Inovacijų populiarinimas


Siekiant spartinti technologijų pažangą ir inovacijas, informuojant verslą ir žinių visuomenę apie mokslinių tyrimų ir inovacijų kūrimo, diegimo ir naudojimo naudą, vykdome inovacijų populiarinimo veiklas – periodiškai organizuojame informacinius seminarus, rengiame ir leidžiame metodinius ir analitinius leidinius, organizuoja kasmetinius inovatyviausių Lietuvos įmonių bei produktų rinkimus, administruoja inovacijų populiarinimo portalą www.inovacijos.lt ir kt.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2016-06-15 20:00

Partneriai

Enterprice Europe Network
European Space Agency
European Movement Lithuania
Lietuvos Pramoninkų Konfederacija
Vilniaus pramonės ir verslo asociacija
Žinių ekonomikos forumas
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra