plėtros ministerija (EL)

Projekto partneriai: Europos avalynės pramonės konfederacija (BE), Lietuvos inovacijų centras (LT), AVECAL – Valensijos avalynės verslininkų asociacija (ES), Graikijos drabužių pramonės asociacija (EL), Valensijos verslininkų konkurencingumo institutas (ES), Mazovijos plėtros agentūra Plc (PL).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programą Interreg Europe, didžiąją dalį lėšų skiriant iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto trukmė: 2019 m. rugpjūčio 1 d.  – 2022 m. liepos 31 d. (32 mėnesiai).

Projekto vertė – 859 640 EUR

Kontaktinis asmuo: Ingrida Tinfavičienė, projekto koordinatorė, tel. +370 523 56116, el. p. i.tinfaviciene@lic.lt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-03-13 14:03

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra