UX Challenge Įmonėms

Kviečiame dalyvauti Mažas ir Vidutines Įmones, iš Informacinių ir Ryšių Technologijų sektoriaus, norinčias tobulinti savo skaitmeninių produktų patogumą, naudotojo patyrimo dizainą bei kuriamą vertę.

Naujai sukurti sprendimai bus išbandyti tikrų naudotojų, kurie įvertins idėjų pritaikomumą ir tinkamumą. 

Įmonės, norinčios dalyvauti UX Challenge, turėtų būti pasiruošusios pateikti galimas idėjas (tobulintinas vietas ar detales) vartotojų patirties jų internetiniame puslapyje inovacijoms kurti.

Praktinė informacija

Naudotojo patyrimas (angl. User Experience) – tai analize, mokslinėmis žiniomis ir kūrybiniu darbu paremtas procesas, siekiant nustatyti programinės įrangos ar  internetinės svetainės savybes, kurios paliktų teigiamą patirtį jomis besinaudojantiems vartotojams.

Dizaino sprintas yra penkių etapų procesas, kurio metu naudojamasi dizaino mąstymu, siekiant sumažinti riziką, kai rinkai pateikiamas naujas produktas, paslauga ar savybė. Jį, dirbdamas „Google Ventures“, sukūrė Jake Knapp. Dizainu paremtas mąstymas – tai požiūris padedantis kurti naujus sprendimus, paslaugas, produktus, tarnauja kaip verslo įrankis, galintis pakeisti žmonių požiūrį, į tai ką jie daro. Padeda tapti kūrybiškesniu, lankstesniu verslo planavimo sprendimuose ir inicijuoti pokyčius organizacijose.

Norite sužinoti daugiau? Rekomenduojama literatūra: 
1. Knapp, Jake, John Zeratsky, and Braden Kowitz. 2016. Sprint: How to Solve Big Problems and
Test New Ideas in Just Five Days.
2. Banfield, Richard, Todd Lombardo, and Trace Wax. 2015. Design Sprint: A Practical Guidebook
for Building Great Digital Products. O’Reilly Media, Inc.
3. Hartson, Rex, and Pardha Pyla. 2012. The UX Book. Process and Guidelines for Ensuring a Quality
User Experience. Edited by Elsevier. Morgan Kaufmann Publishers In.
4. Gothelf, Jeff, and Josh Seiden. 2013. Lean UX: Applying Lean Principles to IMprove User
Experience. O’Reilly.
5. Ries, Eric. 2011. The Lean Startup. New York: Crown Business.
6. Osterwalder, Alexander, Yves Pigneur, Greg Bernarda, Alan Smith, and Trish Papadakos. 2014.
Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. Wiley.
7. Norman, Don. 1988. The Design of Everyday Things. New York: Basic Books.

Norint dalyvauti UX Challenge, įmonės darbuotojų skaičius negali viršyti 250, metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų arba įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų.

Informacinės ir ryšių technologijos (toliau vadinama – IRT) – priemonių ir būdų informacijai rinkti, laikyti, persiųsti, apdoroti ar kitaip tvarkyti kompiuterio pagalba, visuma. Tai procesai, kurių metu kompiuteriniais įrenginiais saugoma, analizuojama, pertvarkoma, siunčiama ir pateikiama vartotojams įvairi informacija. 

Jei trumpai – Informacines ir ryšių technologijos, tai viskas, ką galima padaryti su informacija kompiuterio, interneto ar telefono pagalba.

Norint teikti aplikaciją dalyvavimui, reikia užpildyti ir organizatoriams elektroniniu paštu atsiųsti dvi formas: 

  • “UX Challenge Application Form”
  • “Baseline Survey” 

Atsisiųsti apklausų formas bei perskaityti privatumo politiką galite šio puslapio apačioje. Užpildytas apklausas siųsti el. paštu a.janulionyte@lic.lt 

Iš visų aplikacijų atsitiktinės atrankos būdu bus atrinktos 8 įmonės, kurių problemos bus sprendžiamos hakatone. Daugiau apie tai – Viešame įmonių atrankos pranešime. 

Registracija

Registracija

Organizuojama bendradarbiaujant su:

VšĮ Lietuvos inovacijų centras
Įmonės kodas 110066875
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre